Vikiçocuk:Diller/İngilizce

Vikikitap, özgür kütüphane

Alfabe[değiştir]

İngilizce Latin alfabesi kullanmaktadır. Kullandığı alfabe neredeyse tüm Avrupa dillerinde kullanılmaktadır. 45 çeşit ses bulunmaktadır fakat 26 harf içermektedir. Soldan sağa doğru yazılmaktadır.

İngilizce Türkçe gibi Latin alfabesi kullanmaktadır ve Qq, Ww, Xx harfleri hariç diğer harfler Türk alfabesiyle aynıdır fakat okunuşları farklıdır. Türkçedeki gibi cümleler yazıldığı şekliyle değil belli bir kurala göre okunmaktadır.

Alfabe no Büyük harf Küçük harf Okunuş Dinle
1 A a ey Dinle
2 B b bi Dinle
3 C c si Dinle
4 D d di Dinle
5 E i i Dinle
6 F f ef Dinle
7 G g ci Dinle
8 H h eyç Dinle
9 I i ay Dinle
10 J j cey Dinle
11 K k key Dinle
12 L l el Dinle
13 M m em Dinle
14 N n en Dinle
15 O o ou Dinle
16 P p pi Dinle
17 Q q kyu Dinle
18 R r ar Dinle
19 S s es Dinle
20 T t ti Dinle
21 U u yu Dinle
22 V v vi Dinle
23 W w dabılyu Dinle
24 X x eks Dinle
25 Y y vay Dinle
26 Z z zi Dinle

Kaç kişi bu dili konuşuyor?[değiştir]

İngilizce'nin resmi dil olduğu ülkeler.

İngilizce ana dil olarak 400 milyondan fazla ikincil dil olaraksa 1.400 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Toplamda 1,8 milyarı aşmaktadır. Küresel dil ya da ortak dil olarak geçmektedir.

  • Ana dil — Ana dil aynı soydan gelen dillerdir.
  • Ortak dil (Küresel dil) - Ana dilleri veya lehçeleri farklı topluluklar arasında anlaşmayı sağlayan dil.

Geçmişi[değiştir]

İngilizce, Cermen kökenli bir dildir. Kavimler Göçüyle yer değiştirmiş Cermen kavimlerinin Britanya Adalarında yaşayan Keltleri sürerek bu adalara getirdikleri dildir. Adını adaya yerleşen ve Saksonlarla karışan Angluslardan almıştır. Bu kavimler dillerine "Anglik" demişlerdir. Cermen kavimleri tarafından Britanya Adaları'nda kullanılmasına dayandırılarak, filologlar tarafından kaynağının Almanca olduğu savunulmaktadır.

Roma İmparatorluğu döneminde Britanya adalarına gönderilen rahipler, buraya İncil'in başlıca cevirilerinden birinin dili olan Latince'yi getirmiş ve uzun yıllar Latince'nin etkisi baş göstermiştir. Daha sonra güneyden gelen Fransızlaşmış bir halk olan Normanların istilâları ile "Normanca" denilen Fransız lehçesi ile karışmıştır. Yönetici sınıf bu dili konuşurken köylü sınıfı olarak kabul edilen halk Eski İngilizceyi konuşmaktaydı. 1066'da Hastings Savaşı'yla Fâtih William adaları ele geçirilerek uzun yıllar boyunca Normancanın yerleşmesine sebep olmuştur. Normanların İngiltere'yi fethi, aynı zamanda İngiltere'nin son fethidir.

Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde, Birleşik Krallık'ta, Avustralya'da, Kanada'da, Güney Asya'nın bir bölümünde, Mısır'da ve Afrika'nın belirli kesimlerinde ana dil ya da ikinci dil olarak konuşulmaktadır.

İngilizce, Çince (Mandarince) ve İspanyolcadan sonra ilk resmî dil olarak dünyanın en çok konuşulan üçüncü dilidir.

Temel kelimeler[değiştir]

Cevaplar Türkçe Okunuş
Yes Evet Yes
No Hayır No
Maybe Belki Meybi
Selamlar Türkçe Okunuş
Hello Merhaba Hello
Hi Selam Hay
Good morning Günaydın Gud morning
Good afternoon Tünaydın, İyi öğlenler Gud aftırnun
Good evening İyi akşamlar Gud ivıning
Good night İyi geceler Gud nayt.
What's up? Ne var ne yok? Vats ap?
Vedalar Türkçe Okunuş
Good-bye Güle güle Gud-bay
See you later Görüşmek üzere Si yu leytır
See you tomorrow Yarın görüşürüz Si yu tumorrov
See you soon Görüşürüz Si yu sun
Yararlı ibareler Türkçe Okunuş
Can you speak Turkish? Türkçe konuşabilir misiniz? Ken yu sipik Törkiş?
Where are the toilets? Tuvaletler nerede? Ver ar dı toylıts?
Please Lütfen Pılis
Thank you. Teşekkür ederim. Tenk yu.
What's your name? Adın ne? Vats yor neym?
My name is... Benim adım... May neym is...
Sorry! Özür dilerim! Sori!
Congratulations! Tebrikler! Kongraçuleyşıns!
Great Harika Gıreyt