Tabanca Taşıma ve Kullanma/İlk Kullanımdan Önce

Vikikitap, özgür kütüphane

İlk Kullanımdan Önce:

Toplum olarak heyecanlı ve aceleci bir yapımız var. Bir silah sahibi olur olmaz, bir an önce uygun bir ortama giderek atış yapmak isteriz. Halbuki önceden yapmamız gereken bazı işler vardır ve silah kullanımı sakin ve bilinçli olmayı gerektirir. Heyecan, sinirlilik, acelecilik gibi durumlar tehlikeyi de beraberinde getirir. Silah taşınması ve kullanılması mutlak bir eğitim ve disiplin işidir. Eğitimden ve disiplinden yoksun olan kişilerin mutlaka silahtan uzak durması gerekir.

O halde, öncelikle yapmamız ve yapmamamız gereken durumları kısaca gözden geçirelim:

Sökme-takma:[değiştir]

Silah sahibinin, kullanımdan önce silahını sökme ve takmasını öğrenmesi gerekir. Zira her silah atış öncesinde ve sonrasında mutlaka temizlenmelidir. Bunun için de mekanizmanın tamamen sökülmesi gereklidir. Sökme ve takma sırasında namluda mermi olmadığından emin olunmalıdır.

Her silahın farklı bir mekanizması olması sebebiyle sökülmesi ve takılması değişik şartları içerir. Bu bilgileri, silahı aldığımız kişi veya kurumdan öğrenebileceğimiz gibi, Emniyet Teşkilatından veya Silah Atış Poligonları yetkililerinden de öğrenebiliriz. Bu hususta yardım almak için mutlaka ehliyetli kişi veya kurumları aramak gerekir. “Ben bilirim” diyen kişilerden de uzak durulmalıdır. Bu da bir eğitim ve disiplin işidir.

Doldurma-boşaltma:[değiştir]

Silaha mermi doldurulması ve boşaltılması yalnız ve güvenli bir ortamda yapılmalıdır.

Şarjörlü tabancalarda:[değiştir]

(Şekil-1) Şarjör
(Şekil-2) Revolver - Top açık

Dikkat edilmesi gereken en önemli husus, şarjörün (Şekil-1) tıka basa doldurulmamasıdır. Şarjörün alabildiği kadar mermiyle doldurulması, mermileri itecek olan yayın sıkışması anlamını taşır. Uzun süre bunca baskı altında duran bir yayın bir de sonuna kadar sıkışması, mermilerin rahat hareket etmesini önleyebilir. Kullanım sırasında namluya yeni mermi yüklemesine engel teşkil edebilir. Bu sebeple şarjöre konulacak mermi sayısı, kapasitesinden en az 1 eksik olmalıdır.

Toplu (Revolver) tabancalarda:[değiştir]

Topun bütün gözlerinin dolu olmasında teknik açıdan bir sakınca yoktur. Ancak silah üzerimizde değilken, topun yana açılmış olarak ve içinde mermi olmaksızın bırakılması güvenlik açısından gereklidir (Şekil-2).

Toplu silahlarda emniyet mandalı olmadığından, bazı kişiler bir mermi eksik koyarlar ve boş olan yuva, tetik çekildiğinde namlunun önüne gelecek şekilde topu ayarlarlar. Bu şekilde, tetiğin ilk çekilmesinde silahın ateş almasını önlerler. Böylece kısmi bir emniyet sağlanmış olduğu düşünülür.

Gerekli malzemeler:[değiştir]

Silah sahibi olduktan hemen sonra bazı malzemeler edinmemiz gerekir:

Taşıma kılıfı:[değiştir]

Şayet silah taşıyacaksak, bunu usulüne göre yapmamız gerekir. Yani bir kılıf almamız... Pantolonun kemerine silah sıkıştırmak ciddiyetten uzak olunduğunu gösterir. Böylesine bir davranış, en hafif tabiriyle görgüsüzlüktür. Daha sert ifadeler kullanılması da yersiz sayılmaz. Bu bakımdan bir taşıma kılıfı edinmemiz gerekmektedir.

Taşıdığımız silahın, çevre tarafından görülmesine engel olacak bir tarz seçmemiz gerekir. Aksi halde saygınlığımızı yitiririz. Esasen hukuken de taşınan silahın çevreye gösterilmesi, teşhir edilmesi suç teşkil eder. Bu bakımdan seçilecek kılıfın kıyafetimizle uygun olması, silahın üzerimizde görünmesini mümkün olduğu kadar engellemesi şartı aranır. Yazlık ve kışlık kıyafetle kullanılacak kılıflar farklıdır. Bu bakımdan, yaz ve kış, devamlı silah taşıyacaksak, birden fazla kılıfımız olması gerekecektir.

Silah kılıflarının; pantolonun bel kemerine, gömlek altına, ceket altına takılan çeşitleri vardır. Ceket giyeceksek; omuzdan atkılı, koltuk altı kılıfı seçilebileceği gibi, pantolon kemerine takılacak kılıf da seçilebilir. Ceket giymeyeceksek; iç çamaşırı üstüne, askısız, vücuda sarılan, yelek şeklinde kılıf kullanabileceğimiz gibi, gene pantolon kemerine takılan kılıfı da seçebiliriz. Ancak, pantolon kemerine takılacak kılıfı seçersek, bu kılıf, pantolonun iç kısmında duracak şekilde takılmalı ve mutlaka gömleğimiz dışarı sarkarak silahı örtmelidir. Yani bu durumda gömlek, pantolon içine sokulmamalıdır. Silahın herhangi bir patlama sonucu size büyük zararlar verebilir ve bu konuda dikkatli olunması şarttır.

Temizleme takımı:[değiştir]

Daha önce de değindiğimiz gibi, her atıştan önce ve sonra silahın temizlenmesi gerekir. Bu temizleme işlemleri bazı basit araçlarla yapılmaktadır. Her silahın çapına göre temizleme takımı vardır. Bir çapa göre olan temizleme takımı, diğer bir çaptaki silahı temizlemeye yaramaz. Her çap için ayrı bir temizleme takımı gerekir. Temizleme takımı genellikle namlunun içini temizlemek için fırçalardan oluşur. Bu fırçalar, saplarına bağlı olduğu noktada sağa sola dönebilmelidir. Namlunun içinde ileri ve geri hareket ettirilirken, yiv ve setlerin döngülerine uyum sağlayarak dönebilmelidir. Fırçalar kıl ve sarı (pirinç) malzemelerden yapılmışlardır. Normal olarak kıl fırça kullanımı temizlik için yeterlidir. Sarı fırçalar, kıl fırçayla yapılan temizliğin yeterli olmaması halinde kullanılırlar.

Gözlük:[değiştir]

Atış sırasında, barutun patlamasıyla meydana gelen anî gaz basıncının küçük bir kısmı namlunun arkasından da kaçar. Bu sırada, tam yanmamış küçük barut parçacıklarını da namlunun arkasından atabilir. Bu, sadece bir ihtimaldir. Ama her ihtimale karşı, bu parçacıkların ve gazın göze gelmesini önlemek amacıyla gözlük kullanımı bir disiplin gereği olarak uygulanmaktadır.

Kulaklık:[değiştir]

Silah ateş aldığında meydana gelen patlama sesi, özellikle kapalı alanlarda, kulaklara telafisi mümkün olamayacak zararlar verir. Bu bakımdan, atış sırasında kulaklık takmak şarttır. Açık alanda ses etkisi daha az olmasına rağmen kulaklar zarar görmeyecek anlamı taşımaz. Dolayısıyla, atış ortamının kapalı veya açık olmasına bakılmaksızın kulaklık takılmalıdır. Kulaklıkların da çeşitleri vardır. Kulak içine girebilen, küçük silikon veya lastik parçalarından yapılmış olanlar, taşıma kolaylığı sağladığından tercih edilebilirse de kulağı tam olarak kapatan büyük kulaklıklar daha güvenlidir.

Göz muayenesi:[değiştir]

Herkesin gözlerinin çok sağlıklı olması beklenemez. Ancak nişan alarak atış yapabilmek için iyi görme şartı vardır. Bunun için gözleri bozuk olanların dereceli gözlükle atış yapması gerekir.

Doğru atış, iki gözün de açık olduğu durumda yapılır. Zorunluluk durumlarında tek göz kapatılabilirse de tercih edilen bir durum değildir. Zira, tek gözün kapalı olması durumunda, görme alanımız daralacağından, etrafımızdaki hareketliliği gözlemlememiz sınırlanacak demektir. Sol gözümüzü kapatarak nişan alıyorsak, sol tarafımızdaki hareketlilikten haberimiz olamayacak demektir. İki gözün de açık bulunduğu konumda sağlıklı atış yapabilmemiz için kendimizi küçük bir göz muayenesine tabi tutmalıyız.

Elimizin solak olup olmadığını bilmemiz kadar, gözümüzün de solak olup olmadığını bilmemiz gerekir. Bazı durumlarda eli solak olmayan kişilerde göz solaklığı söz konusu olabilir. Böyle bir kişinin iki gözü açık olarak nişan alması söz konusu olamaz. Mecburen silahı tuttuğu el tarafındaki gözünü açık tutup, diğer gözünü kapamak zorundadır. Eli solak olup da gözü solak olmayan kişilerde gayet tabiidir ki bunun tersi söz konusudur.

Neden dersek; yaratılış itibariyle herkesin iki gözünden bir tanesi hakimdir. Sağ veya sol... Şu halde gözümüzün solak olup olmadığını araştırmamız lâzımdır. Bunun için göz doktoruna gitmemize gerek yoktur. Yapacağımız küçük bir deneyle gözümüzün solak olup olmadığını anlayabiliriz.

İki gözümüz de açık durumdayken elimizi uzatarak tek parmağımızla bizden üç metre kadar veya daha uzakta olan bir noktayı işaret edelim. Elimizi hiç oynatmadan, sol gözümüzü kapatalım. Parmağımız hâlâ işaret ettiğimiz noktadaysa, gözümüz solak değildir. Yok, eğer, iki gözümüzün açık olduğu durumdayken işaret ettiğimiz yer sağa kaçmışsa, gözümüz solak demektir. Kullandığımız el sağ, gözümüz ise solak olduğundan iki gözle nişan alma şansımız yok demektir. Bu durumda nişan alırken, silahı tuttuğumuz elimiz tarafındaki gözümüzü açık tutarak diğerini kapatmamız gerekecektir. Elbette bunun tersi de söz konusudur.

Silah muayenesi[değiştir]

Kullanımdan önce silah namlusunun yağsız olduğundan emin olunmalıdır. Zira namlusunun içi yağlı bir silahla ateş etmek tehlikelidir! Namlu dağılabilir. Çekirdeğin namlu içindeki sürtünmesiyle meydana gelen ısı; ve/veya barutun yanmasıyla meydana gelen ısı; ve/veya barutun yanmasıyla meydana gelen gazların yağla etkileşimi sonucu namlunun patlayarak dağılacağı söylemi yaygındır. Kimyasal ve/veya fiziksel olabilecek bu olgunun nedenlerini bilmemekteyim. Ne var ki kesin kural olarak, her atıştan önce silahın sökülerek, namlusunun içinin ve dışının kuru bir bezle silinmesi şarttır. Namlu içinde “Yiv” ve “Set” olarak tanımlanan döner kanallar vardır. Bu kanalların arasında yağ veya nem kalmayacak şekilde temizlenmesine özen gösterilmelidir.

Silah boşken tetik çekilmez[değiştir]

Silahı yeni aldığımızda, ve silah boşken, merak ve heyecanla hemen tetik çekeriz. Hem de peş peşe... En büyük hatayı burada yaparız. Zira horoz düştüğünde iğneye vurur. İğne ise karşısında merminin kapsülünün bulunduğu yumuşak bir pirinç parçayla karşılaşmak ister. Halbuki silah boş olduğundan, iğnenin horozdan aldığı darbe tek taraflı kalacak ve iğnenin ucu boşta kalmanın etkisiyle kırılma riskine girecektir. Yumruk attığımızda, karşımızdakinin çekilmesi halinde yumruğumuzun boşta kalmasıyla geçirdiğimiz sarsıntı ve omzumuzun acıması gibi... Silahımızın zarar görmesini istemiyorsak, boş silahla tetik çekmemeliyiz. Elbette birkaç denemeyle bir şey olmaz ama sakıncalıdır.