Korece/Saygı Seviyeleri/Samimi Hitab/Saygılı Düzey

Vikikitap, özgür kütüphane

Bu kalıbla günlük hayatta sıklıkla karşılaşılır. Samimi, yakınlık derecesi fazla olan kişiler arasında günlük konuşmalarda, resmi olmayan konuşmalarda daha çok bu kalıp tercih edilir.

Düzey Yüklemin Türü Bildiri Soru Emir Öneri Ünlem
Samimi Hitab Saygılı Düzey Hareket Fiili -어(아,여)요, -지요 -어(아,여)요, -지요 -어(아,여)요 -어(아,여)요, -지요 -는군요
Durum Fiili -어(아,여)요, -지요 -어(아,여)요, -지요 -군요
İsim -이어/여요, -(이)지요, -(이)네요, -(이)데요 -어(아,여)요, -지요 -(이)군요, -(이)로군요
Kaynak: New Edition Korean Grammar for International Learners [1]

Bu kalıbın belirgin eki -어(아,여)요 ekidir. Fiil kökündeki son ünlüye göre -아요, -어요 ve -여요 olur. Daha detaylı olarak:

1. Fiil kökünün son ünlüsü ㅏ ya da ㅗ ise: -아요
 * Fiil kökü ㅏ ünlüsü ile bitiyorsa ㅏ fiil köküne eklenir, ve tek bir ㅏ olur. → -ㅏ요
 * Fiil kökü ㅗ ünlüsü ile bitiyorsa ㅏ fiil köküne eklenir, ㅘ olur. → -ㅘ요

2. Fiil kökünün son ünlüsü ㅓ,ㅜ,ㅡ,ㅣ ise: -어요
 * Fiil kökü ㅓ ünlüsü ile bitiyorsa ㅓ fiil köküne eklenir, ve tek bir ㅓ olur. → -ㅓ요
 * Fiil kökü ㅜ ünlüsü ile bitiyorsa ㅓ fiil köküne eklenir, ㅝ olur. → -ㅝ요
 * Fiil kökü ㅡ ünlüsü ile bitiyorsa ㅓ fiil köküne eklenir, ㅓ olur. → -ㅓ요
 * Fiil kökü ㅣ ünlüsü ile bitiyorsa normal 어 gelir. → -어요

3. Fiil kökünün son ünlüsü 하 ise: -여요 ekini alır ve → 해요 olur.

Bu kalıpla kullanılan cümle türleri, ünlem dışında farklı bir ek almaz. O nedenle cümlenin bildiri, soru, emir ya da öneri olduğu konuşmanın gelişinden ya da vurgudan anlaşılır.

Örnek:
• Bildiri cümlesinde: -어(아,여)요 
 누나가 학교에 가요. ↔ Ablam okula gidiyor. 
 동민이 책을 읽어요. ↔ Dongmin kitap okuyor. 

• Soru cümlesinde: -어(아,여)요
 손님이 차를 마셔요?. ↔ Misafir çay içiyor mu?.
 연필이 있어요?    ↔ Kalemin var mı?

• Emir cümlesinde: -어(아,여)요
 위쪽으로 봐요.   ↔ Yukarıya bakın.
 그 자리에 앉아요.  ↔ Oraya oturun.

• Öneri cümlesinde fiil kökü ünlü ile bitiyorsa: -어(아,여)요
 한국어를 공부해요. ↔ Korece (ders) çalışalım.
 김치를 먹어요.   ↔ Gimçi yiyelim.

• Ünlem cümlesinde: -군요
 이 꽃이 매우 예쁘군요! ↔ Bu çiçek çok güzel!

Ayrıca bu kalıpta yer alan -지요 eki, 1) konuşanın belirli bir gerçek ya da durumdan oldukça emin olduğunu belirtir veya 2) konuşanın söylediği konunun dinleyici tarafından da bilindiğini vurgulamak için kullanılır. Türkçe'de yer alan "değil mi?" kalıbı gibi.

Örnek:
 누나가 학교에 가지요. ↔ Ablam okula gidiyor(, değil mi). 
 동민이 책을 읽지요. ↔ Dongmin kitap okuyor(, değil mi).

Kaynakça[değiştir]

 1. Ihm Ho Bin, Hong Kyung Pyo, Chang Suk In (25 June 2008). New Edition Korean Grammar for International Learners. Yonsei University Press. Seoul