Korece/Saygı Seviyeleri/Resmi Hitab/Orta Düzey

Vikikitap, özgür kütüphane

Resmi-Orta Düzey (하게체)[değiştir]

Resmi Hitabın Orta Düzeyi, yaşı ya da sosyal statüsü daha aşağı olan dinleyiciye yönelik çok fazla "küçültme" olmaksızın yaşı yüksek ya da sosyal statüsü yüksek olan konuşan tarafından kullanılır. Bu düzey, bir alt seviyeye oranla dinleyiciye belirli bir ölçüde saygı göstermektedir. Sonuç olarak, dinleyen kişi göreceli olarak yaşlı ya da sosyal statüsü yüksek olan biridir. Bu nedenle bu kalıp en çok aynı kuşaktaki yaşlı kişiler arasında sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca aileye sonradan katılan damat için gelinin annesi tarafından bu kalıbın kullanımı vardır[1] ve damadın (yetişkin durumundaki) kendinden küçükler için bu kalıbı kullandığı durumlar artmaktadır.[2]

Ayrıca bu kalıpta zamir olan "sen", '자네' şeklini alır.

Düzey Yüklemin Türü Bildiri Soru Emir Öneri Ünlem
Resmi Hitab Orta Düzey Hareket Fiili -네, -데, -(으)ㄴ세 -(으)니까, -는가, -던가 -게 -세 -는구먼
Durum Fiili -네, -데, -(으)이 -(으)ㄹ까, -(으)ㄴ가, -던가 -구먼
İsim -(이)네, -(이)세, -(이)ㄹ세 -(으)ㄹ까, -(이)ㄴ가, -(이)던가 -(이)구먼
Örnek:
• Bildiri cümlesinde fiil kökü ünlü ile bitiyorsa: -네, -데, -ㄴ세
 누나가 학교에 가네. ↔ Ablam okula gidiyor. 

• Bildiri cümlesinde fiil kökü ünsüz ile bitiyorsa: -네, -데, -은세
 동민이 책을 읽네. ↔ Dongmin kitap okuyor. 

• Soru cümlesinde fiil kökü ünlü ile bitiyorsa: -니까, -는가, -던가
 손님이 차를 마시니까?. ↔ Misafir çay içiyor mu?.

• Soru cümlesinde fiil kökü ünsüz ile bitiyorsa: -으니까, -는가, -던가
 연필이 있으니까?    ↔ Kalemin var mı?

• Emir cümlesinde : -게
 위쪽으로 보게.   ↔ Yukarıya bakın.
 그 자리에 앉게.  ↔ Oraya oturun.

• Öneri cümlesinde : -세
 한국어를 공부하세. ↔ Korece (ders) çalışalım.
 김치를 먹세.    ↔ Gimçi yiyelim.

• Ünlem cümlesinde: -구먼
 이 꽃이 매우 예쁘구먼! ↔ Bu çiçek çok güzel!

Kaynakça[değiştir]

 1. Kim Çôlho (Kim Cheolho), 김철호의 교실 밖 국어여행
 2. Çö Têyôn (Choi Taeyeon), 최 태연: ‘자네’와 ‘하게체’