İçeriğe atla

Türkçe/Yazım ve noktalama/Yazım kuralları/İkilemelerin yazılışları

Vikikitap, özgür kütüphane
  • İkilemeyi meydana getiren sözcükler ayrı yazılır. Bu sözcüklerin arasına hiçbir noktalama işareti konmaz.
  • Bazı ikilemeler zaman içinde kalıplaşarak bitişik halde kullanılır duruma gelmiştir.
  • Sözcüklerinden birinin önüne “m” ünsüzü getirilerek yapılmış ikilemeler de ayrı yazılır.
  • İsim hal ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır.
  • İkilemenin arasına “mi” edatı getirilerek anlam daha da kuvvetlendirilebilir.