Türükçä/Zamirler

Vikikitap, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

ZAMİR:

 

Şahıs Zamirleri:

 

Men, Sen, An, Ol, Biz, Siz, Alar, Olar. An ve Alar'ın insanlardan söz ederken,Ol ve Olar'ın ise hayvanlar bitkiler, cansız varlıklar ve kavramlardan söz ederken kullanılması gerektiğini unutmayınız. Siz sözü tek kişiye kullanıldığında nezaket ifade eder. Aynı nezaketli tavır birden fazla kişiye sergilenmek istediğine Siz sözüne –lär çoğul eki getirilir, ancak sizlär zamirinin nezaket anlamı dışında siz zamirinden ne dilbilim açısından ne de işlev açısından bir farkı yoktur.

 

Hal ekleri ile zamirlerin kullanışları aşağıdaki gibidir:

 

<tbody> </tbody>

YALIN

Men

Sen

An

Ol

Biz

Siz

Alar

Olar

Sizlär

İLGİ

Meniñ

Seniñ

Anıñ

Onuñ

Bizniñ

Sizniñ

Alarnıñ

Olarnıñ

Sizlärniñ

YÜKLEME

Meni

Seni

Anı

Onu

Bizni

Sizni

Alarnı

Olarnı

Sizlärni

YAKLAŞMA

Maña

Saña

Aña

Oña

Bizgä

Sizgä

Alarga

Olarga

Sizlärgä

BULUNMA

Mendä

Sendä

Anda

Onda

Bizdä

Sizdä

Alarda

Olarda

Sizlärdä

UZAKLAŞMA

Mendän

Sendän

Andan

Ondan

Bizdän

Sizdän

Alardan

Olardan

Sizlärdän

VASITA

Men bilän

Sen bilän

An bilän

Ol bilän

Biz bilän

Siz bilän

Alar bilän

Olar bilän

Sizlär bilän

 

 İşaret Zamirleri:

 

Ol, Bul, Şul, Olar, Bular, Şular. Ol ve çoğulu Olar bulunduğumuz noktadan en uzaktır. Şul veçoğulu Şular bulunduğumuz noktaya yakındır. Bul ve çoğulu Bular, bulunduğumuz noktadadır, yanımızdadır.

 

Eğer yanımızdaki iki farklı nesne ya da nesnlere işaret ediyorsak, birine bul ya da bular, diğerine ise şul ya da şular diye işaret ederiz. İşaret zamirlerinin hal eki almış şekilleri aşağıdaki gibidir:

 

<tbody> </tbody>

YALIN

Ol

Bul

Şul

Olar

Bular

Şular

İLGİ

Onuñ

Bunuñ

Şunuñ

Olarnıñ

Bularnıñ

Şularnıñ

YÜKLEME

Onu

Bunu

Şunu

Olarnı

Bularnı

Şularnı

YAKLAŞMA

Oña

Buña

Şuña

Olarga

Bularga

Şularga

BULUNMA

Onda

Bunda

Şunda

Olarda

Bularda

Şularda

UZAKLAŞMA

Ondan

Bundan

Şundan

Olardan

Bulardan

Şulardan

VASITA

Ol bilän

Bul bilän

Şul bilän

Olar bilän

Bular bilän

Şular bilän

 

Dönüşüklülük Zamirleri:

Özüm, Özüñ, Özü, Özümüz, Özüñüz, Özläri