Visual Basic/Değişkenler

Vikikitap, özgür kütüphane

Değişkenler, genel bir programlama dili kavramıdır. Değişkenler bir veri saklamak ve sonra onu kullanmak için kullanılır. Değişkenlerin depoladığı veriler farklı türde olabilir. Bir değişken yazı verisi de depolayabilir, sayı verisi de.

Visual Basic, çoğu programlama diline göre daha fazla veri türüne sahiptir.

İsim kuralları[değiştir]

Değişken tanımlar iken, örnek olarak "Ayşe", "1inci", "ben?!", "ilk sayi" gibi isimler kullanılamaz. Değişkenlere isim verir iken bir kaç şeye dikkat etmeniz gerekir:

 • Değişkenlere isim verir iken, boşluk kullanılamaz. Gerekiyorsa kelimeler "_" ile birleşebilir. "ilk_sayi" gibi.
 • Visual Basic değişken isimlerinde büyük-küçük harf duyarlıdır. Yani "SAYI" ve "sayi" aynı değişken değildir.
 • Değişken isimlerinde Türkçe harf kullanılmamalıdır.
 • Değişken isimleri özel harfler (?,!,",*,% gibi) içeremez.
 • Değişken isimleri Visual Basic içindeki özel isimler olarak seçilemez.
 • Değişken isimlerinde zorunda olmadıkça büyük harf kullanmak tavsiye edilmez. Eğer iki isim yan yana gelecekse, karışıklığı önlemek için ilk ismin baş harfi küçük, ikinci ismin baş harfi büyük yazılır. Aynı "maasMiktari" gibi.

Veri türleri[değiştir]

Madde'nin başında da yazıldığı gibi, değişkenler farklı türde veriler içerebilir. Bu veri türleri şunlardır:

Sayısal veri türleri[değiştir]

Veri türü Büyüklük Sınırlar İşaret Durumu
Byte 1 Byte 0 ile 255 arasında bir sayı tutabilir. İşaretsiz
Short 2 Byte –32,768 ile 32,767 arasında bir sayı tutabilir. İşaretli
Long 8 Byte –9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807 arasında bir sayı tutabilir. İşaretli
Single 4 Byte Negatif sayı aralığı: -3.4028235E+38 ile -1.401298E-45 arasında, Pozitif sayı aralığı: 1.401298E-45 ile 3.4028235E+38 arasında bir sayı tutabilir. İşaretli
Double 8 Byte Negatif sayı aralığı: -1.79769E+308 ile -4.94065E-324 arasında, Pozitif sayı aralığı: 4.94065E-324 ile 1.79769E+308 arasında sayı tutabilir. İşaretli
Decimal 16 Byte (29 basamaklı sayı tutabilir.) +/–7.9228162514264337593543950335 (Ondalık sayılar için), +/–79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 (Tam sayılar için) İşaretli
Integer 4 Byte –2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında bir sayı tutabilir. İşaretli
Int16 2 Byte 32,768 ile 32,767 arasında bir sayı tutabilir. İşaretli
Int32 4 Byte -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında bir sayı tutabilir. İşaretli
Int64 8 Byte -9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807 arasında bir sayı tutabilir. İşaretli

Mantıksal veri türleri[değiştir]

Veri türü Büyüklük Sınırlar İşaret Durumu
Boolean 2 Byte TRUE ya da FALSE -

String veri türleri[değiştir]

Veri türü Büyüklük Sınırlar İşaret Durumu
String Değişebilir Maksimum 2,147,483,647 Unicode karakter tutabilir. İşaretsiz
Char 2 Byte Bir Unicode karakter tutabilir. -

Tarih veri türleri[değiştir]

Veri türü Büyüklük Sınırlar İşaret Durumu
Date 8 Byte 01.01.0001 tarihi 00:00:00 saati ile 31.12.9999 tarihi 0:00:00 23:59:59 saati arasında bir sayı tutabilir. -

Diğer veri türleri[değiştir]

Veri türü Büyüklük Sınırlar İşaret Durumu
Object 4 Byte Herhangi bir tip. -

Tanımlama[değiştir]

Değişken türü ne olursa olsun, tek bir anahtar kelime ile değişkenler belirlenebilir. Bu anahtar kelime Dim kelimesidir.

Dim oyuncuPuanı As Integer
' oyuncuPuanı değişkeni Integer türünde bir değişken.
Dim oyuncuIsmi As String
' oyuncuIsmi değişkeni String türünde bir değişken.
Dim oyuncuCani, dusmanCani, altinMiktari As Integer
' Birden fazla değişken tek satırda tanımlanabilir.
Dim l, m As Long, x, y As Single
' Tek satırda tanımlanan değişkenler farklı türlerde tanımlanabilir.

Yukarıda da görüldüğü gibi, değişkenler farklı şekillerde tanımlanabilir. Ancak değeri belirtilmek isteniyorsa, şu komutlar yazılabilir:

Dim oyuncuPuani As Integer = 3
' Değişken hemen bir satırda tanımlanabilir ve değeri belirtilebilir.
Dim oyuncuIsmi = "Mert Özçelik"
' Zaten önceden tanımlanmış bir değişkeninin değeri başka bir satırda da belirtilebilir.

Kullanım[değiştir]

Değişkenler birçok yerde kullanılabilir. Örneklerini burada görebilirsiniz:

Public Class Form1

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    Dim a As Boolean
    Dim a1 As Byte
    Dim a2 As Char

    Dim a3 As Single
    Dim a4 As Decimal
    Dim a5 As Double

    Dim a6 As Integer
    Dim a7 As String

 
    MsgBox("Boolean=FALSE," & a)
    MsgBox("Byte=0," & a1)
    MsgBox("Char=NULL," & a2)
    MsgBox("Single=0.0," & a3)
    MsgBox("Decimal=0.0," & a4)
    MsgBox("Double=0.0," & a5)
    MsgBox("İnteger=0," & a6)
    MsgBox("String=NULL," & a7)

    End
  End Sub
End Class