İçeriğe atla

PHP

Vikikitap, özgür kütüphane
 1. Genel bilgiler
  1. Kısa tarihi
  2. Bir betik motorunda neler var?
  3. PHP'nin diğer avantajları
  4. Eksik yönleri neler?
  5. PHP ve diğer betik dillerini ne zaman kullanacaksınız?
  6. Sonuç olarak
 2. Kodlama
  1. Kod yazımı
  2. Okunabilirlik ve girintileme
  3. Noktalı virgül
  4. Yorumlar
  5. Kod yazımı
 3. Veri türleri ve değişkenler
  1. Değişkenler
  2. Tanımlama ve ilklendirme
  3. Veri türleri
   1. Integer
   2. String
   3. Float
   4. Boolean
  4. Gönderimli atama
 4. Çıktılama
  1. echo
  2. Kaçış karakterleri
   1. \n karakteri
   2. \t karakteri
   3. \" ve \' karakterleri
   4. \$ karakteri
   5. \\ karakteri
  3. var_dump()
  4. printf()
 5. Tür dönüşümü
  1. Tür dönüşümü
   1. Boolean türe dönüşüm
   2. String türe dönüşüm
   3. String ifadelerin sayıya dönüşümü
   4. Integer türe dönüşüm
  2. gettype() işlevi
  3. settype() işlevi
  4. Türlerle ilgili işlevler
   1. is_string() işlevi
   2. is_bool() işlevi
   3. is_int() işlevi
   4. is_float() işlevi
   5. is_null() işlevi
   6. is_numeric() işlevi
   7. is_array() işlevi
   8. is_object() işlevi
   9. intval() işlevi
   10. floatval() işlevi
   11. strval() işlevi
  5. empty() işlevi
  6. isset() işlevi
  7. unset() işlevi
 6. Değişkenlerde Gönderimli Atama
 7. Sabitler
  1. define()
  2. const
  3. defined() işlevi
 8. Operatörler
  1. İşlem önceliği
  2. Aritmetik operatörler
  3. Atama operatörleri
  4. Mantıksal operatörler
  5. Artırma ve eksiltme operatörleri
  6. Karşılaştırma operatörleri
  7. Hata operatörü
 9. Diziler
  1. Diziler
  2. Gönderimli atama
  3. Dizi işlevleri
   1. is_array()
   2. unset()
   3. count()
   4. range()
   5. list()
   6. array_key_exists()
   7. array_keys()
   8. array_values()
   9. array_pop()
   10. array_rand()
   11. array_count_values()
   12. array_shift()
   13. array_unshift()
   14. array_search()
   15. array_sum()
   16. array_product()
   17. shuffle()
   18. array_chunk()
   19. array_combine()
   20. array_fill()
   21. array_fill_keys()
   22. array_flip()
   23. array_push()
   24. array_slice()
   25. array_unique()
   26. current()
   27. next()
   28. prev()
   29. end()
   30. key()
   31. each()
   32. reset()
 10. String işlevleri
  1. explode()
  2. implode()
  3. ltrim()
  4. rtrim()
  5. trim()
  6. strlen()
  7. strrev()
  8. strstr()
  9. nl2br()
  10. chr()
  11. ord()
  12. parse_str()
  13. ucfirst()
  14. ucwords()
  15. md5()
  16. sha1()
  17. quotemeta()
 11. Akış denetimi ve döngüler
  1. if
  2. elseif
  3. else
  4. while
  5. do-while
  6. for
  7. continue
  8. break
  9. foreach
 12. Fonksiyonlar
  1. global ve $GLOBALS
  2. Parametre alan fonksiyonlar
  3. Parametreleri gönderimli aktarma
  4. Değer döndüren fonksiyonlar
  5. Değişken fonksiyonlar
  6. Değişir sayıda parametre alan fonksiyonlar
  7. function_exists() işlevi
  8. get_defined_functions() işlevi
 13. Sınıflar
  1. Sınıflar
  2. Sınıf içinde özellik ve metotlara erişmek
  3. Nesne yaratmak
  4. Sınıfları devralmak
  5. Özellik ve metotların görünürlüğü
  6. Sınıf sabitleri
  7. Statik özellik ve metotlar
  8. Kurucular
  9. Yıkıcılar
  10. self
  11. parent
  12. final