PHP/String işlevleri

Vikikitap, özgür kütüphane
< PHP
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

explode()[değiştir]

Bir string ifade veya değişkeni belli bir ifadeye göre parçalara ayırır ve dizi oluşturur.

<?php
$query = "panel/kullanici/giris";
$dizi = explode("/", $query); // bölü işaretlerine göre parçalanıyor
var_dump($dizi);
?>

Çıktısı:

array(3) {
 [0]=>
 string(5) "panel"
 [1]=>
 string(9) "kullanici"
 [2]=>
 string(5) "giris"
}

İsteğe bağlı ikinci bir parametre daha alır. Parçalama sonucu oluşacak dizi, bu parametre kadar eleman içerir. Örneğin parametre 3 ise ilk 3 eleman parçalanıp alınırken diğerleri olduğu gibi alınır. Parametre negatifse son eleman yok sayılır.

<?php
$lang = "c c++ java c# perl php python";
$dizi = explode(" ", $lang, 3); // $dizi 3 elemanlı olacak, yani ilk 2 eleman parçalanacak
var_dump($dizi);
?>

Çıktısı:

array(3) {
 [0]=>
 string(1) "c"
 [1]=>
 string(3) "c++"
 [2]=>
 string(23) "java c# perl php python"
}
<?php
$lang = "c c++ java c# perl php python";
$dizi = explode(" ", $lang, -1); // son eleman alınmayacak
var_dump($dizi);
?>

Çıktısı:

array(6) {
 [0]=>
 string(1) "c"
 [1]=>
 string(3) "c++"
 [2]=>
 string(4) "java"
 [3]=>
 string(2) "c#"
 [4]=>
 string(4) "perl"
 [5]=>
 string(3) "php"
}

Görüldüğü gibi son parametre negatif olduğu için son eleman alınmadı.

implode()[değiştir]

Bir dizinin elemanlarını belli bir ifadeye göre birleştirip karakter dizisi (string) oluşturur.

<?php
$dizi = array("c", "c++", "java", "c#", "perl", "php", "python");
$lang = implode(".", $dizi); // "nokta" ile birleştirilecek
echo $lang;
?>

Çıktısı:

c.c++.java.c#.perl.php.python

ltrim()[değiştir]

Bir karakter dizisinin başındaki şu karakterleri siler:

 • " " (boşluk)
 • \0 (NULL karakter)
 • \n (satır sonu karakteri)
 • \t (yatay tab [sekme] karakteri)
 • \v (dikey tab [sekme] karakteri)
 • \r (satır başı karakteri)
<?php
$lang = "  c c++ java c# perl php python";
$lang = ltrim($lang); // baş taraftaki boşluklar silinir
echo $lang;
?>

$lang değişkeninin:

ilk hali:  c c++ java c# perl php python
son hali: c c++ java c# perl php python
<?php
$lang = "\n\n\n\nc c++ java c# perl php python";
$lang = ltrim($lang); // baş taraftaki satır sonu karakterleri silinir
?>

ltrim() işlevine, parametre olarak bir ifade de verilebilir.

<?php
$lang = "^^^c c++ java c# perl php python";
$lang = ltrim($lang, "^"); // $lang değişkeninin başındaki ^ işareti silinecek
echo $lang;
?>

$lang değişkeninin:

ilk hali: ^^^c c++ java c# perl php python
son hali: c c++ java c# perl php python

rtrim()[değiştir]

Bir karakter dizisinin sonundan şu karakterleri siler:

 • " " (boşluk)
 • \0 (NULL karakter)
 • \n (satır sonu karakteri)
 • \t (yatay tab [sekme] karakteri)
 • \v (dikey tab [sekme] karakteri)
 • \r (satır başı karakteri)

Kullanım stili ltrim() işlevi ile aynıdır.

trim()[değiştir]

Karakter dizisinin her iki tarafından şu karakterleri siler:

 • " " (boşluk)
 • \0 (NULL karakter)
 • \n (satır sonu karakteri)
 • \t (yatay tab [sekme] karakteri)
 • \v (dikey tab [sekme] karakteri)
 • \r (satır başı karakteri)
<?php
$lang = "\t\t\t\tc c++ java c# perl php python\t\t";
$lang = trim($lang); // $lang değişkeninin başındaki ve sonundaki yatay sekme karakterleri silinir
?>

İkinci bir parametre olarak bir ifade de verilebilir.

<?php
$lang = "^^^c c++ java c# perl php python^^^^";
$lang = trim($lang, "^"); // $lang değişkeninin başındaki ve sonundaki ^ işaretleri silinir
?>

strlen()[değiştir]

Karakter dizisinin uzunluğunu döndürür.

<?php
$lang = "c c++ java c# perl php python";
echo strlen($lang); // 29 çıktılar
?>

strrev()[değiştir]

Bir karakter dizisini ters çevirir.

<?php
$lang = "c c++ java c# perl php python";
echo strrev($lang); // nohtyp php lrep #c avaj ++c c çıktılar
?>

strstr()[değiştir]

Karakter dizisindeki belli bir ifadeden sonraki kısmı alır.

<?php
$mekan = "wikibooks.org";
echo strstr($mekan, "."); // .org çıktılar
?>

Üçüncü parametre olarak true verilirse önceki kısmı alır.

<?php
$mekan = "wikibooks.org";
echo strstr($mekan, ".", true); // wikibooks çıktılar
?>

nl2br()[değiştir]

Karakter dizisindeki \n satır sonu karakterini HTML satır sonu karakteri olan <br /> etiketiyle değiştirir.

<?php
$mekan = "PHP\nProgramlama Dili";
echo nl2br($mekan);
?>

Kaynak kod çıktısı:

PHP<br />
Programlama Dili

chr()[değiştir]

ASCII numarası verilen bir karakter döndürür.

<?php
$char = chr(78);
echo $char; // N çıktılar
echo chr(118); // v çıktılar
?>

İlgili olarak bkz: ASCII tablosu

ord()[değiştir]

Bir karakterin ASCII numarasını döndürür.

<?php
$ascii_no = ord("T");
echo $ascii_no; // 84 çıktılar
echo ord("d"); // 100 çıktılar
?>

İlgili olarak bkz: ASCII tablosu

parse_str()[değiştir]

Bir karakter dizisindeki değişkenleri bulur.

<?php
// example.com/index.php?form=giris&statu=premium
$sorgu = "form=giris&statu=premium";
parse_str($sorgu);
echo $form; // giris çıktılar
echo $statu; // premium çıktılar
?>

İkinci bir parametre verilirse bir dizi oluşur.

<?php
// example.com/index.php?form=giris&statu=premium
$sorgu = "form=giris&statu=premium";
parse_str($sorgu, $dizi);
var_dump($dizi);
?>

Çıktısı:

array(2) {
 ["form"]=>
 string(5) "giris"
 ["statu"]=>
 string(7) "premium"
}

ucfirst()[değiştir]

Karakter dizisinin ilk harfini büyük yapar.

<?php
$mekan = "vikikitap";
echo ucfirst($mekan); // Vikikitap çıktılar
?>

ucwords()[değiştir]

Karakter dizisindeki sözcüklerin ilk harfini büyük yapar.

<?php
$str = "programlama dili";
echo ucwords($str); // Programlama Dili çıktılar
?>

md5()[değiştir]

Karakter dizisinin MD5 algoritmasıyla şifrelenmiş halini döndürür.

<?php
$mekan = "Vikikitap";
echo md5($mekan); // 27caee531ad2fc4bca4c0624166e7e03 çıktılar
?>

Ek bilgi için bkz: MD5

sha1()[değiştir]

Karakter dizisinin SHA-1 algoritmasıyla şifrelenmiş halini döndürür.

<?php
$mekan = "Vikikitap";
echo sha1($mekan); // d8dcfc5b295f703042d9f6696737687515d9f3ab çıktılar
?>

Ek bilgi için bkz: SHA-1

quotemeta()[değiştir]

( ) [ ] $ . ^ + ? * \ işaretlerinin başına ters bölü getirir.

<?php
$mekan = "Vikikitap";
echo quotemeta($mekan); // \^Vi\*ki\.ki\?ta\[p\) çıktılar
?>