Korece/Saygı Seviyeleri/Resmi Hitab/Yalın Düzey

Vikikitap, özgür kütüphane

Resmi-Yalın Düzey (해라체)[değiştir]

Resmi Hitabın Yalın Düzeyi, tipik olarak yaşı ya da statüsü yüksek olan konuşanın alt seviyedeki dinleyen için kullandığı bir kalıptır. Ayrıca aynı yaş grubundaki samimi kişiler arasında da kullanılır. Ancak bu kalıbın en çok kullanıldığı alan herhangi bir kişiyi hedef almayarak haber ve bilgilendirme amacı olan rapor, haber ve kitap yazılarındadır. Bu gibi durumlarda bu kalıp herhangi bir "küçültme" içermemektedir.

Düzey Yüklemin Türü Bildiri Soru Emir Öneri Ünlem
Resmi Hitab Yalın Düzey Hareket Fiili -ㄴ/는다, -(더)라 -니, -느냐 -어(아,여)라 -자 -는구나
Durum Fiili -ㄴ니라, -(으)리라, -(으)마 -(으)니, -(으)냐 -너라, -거라, -(으)려므나, -(으)렴 -구나
İsim -(이)다, -(으)니라, -(더)라 -(이)니, -(이)냐 -(이)구나
Kaynak: New Edition Korean Grammar for International Learners [1]
Örnek:
• Bildiri cümlesinde fiil kökü ünlü ile bitiyorsa: -ㄴ다, -(더)라
 누나가 학교에 간다. ↔ Ablam okula gidiyor. 

• Bildiri cümlesinde fiil kökü ünsüz ile bitiyorsa: -는다, -(더)라
 동민이 책을 읽는다. ↔ Dongmin kitap okuyor. 

• Soru cümlesinde fiil kökü ünlü ile bitiyorsa: -니, -느냐
 손님이 차를 마시니?. ↔ Misafir çay içiyor mu?.

• Soru cümlesinde fiil kökü ünsüz ile bitiyorsa: -니, -느냐
 연필이 있니?    ↔ Kalemin var mı?

• Emir cümlesinde fiil kökünün son ünlüsü ㅏ ya da ㅗ ise: -아라 
 눈을 감아라.    ↔ Gözlerini kapat.
 
 *(Fiil kökü ㅏ ünlüsü ile bitiyorsa ㅏ fiil köküne eklenir, ve tek bir ㅏ olur)
  학교에 가라.    ↔ Okula git.
 
 *(Fiil kökü ㅗ ünlüsü ile bitiyorsa ㅏ fiil köküne eklenir, ㅘ olur)
  위쪽으로 봐라.   ↔ Yukarıya bak. 
 
• Emir cümlesinde fiil kökünün son ünlüsü ㅓ,ㅜ,ㅡ,ㅣ ise: -어라
 김치를 먹어라.   ↔ Gimçi ye.
 
 *(Fiil kökü ㅓ ünlüsü ile bitiyorsa ㅓ fiil köküne eklenir, ve tek bir ㅓ olur)
  다리를 건너라.   ↔  Köprüyü geç. 
 
 *(Fiil kökü ㅜ ünlüsü ile bitiyorsa ㅓ fiil köküne eklenir, ㅝ olur)
  책을 줘라.    ↔ Kitabı ver. 
 
 *(Fiil kökü ㅡ ünlüsü ile bitiyorsa ㅓ fiil köküne eklenir, ㅓ olur)
  이름을 써라.   ↔ İsmini yaz.
 
 *(Fiil kökü ㅣ ünlüsü ile bitiyorsa normal 어 gelir)
  피오나를 치어라. ↔ Piyano çal. 

• Emir cümlesinde fiil kökünün son ünlüsü 하 ise: -여라 *(해라 olur)
 한국어를 공부해라. ↔ Korece (ders) çalış.

• Öneri cümlesinde: -자
 한국어를 공부하자. ↔ Korece (ders) çalışalım.
 김치를 먹자.   ↔ Gimçi yiyelim.

• Ünlem cümlesinde: -구나
 이 꽃이 매우 예쁘구나! ↔ Bu çiçek çok güzel!

Kaynakça[değiştir]

 1. Ihm Ho Bin, Hong Kyung Pyo, Chang Suk In (25 June 2008). New Edition Korean Grammar for International Learners. Yonsei University Press. Seoul