Psikolojiye Giriş/Yapısalcılık

Vikikitap, özgür kütüphane

Yapısalcılık (Wundt Titchener)

Psikolojinin konusu bilinçtir, amacı ise bilince ait ögeleri "içe bakış" yöntemiyle çözümlemektir. Psikoloji; düşünce, duygu, irade gibi yapılar arasındaki ilişkileri inceleyip bilinç ögelerini birleştirmek ve çözümlemektir.