Tüm genel günlükler

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Vikikitap için mevcut tüm günlüklerin birleşik gösterimi. Günlük tipini, kullanıcı adını (büyük-küçük harf duyarlı), ya da etkilenen sayfayı (yine büyük-küçük harf duyarlı) seçerek görünümü daraltabilirsiniz.

Günlükler
 • 10.43, 31 Temmuz 2022 Sinus46 mesaj katkılar, Şablon:Osmanlıca/Örnek sayfasını Şablon:Osmanlıca/Örnekler sayfasına taşıdı
 • 10.25, 31 Temmuz 2022 Sinus46 mesaj katkılar, Şablon:Osmanlıca/Örnek sayfasını Şablon:Osmanlıca/Örnek2 sayfasına taşıdı
 • 10.16, 31 Temmuz 2022 Sinus46 mesaj katkılar, Şablon:Vezin sayfasını Şablon:Osmanlıca/Vezin sayfasına taşıdı
 • 10.15, 31 Temmuz 2022 Sinus46 mesaj katkılar, Şablon:Vezin sayfasını oluşturdu (Yeni sayfa: <span style="font-size: 2em; font-family: 'Arabic Typesetting';>{{{1}}}</span>)
 • 11.18, 26 Temmuz 2022 Sinus46 mesaj katkılar, Osmanlıca/Okuma Metinleri sayfasını oluşturdu (Yeni sayfa: Bu sayfada Osmanlıcanızı geliştirebilmeniz için okuma metinleri derlenmiştir. Bulduğunuz metinleri bu sayfada paylaşmaktan lütfen çekinmeyiniz. ==Orta Seviye== Okuması en kolay olan metinler, Cumhuriyet döneminde Latin Harflerine geçilmeden önce yazılan metinlerdir. Bu bölümde bulunan metinlerde Arapça ve Farsça kelimeler bulunur, ancak çoğu bağlamdan çıkartılabilecek kadar kolaydır. * [http://katalog.tdk.gov.tr/resource?itemId=22441&dkymId=539|Türk Di...)
 • 20.44, 23 Temmuz 2022 Sinus46 mesaj katkılar, Osmanlıca/Tamlamalar sayfasını oluşturdu (Yeni sayfa: Farsça ve Arapça tamlamalar, özellikle yüksek konuşmada oldukça sık kullanılmıştır. Bu sebeple, bu makalemizde bu tamlama çeşitlerini inceleyeceğiz. ==Arapça Tamlamalar== ===İki İsim Arasında=== ====İzafet Terkibi (İsim Tamlaması)==== Arapçada tamlamalar, Türkçenin tam tersi şekilde işler; tamlanan isim (muzâf) önce, tamlayan isim (muzâfün ileyh) sonra gelir. Muzâf ismin sonuna bir ötre gelir, muzâfün ileyh olan isim ise harf-i tarif denilen el-...)
 • 20.40, 21 Temmuz 2022 Sinus46 mesaj katkılar, Şablon:Osmanlıca/Gri sayfasını oluşturdu (Yeni sayfa: <span style="color: light-gray;">{{0}}</span>)
 • 15.29, 17 Temmuz 2022 Sinus46 mesaj katkılar, Osmanlıca/İsmin çekimlenmesi sayfasını oluşturdu (Yeni sayfa: Bu bölümde, Arapça gramerinde ismin nasıl çekimlendiğini inceleyeceğiz. ==Belirtili ve Belirtisiz İsimler== Belirtili isimler, Belirtisiz isimlere -ال (el-) ön eki getirerek yapılır. Ancak, el- ön eki her zaman olduğu gibi telaffuz edilmez. Bu konuda dikkat edilmesi gereken iki husus vardır: ===Baştaki Elif'in düşmesi=== Ünlü ile biten bir kelimeden sonra el- ön ekinin Elif'i telaffuz edilmez. Bunu göstermek için bazen el- ön eki, -ٱل şeklinde hemze-y...)
 • 09.28, 17 Temmuz 2022 Sinus46 mesaj katkılar, Osnalıca/Türemiş İsimler sayfasını Osmanlıca/Türemiş İsimler sayfasına taşıdı (Tasih)
 • 08.37, 17 Temmuz 2022 Sinus46 mesaj katkılar, Osnalıca/Türemiş İsimler sayfasını oluşturdu (Yeni sayfa: Şu ana kadar sülasi köklerden Masdarlar, ve Sıfat-Fiiller elde etmiştik. Bu sayfada, bu köklerden özel isimler elde etmesini göreceğiz. ==Sıfat-ı Müşebbehe== <big style="font-size: 2em;">فَعِیلْ</big> Bir varlığın bir fiili sadece yapmakla kalmayıp, onun özelliği olduğunu belirten ism-i fâillere sıfat-ı müşebbehe denilir. Türkçeden örnek vermek gerekirse, "konuşan" bir ism-i fâil iken "konuşkan" bir sıfat-ı müşebbehedir. Arapçada bu, yu...)
 • 06.03, 15 Temmuz 2022 Sinus46 mesaj katkılar, Osmanlıca/İsm-i Fâil ve Mefûller sayfasını oluşturdu (Yeni sayfa: Bir fiili yapan özneyi belirten isimlere '''ism-i fâil''', bir fiilin nesnesi olan isimlere de '''ism-i mefûl''' deriz. Arapçada bu tür isimleri türetmek için gelişmiş bir sistem vardır, ve bu makalede bunu inceleyeceğiz. ==Basit Masdarların Fâili ve Mefûlü== Masdarların en basit hâlinde onlarca vezni olduğunu öğrenmiştik. Ancak tüm basit masdarların ism-i fâil ve mefûl'ü aynı vezindedir. ===Fâil Vezni=== <big style="font-size: 2em;">فَاعِلْ</b...)
 • 10.23, 14 Temmuz 2022 Sinus46 mesaj katkılar, Osmanlıca/Masdarlar sayfasını oluşturdu (Yeni sayfa: Arapça fiiller, Osmanlıca'ya doğrudan geçmez. "Masdar" denilen isimleşmiş hâlleri geçer. Masdarlar, şekillerine göre 4'e ayrılırlar: * Sülasi Mücerred Masdarlar * Mimli Masdarlar * Mezidün Fih Masdarlar * Mecul Masdarlar Bu makalede bu masdarları inceleyeceğiz ==Sülasi Mücerred Masdarlar== Sülasi köklerin başlarına bir harf eklemeden elde edilen masdarlara '''sülasi mücerred''' masdarlar denir. Bu masdarlar, fiillerin en teme anlamını taşırlar. Bu t...)
 • 10.39, 13 Temmuz 2022 Sinus46 mesaj katkılar, Osmanlıca/Arapça Dilbilgisine Giriş sayfasını oluşturdu (Yeni sayfa: Arapçadan gelen yapılar, Osmanlı döneminde özellikle yüksek dilde çok sık kullanılıyordu. Arapça bağlaçlar, tamlamalar ve türetmeler ile dolu bir lisanla konuşmak, süslü ve özenli konuşmak gibi görülüyordu. Bu sebepten ötürü bu sistemleri öğrenmek, Osmanlıca okuyabilmek için yüksek derecede önem teşkil etmektedir. ==Kelimelerin Cinsiyeti== Türkçeden farklı olarak Arapça kelimelerin cinsiyeti vardır. Eril kelimelere '''müzekker''' kelimeler,...)
 • 08.37, 12 Temmuz 2022 Sinus46 mesaj katkılar, Osmanlıca/Arapça Ses Bilgisi sayfasını oluşturdu (Yeni sayfa: Osmanlıcaya Arapçadan geçen kelimeler, yazımlarını olduğu gibi korumaktadır. Bu sebepten ötürü bu tür kelimeleri doğru yazabilmek ve okuyabilmek için bir miktar Arapça dilbilgisi öğrenmek mühimdir. Arapça asıllı kelimelerin Türkçeye geçtiğinde geçirdikleri ses değişimleri oldukça düzenlidir. Bu sebepten ötürü, bir kelimenin Latin harfleriyle nasıl yazıldığını ve nasıl telaffuz edildiğini öngörebilmek için Osmanlıca yazılışına bak...)
 • 10.20, 9 Temmuz 2022 Sinus46 mesaj katkılar, Osmanlıca/Giriş sayfasını oluşturdu (Yeni sayfa: Osmanlıca vikikitabına hoş geldiniz! Bu kitapta, 1927 yılına kadar konuşulan dil ve kullanılan yazım sistemi hakkında her bilgiyi bulabileceksiniz! ==Osmanlıca Nedir?== Osmanlıca aslında İngilizce, Almanca gibi yabancı bir dil değildir. Sadece Türkçenin daha eski bir versiyonudur. Bu sebepten ötürü okuyucu "Osmanlıca" deyiminden korkup çekinerek yaklaşmamalıdır. Harf inkılabıyla mazi olan Arap alfabesi, Arapça için tasarlanmış olduğundan Türkçe...)
 • 10.35, 8 Temmuz 2022 Sinus46 mesaj katkılar, Şablon:Osmanlıca/Örnek sayfasını oluşturdu (Yeni sayfa: <span style="font-size:100%; line-height: 2.6em;">{{1}}</span>)
 • 09.52, 8 Temmuz 2022 Sinus46 mesaj katkılar, Osmanlıca/Eklerin Yazımı sayfasını oluşturdu (Yeni sayfa: Eklerin imlâ kuralları, kelime köklerinden farklılık göstermektedir. Günümüz Latin Alfabesinde kelimelerin telaffuzlarına yakın yazılması sebebiyle bazı eklerin 8'e kadar farklı şekli bulunabilmektedir. Osmanlıcada ise çoğu ekin 1, en fazla 2 şekli bulunur. ==Temel İlkeler== A veya E içeren ekler, genellikle sabit bir şekilde ه (he) okutucusuyla gösterilir. I, İ, U veya Ü içeren ekler ise genelde sabit bir şekilde ی (ye) okutucusuyla gösterilir....)
 • 08.24, 8 Temmuz 2022 Sinus46 mesaj katkılar, Osmanlıca/Ünsüzlerin Yazımı sayfasını oluşturdu (Yeni sayfa: Osmanlı Alfabesinde 33 harf bulunmaktadır, ve 33 harfin hepsi bir şekilde ünsüz olabilmektedir. Bu yüzden, aynı sesi temsil eden çok sayıda harf bulunabilmektedir. Bu sayfada, bu harflerin aralarındaki farklar açığa kavuşturulacaktır. ==Arapçaya Mahsus Harfler== Arapçaya mahsus olan bu harfler; Türkçe, Farsça veya Batı asıllı kelimelerde asla bulunmaz. {| class="standard" cellpadding="5" style="font-size: 1.3em; line-height: 2em; text-align: center;"| |ث...)
 • 20.32, 7 Temmuz 2022 Sinus46 mesaj katkılar, Osmanlıca/Ünlülerin Yazımı sayfasını oluşturdu (Yeni sayfa: Arap alfabesi, prensip olarak Latin alfabesinden farklıdır. Arap alfabesinde, her ünlü gösterilme mecburiyetinde değildir, önemli olan ünsüzlerdir. Ünlüleri göstermek, sadece okumaya yardımcı olmak içindir. Bunun yanında, Arapçada sadece 3 ünlü bulunurken, Türkçede 8 ünlü bulunmaktadır. Bu, bazı harflerin birden fazla sesi temsil etmesine, dolayısıyla birden fazla kelimenin aynı şekilde yazılabilmesine sebep olmaktadır. ==Temel gösterimler== Teme...)
 • 18.15, 7 Temmuz 2022 Sinus46 mesaj katkılar, Şablon:Osmanlıca/İçindekiler sayfasını oluşturdu (Yeni sayfa: {| class="box" !colspan=2 style="text-align: center; font-weight: bold"|'''Osmanlıca''' İçindekiler <span style="font-size: 0.8em; padding-right: 3px; font-weight: normal; float:right; text-align:right;">görüntüle ⋅ [{{fullurl:Şablon:Osmanlıca/İçindekiler|action=edit}} düzenle] ⋅ tartışma</span> |- ! Alfabe |- ! Kelimeler |- ! [...)
 • 17.31, 13 Ekim 2021 Sinus46 mesaj katkılar kullanıcı hesabı otomatik olarak oluşturuldu