Türkmence/Alfabe

Vikikitap, özgür kütüphane
Aa
Türkçedekiyle aynı
Ää
Açık e, Türkmen Türkçesinde daima uzun okunur.
Bb
Türkçedekiyle aynı
Çç
Türkçedekiyle aynı
Ee
Kapalı e
Gg
G veya ğ olarak okunur.
Ii
İ olarak okunur.
Jj
C olarak okunur.
Mm
Türkçedekiyle aynıdır.
Oo
Türkçedekiyle aynı
Öö
Türkçedekiyle aynı
Rr
Türkçedekiyle aynı
Uu
Türkçedekiyle aynı
Üü
Türkçedekiyle aynı
Ww
Rusça sözcüklerde V olarak diğer sözcüklerde w olarak okunur. Türkmencenin alfabesinde Vv harfi yoktur.
Yy
I olarak okunur.
Ýý
Y olarak okunur.
Ňň
Nazal n'dir. ng harfi olarak okunur. İstanbul Türkçesinde bulunmaz, ancak Anadolu ağızlarında ve Osmanlıcada bulunan bir sestir.
Žž
J olarak okunur. Çoğunlukla Rusça sözcüklerde bulunur.
Şş
Türkçedeki Ş harfine karşılık gelir.