Matlab/Genel Bilgiler

Vikikitap, özgür kütüphane

<<Örnek Program - Vektörler ve Matrisler>>


Bu bölümdeki bilgiler özellikle Matlab'da oluşabilecek genel sorunlar hakkındadır. Aşağıdaki kodları Command Window'da ve Script Editor'de denemeniz ve anlatılan bilgileri aklınızda tutmanız sizin için faydalı olacaktır.

Değişkenler[değiştir]

Matlab'da değişkenlerin kendisini veya tipini önceden tanımlamaya gerek yoktur. Fakat doğal olarak farklı değişken tipleri arasında işlem yapmak hatalara yol açabilir.

Sayısal Değişkenler[değiştir]

Matlab'da integer, real veya complex değişkenler gibi bir ayrıma gerek yoktur. Örneğin Command Window'da doğrudan

sayi_vektoru = [1 2.78 3+4*i]

yazarak 1, 2.78 ve 3+4i'ten oluşan sayi_vektoru isimli bir vektör oluşturabilirsiniz.

String Değişkenler[değiştir]

Stringlerin tanımlanmasında ise iki ayrım işareti arasındaki karakterler göz önüne alınır. Örneğin

string_vektoru = ['Ma' 'tla' 'b']

size içeriği Matlab stringi olan 3 elemanlı bir vektör verecektir. Fakat Matlab bir vektör içindeki değerlerin aynı tipte olmasını isteyecektir. Yani

vek1 = [1 'r']

yazarsanız, string'i öncelik verildiği için, Matlab 1'i string'in kodu yani boşluk olarak algılayacaktır.

Boolean Değişkenler[değiştir]

Matlab'da 0 sayısı False, 0 dışındaki bütün tam ve gerçel sayılar (karmaşık sayılar hariç), True olarak algılanır. Örneğin

if 9,
disp('Burada 9 true olarak kabul edilmiştir');
end

kodunda 9 True kabul edildiği için, if döngüsünün içindeki Disp komutu uygulanacaktır.

M-file - Function ve Script[değiştir]

Matlab'da m-file'lar script editor'de yazılır. Script editor'de kodlarınızı daha düzenli yazabilirsiniz. M-file dosyaları function veya script olarak tutulur.

Function[değiştir]

function içinde adı geçen değişkenler sadece m-file'ın sınırları içinde geçerlidir ve Matlab'ın ana belleğinde yer almazlar. Yani function içinde kullandığınız bir değişkeni doğrudan Command Window'da kullanamazsınız. Function'ın girişinde şu kod bulunmalıdır

function çıktı değişkeni veya değişkenleri = fonksiyon adı (girdi değişkeni veya değişkenleri )

Örneğin script editor'de

function out=deneme(in)
x1=in/5;
out=2*x1;

yazarsanız ve deneme ismiyle kaydederseniz girdinin 2/5'ini çıktı olarak veren bir fonksiyon yazmış olursunuz. Eğer Command window'da sadece x1 yazarsanız Matlab size hata verecektir, çünkü x1 değişkeni function içinde tanımlıdır.

Script[değiştir]

Scriptlerde ise ana bellekteki değişkenlerle çalışırsınız. Yani Command Window'da çalışıyormuşsunuz gibi olur, fakat burada kodları daha düzenli yazabilirsiniz. Scriptlerde function yardımcı kelimesini veya girdi veya çıktılarla ilgili herhangi bir şey tanımlamanıza gerek yoktur. Örneğin Command Window'da

 vekt2=[1 2 3 4];

diye bir değişken tanımlamış olalım. Bu vektör Matlab'ın ana belleğinde tutulacaktır. Mesela script editor'de sadece

 vekt2.^2;

yazdınız ve bunu vektor_kare ismiyle kaydettiniz. Command window'da vektor_kare yazarsanız, ana bellekte bulunan vekt2 değişkeninin elemanlarının karesi alınacaktır.

<<Örnek Program             Vektörler ve Matrisler>>