Rapid-Q/Fonksiyonlar

Vikikitap, özgür kütüphane
ABS Matematiksel fonksiyon Windows / UNIX
Sayısal bir ifadenin mutlak değerini döndüren fonksiyondur.
Sentaks: ABS(sayısal ifade)
A% = ABS(-123)