Bilişim sözlüğü

Vikikitap, özgür kütüphane

Genel[değiştir]

 • notasyon: gösterim, yazım şekli

Veri Yapıları[değiştir]

E[değiştir]

 • Anahtar: Sıralama algoritmasında elemanın sıralanması için kullanılan üyesi (numaraya göre sıralama ada göre alfabetik sıralama, vs. Ad burada anahtar oluyor.)
 • Array: Dizi (bir tür veri yapısı)
 • Binary search: Bir tür arama algoritması
 • Buble sort: Bir sıralama algoritması
 • Constructor
 • Count: dizide kaç indisin dolu olduğunu tutar.
 • Front: kuyruk yapısında en baş elemanın indisini tutar.
 • Heap sort: Bir sıralama algoritması
 • Insert: kuyruk yapısında eleman ekleme fonksiyonu
 • Insertion sort: Bir sıralama algoritması
 • IsEmpty: stack yapısında boş mu sorgusunu yapan fonksiyon

J-Z[değiştir]

 • Linear search: bir tür arama algoritması
 • Merge sort: Bir sıralama algoritması
 • Peek: kuyruk yapısında front'u stack yapısında temp'i okur
 • Pivot: quick sort sıralama algoritmasında seçilir kendinden küçükleri sola, büyükleri sağa taşınır.
 • Queue: kuyruk (ilk giren ilk çıkar)(bir tür veri yapısı)
 • Quick sort: Bir sıralama algoritması
 • Rear: kuyruk yapısında en son elemanın indisini tutar.
 • Remove: kuyruk yapısında eleman çıkarma fonksiyonu
 • Selection sort: Bir sıralama algoritması
 • Shell sort: Bir sıralama algoritması
 • Simple: kuyruğun en ilkel hali
 • Size: dizide toplam indis sayısını tutar
 • Stack: yığın (son giren ilk çıkar)(bir tür veri yapısı)
 • Swap: yer değiştirme
 • Tree: bir tür veri yapısı
 • Veri yapıları: Array, Stack, Queue, tree

Yazılım mimarisi tasarımı[değiştir]

Yazılım yapımı[değiştir]

 • Change implementation: değişikliğin uygulaması
 • Change requests: değişiklik gereksinimleri
 • Cost of change: değişiklik maliyeti
 • Fault repair: arıza onarımı
 • Impact analysis: etki analizi
 • Maintenance: yazılım bakımı
 • Platform adaptation: platform adaptasyonu
 • Proposed changes: önerilen değişiklikler
 • Refactoring: yeniden düzenleme
 • Release planning: sürüm planlanması
 • Requirements analysis: gereksinim analizi
 • Requirements updating: gereksinim güncellemesi
 • Software development: yazılım geliştirilmesi
 • System enhancement: sistem geliştirme
 • System release: sistem sürümü

Bilgisayar Mimarisi[değiştir]

 • Coherence: (Tutarlılık) Bir okuma ile hangi değerlerin döndürülebileceğini tanımlar.
 • Consistency: (Uyum) Bir okuma ile yazılı bir değerin ne zaman döndürüleceğini tanımlar.