Topoloji/Kitapta Kullanılan Gösterimler

Vikikitap, özgür kütüphane

Burada kitap içerisinde değişmez olarak kullanılacak gösterimler listelenmektedir.

Mantık[değiştir]

 : Eşittir

 : Farklıdır

 : Ve

 : Veya

 : İse, Gerektirir, İçin gerek şart

 : Ancak, İçin yeter şart

 : Ancak ve ancak, İçin gerek ve yeter şart

Niceleyeciler[değiştir]

 : Her, Bütün

 : Vardır, En az bir

 : Yalnızca bir tane vardır, Vardır tek türlü

Kümeler[değiştir]

 : Elemanıdır

 : Elemanı değildir

 : Altkümesidir

 : Kapsar

 : A'nın tümleyeni

 : Birleşim

 : Kesişim

 : A kümesinin B kümesinden farkı

 : A kümesinin B bağıntısına bölüm kümesi

 : A kümesinin X evreni içerisindeki tümleyeni

 : Kartezyen çarpım

 : Çoklu birleşim

 : Çoklu kesişim

 : Ayrık birleşim (birleşen kümeler birbirinden ayrık, ikişerli kesişimleri boş)

 : Çoklu kartezyen çarpım

Bazı Özel Kümeler ve Sınıflar[değiştir]

 : Bir A kümesinin kuvvet kümesi (bütün alt kümelerini içeren sınıf)

 : Evrensel sınıf

 : a elemanını içeren denklik sınıfı

 : Doğal sayılar kümesi (Bu kitapta doğal sayıların 1'den başladığı kabul edilmektedir).

 : 0 Negatif olmayan tamsayılar kümesi

 : Tamsayılar kümesi

 : Rasyonel sayılar kümesi

 : [0,1] birim kapalı aralığı

 : Reel sayılar kümesi

 : Pozitif tamsayılar kümesi (Doğal sayılar kümesiyle aynı)

 : Negatif tamsayılar kümesi

 : Pozitif rasyonel sayılar kümesi

 : Negatif olmayan sayılar kümesi

 : Negatif rasyonel sayılar kümesi

 : Pozitif olmayan rasyonel sayılar kümesi

 : Pozitif reel sayılar kümesi

 : Negatif reel sayılar kümesi

 : Negatif reel sayılar kümesi

 : Pozitif olmayan reel sayılar kümesi

 : Kompleks sayılar kümesi

 : Asal sayılar kümesi

 :

 :

Parantez Benzeri İşaretlerin Kullanımı[değiştir]

 : a b açık aralığı

 : a b kapalı aralığı

 : Elemanları a ve b olan küme

 : İlk koordinatı a, ikinci koordinatı b olan çarpım kümesi elemanı, sıralı ikili

 : a ile b'nin iç çarpımı

 : Dizi

 : şeklindeki bir çarpım kümesinin elemanı

 : Ağ

Fonksiyonlar[değiştir]

 : f, A kümesinden B kümesine bir fonksiyondur

 : x elemanını y elemanına taşıyan fonksiyon

 : f, x elemanını y elemanına götüren fonksiyondur

 : i indisli koordinata izdüşüm fonksiyonu

Diziler[değiştir]

Topolojik Uzaylar[değiştir]