İçeriğe atla

Vikiçocuk:Diller/Rusça

Vikikitap, özgür kütüphane

Rusça zor olduğuna bakmadan çabuk öğrenilen dildir. Önce rusçada kaç harf olduğunu öğrenelim. Rusçada 33 harf bulunmaktadır. Onların ikisi ses değildir

Аа - a (a)

Бб - b (be)

Вв - v (ve)

Гг - g (ge)

Дд - d (de)

Ее - ye (ye)

Ёё - yo (yo)

Жж - j (je)

Зз - z (ze)

Ии - i (i)

Йй - y (i kratkoye / и краткое)

Кк - k (ka)

Лл - l (el)

Мм - m (em)

Нн - n (en)

Оо - o (o)

Пп - p (pe)

Рр - r (er)

Сс - s (es)

Тт - t (te)

Уу - u (u)

Фф - f (ef)

Хх - h (ha)

Цц - ts (tse)

Чч - ç (çe)

Шш - ş (şa)

Щщ - şş (şşa)

Ъъ - (tvordıy znak / твердый знак)

Ыы - ı (ı)

Ьь - (myahkiy znak / мягкий знак)

Ээ - e (e)

Юю - yu (yu)

Яя - ya (ya)