Türkmence/Dilek kipinin olumsuzu

Vikikitap, özgür kütüphane

Türkmencede dilek kiplerinin olumsuzu "-me" veya "-ma" ekleri getirilerek yapılır. Altta da görülebileceği gibi Türkiye Türkçesi'yle neredeyse tamamen aynıdır.

Türkmen Türkçesi
Türkiye Türkçesi
men ýazmasam
ben yazmasam
sen ýazmasaň
sen yazmasan
ol ýazmasa
o yazmasa
biz ýazmasak
biz yazmasak
siz ýazmasaňyz
siz yazmasanız
olar ýazmasalar
onlar yazmasalar