İspanyolca/Dersler/¿Qué hora es?

Vikikitap, özgür kütüphane
Ders 7 — ¿Qué hora es?
Lauca Ulusal Parkı, Şili Andes'i.

Konuşma[değiştir]

Raúl: ¡Hola Sofía! ¿Qué hora es?
Sofía: Son las ocho y cuarto.
Kelimeler
Luego Sonra
Salgo Ben çıkarım(ayrılırım)
Raúl: Gracias. ¿Qué haces normalmente por la mañana?
Sofía: Me levanto a las siete. Luego, me ducho y tomo mi desayuno. Usualmente, salgo a las ocho.
Raúl: Ah, vale. Así, ¿cuándo almuerzas?
Sofía: Suelo almorzar a la una.
Raúl: Claro. ¡Adiós!
Sofía: ¡Hasta vısta!

Çeviri

Zamanı söyleme[değiştir]

İspanyolcada zamanı söylemek kolaydır ve Türkçedeki söylenişine benzer. Şöyle bir yapı kullanılır:

Son las [saat] y [dakika]

Böylece, Son las tres y veinte, "Saat üçü yirmi geçiyor" anlamına gelir. Saati sormak için, ¿Qué hora es? sorusunu yöneltmek yeterlidir. Bu ifadeler geçiyor ya da buçuk durumunu açıklamakla birlikte, "kala" ya da "var" durumunu açıklamaz. Bunun için y yerine menos ("daha az" anlamına sahiptir) kullanmak gerekir (Son las cuatro menos diez "Saat dörde on var anlamına gelir").

Diğer zamanla ilgili ifade şekilleri aşağıdaki tablodaki gibidir.

Turco Español
sabahın... de la mañana
öğleden sonra de la tarde
[saat] buçuk Son las [saat] y media
[saat]'i çeyrek geçiyor Son las [saat] y cuarto
[saat]'e çeyrek var Son las [saat] menos cuarto
Notlar
 • Eğer dakikalardan bahsetme gereği yok ise son las cinco ("saat beştir") demek yeterlidir ya da son las once ("saat onbirdir").
 • Lütfen unutmayınız: son, "olmak" fiilinin onlar şahıs hali için çekimi olduğundan son las... sadece birden büyük sayılar için kullanılır. "Saat bir" demek için, Es la una demek gerekir.
Örnekler
 • Son las ocho
  Saat sekizdir
 • Son las nueve y media
  Saat dokuz buçuk
 • Son las seis menos cuarto
  Saat altıya çeyrek var
 • Son las dos y veinte de la mañana
  Saat sabahın 02:20'si

Alıştırmalar.

Ne zaman?[değiştir]

Buraya kadar İspanyolca zamanı söylemeyi öğrenmiş bulunuyoruz. Şimdi de bir şeylerin ne zaman yapıldığını ifade etmeye çalışalım. bunu yapmak için, a las kullanıldıktan sonra saat söylenir. (a las tres "saat üçte" anlamına gelir). Fakat eğer zamanı tam olarak bilmiyorsak? Sadece "gece vakti" demek istiyorsak? Bu durumda por la ve aşağıdaki tablodaki zaman ifedelerinden birisi kullanılır (por la noche "gece vakti" anlamına gelir):

Turco Español
Mañana Sabah
Tarde Öğleden sonra
Akşam
Noche Gece
Notlar
 • Her zaman "por la" kullanıldığı için, günün bu zamanlarının dişil olduğunu söyleyebiliriz.
Örnekler
 • A las ocho de la mañana, tomo mi desayuno.
  Sabah 8:00'de, kahvaltımı yaparım.
 • Por la tarde, le gusta ver la tele.
  Akşamları, o televizyon seyretmekten hoşlanır.
 • Por la noche, les gusta mucho beber leche.
  Geceleri, süt içmeyi çok severler.

Zamanla ilgili zarflar[değiştir]

Belli bir zamanla ilgili ifadeleri görmüş bulunuyoruz. Fakat davranışsal eylemleri nasıl ifade edeceğiz? genel olarak ne yaparsınız? Normal olarak? Bazen?

Turco Español
Genellikle Generalmente
Normal olarak Normalmente
Sık A menudo
Bazı zamanlar A veces
Ara sıra De vez en cuando
Ocasionalmente
Seyrek olarak Raramente
Alışkanlığında olmak Soler
Notlar
 • Türkçede "olarak" kelimesi ile devam eden bazı kelimeler ispanyolcada mente son-ekini alırlar. Bir sıfatı zarfa dönüştürmek için: sıfatın dişil haline, mente eklemek yeterlidir.
  • Yani, normal, raro, ocasional ve usual birer sıfattırlar.
  • Ayrıca, ruidosamente, tranquilamente, v.b., birer zarftırlar (daha önce tranquilo ve ruidoso ile Ders 4'te karşılaşmıştık
 • Soler bir UE kök değiştiren fiildir (suelo, sueles, suele, solemos, soléis, suelen), ve onu bir mastar takip eder (Suelo comer queso con pan, "Peyniri ekmekle yemeğe alışkınım" ya da "Genellikle peyniri ekmekle yerim").
Örnekler
 • A veces, bebemos vino tinto, pero nunca vino blanco.
  Bazı zamanlar, kırmız şarap içeriz, fakat asla beyaz şarap içmeyiz.
 • Suelo vivir en pisos; vivir en una casa es muy difícil.
  Ben dairede yaşamaya alışkınım; bir evde yaşamak çok zordur.
 • De vez en cuando, juego al ajedrez, pero usualmente, practico judo.
  Bazı zamanlar, satranç oynarım, fakat genellikle judo yaparım.
 • Normalmente a las cinco de la tarde, juego al futból.
  Normal olarak öğleden sonraları beşte, futbol oynarım.

Alıştırmalar.

Dönüşlü fiiller[değiştir]

Dönüşlü fiiller özne ve nesnenin aynı olduğu durumlarda kullanılan fiillerdir. "Yıkanmak" ya da "uyanmak" gibi. İspanyolcada, bu durumda fiilden önce bir dönüşlü zamir kullanılır. Biz dönüşlü zamirlerle ilk derste dönüşlü fiil llamarse ("kendini çağırmak") ile tanışmış bulunuyoruz. Aşağıdaki tabloda dönüşlü zamirler bulunmaktadır:

Turco Español
Kendim Me
Kendin Te
Kendisi Se
Kendimiz Nos
Kendiniz Os
Kendileri Se

Aşağıda lavarse ("yıkanmak") fiili ile yapılmış bir örnek bulunmaktadır:

Turco Español
Yıkanırım Me lavo
Yıkanırsın Te lavas
Yıkanır Se lava
Yıkanırız Nos lavamos
Yıkanırsınız Os laváis
Yıkanırlar Se lavan

Biraz daha fazla örneğe bakacak olursak:

Turco Español
Kalkmak Levantarse
Duş almak Ducharse
Banyo yapmak Bañarse
Taranmak Peinarse
Makyaj yapmak Maquillarse
Dinlenmek Relajarse
Notlar
 • Bu zamirler gustar ile birlikte kullanılan nesnel zamirlere çok benzerler. Lütfen karıştırmayacağınızdan emin olunuz.
 • Mastar halinde iken, dönüşlü zamir bir son ek olarak fiilin sonuna gider. Örneğin, me gusta ducharme "Duş almayı severim" anlamına gelir.
Örneğin
 • Por la mañana, me maquillo y me peino.
  Sabahları, makyajımı yapar ve saçımı tararım.
 • ¿Cuándo te bañas?
  Ne zaman yıkanırsın?
 • A las ocho de la mañana, nos levantamos.
  Sabahın sekizinde kalkarız.
 • Nunca nos bañamos por la mañana; nos gusta ducharnos.
  Biz sabahları yıkanmayız; duş almak hoşumuza gider.
 • Me encanta bañarme por la noche - es muy tranquilo.
  Geceleri yıkanmayı çok severim - çok sakindir.
 • Ocasionalmente, se ducha por la mañana, pero usualmente, le gusta bañarse por la tarde.
  Ara sıra sabahları duş alır, fakat genellikle akşamları yıkanmayı (banyo yapmayı) sever.
 • A las nueve de la tarde, me gusta mucho relajarme. Normalmente, bebo vino.
  Akşamları dokuzda dinlenmek hoşuma gider. Genellikle şarap içerim.

Alıştırmalar.

Özet[değiştir]

Bu derste şunları öğrendik:

 • Saati sormayı (¿Qué hora es?)
 • Zamanı söylemeyi (Son las cuatro y media; es la una menos cuarto)
 • Günün zamanını söylemeyi (por la manana; tarde; a las tres y diez)
 • Çeşitli zarfları (ocasionalmente; normalmente; de vez en cuando; a menudo)
 • Dönüşlü fiilleri kullanmayı (me baño; te relajas; se ducha; nos lavamos; os lavantáis; se maquillan)

Lütfen şimdi ilgili kısımlara ait (şuradaki) alıştırmaları yapınız, ve Ders 8'e geçmeden önce yukarıdaki konuşmayı çeviriniz.