Türkçe/İsimler ve ismin halleri

Vikikitap, özgür kütüphane

İsimler[değiştir]

Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelimelere isim denir.

Çoğul İsimler[değiştir]

İsimlerin sayı bakımından çokluğunu bildirirler. Kelimenin sonuna -ler, -lar eki gelir.

örnek:

elma → elmalar

çocuk → çocuklar

öğrenci → öğrenciler

İsmin Halleri[değiştir]

Yalın Hal[değiştir]

Eki yoktur. İsme sorulan ne, kim sorusunu yanıtlar.
Örnek:
elma
çocuk
öğrenci

Belirtme hali[değiştir]

Gösterme hali olarak da adlandırılabilir. Kelimeye -(y)i, -(y)ı, -(y)ü, -(y)u ekleri gelir. İsim fiile sorular neyi, kimi sorusunu yanıtlar. örnek:

elma → elmayı

çocuk → çocuğu

öğrenci → öğrenciyi

kız → kızı

süs → süsü

Yönelme hali[değiştir]

Kelimeye -(y)e, -(y)a ekleri gelir. İsim fiile sorular neye, kime sorusunu yanıtlar.

örnek:

elma → elmaya

çocuk → çocuğa

ev → eve

okul → okula

Bulunma hali[değiştir]

Kelimeye -de, -da, -te, -ta ekleri gelir. İsim fiile sorular neyde, kimde sorusunu yanıtlar. örnek:

elma → elmada

çocuk → çocukta

ev → evde

okul → okulda
masa → masada

Ayrılma hali[değiştir]

Kelimeye -den, -dan, -ten, -tan ekleri gelir. İsim fiile sorular neyden, kimden sorusunu yanıtlar.

örnek:

elma → elmadan

çocuk → çocuktan

ev → evden

okul → okuldan

Eşitlik hali[değiştir]

Kelimeye -ce, -ca, -çe, -ça ekleri gelir. İsim fiile sorular nece, kimce sorusunu yanıtlar.

örnek:

çocuk → çocukça

okul → okulca

Vasıta hali[değiştir]

Kelimeye ile -(y)le, -(y)la ekleri gelir. İsim fiile sorular neyle, kimle sorusunu yanıtlar.

örnek:

çocuk → çocuk ile → çocukla

okul → okul ile → okulla

araba → araba ile → arabayla

İlgi hali[değiştir]

Kelimeye ile -(n)in, -(n)ın, -(n)ün, -(n)un ekleri gelir. İsim fiile sorular neyin, kimin sorusunu yanıtlar.

örnek:

çocuk → çocuğun

okul → okulun

araba → arabanın

Hal ismi Tekil Çoğul
Yalın hal gemi gemiler
Belirtme hali gemiyi gemileri
Yönelme hali gemiye gemilere
Bulunma hali gemide gemilerde
Ayrılma hali gemiden gemilerden
Eşitlik hali gemice gemilerce
Vasıta hali gemiyle gemilerle
İlgi hali geminin gemilerin