Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri/Optik Yolak Glioma

Vikikitap, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Optik Yolak Gliomu[değiştir]

Epidemiyoloji[değiştir]

 • Düşük dereceli astrositik tümörlerdir
 • Sıklık
  • Serebral gliomalarn %2>'si
  • Çocukluk çağı beyin tümörlerinin %5'i
  • %75'i <10 yaşın altında olmak üzere optik yolak gliomalı hastaların %90'ı <20 yaş, ; %10'u yetişkinlerde
 • Nörofibromatozis ile ilişkili
  • Optik yolak gliomu olan hastaların %30'u NF1 hastasıdır
  • NF1 hastalarının %25'inde optik yolak gliomu gelişir (NF1'de görülen en sık tümör)
 • Yerleşim yeri
  • Anterior (orbital, infrakanaliküler, prechiasmal) - prepubertal çocuklarda sık
  • Posterior (chiasm, hipotalamus, anterior 3. ventrikül) - yetişkinlerde sık

Tedavi[değiştir]

 • Optik Yolak Gliomun optimal tedavisi tartışmalıdır.
  • Hastanın yaşı
  • Tümörün yerleşim yeri
  • NF1 varlığı
 • Mümkünse çocuklar yakın takip ile izlenmelidir
 • Yetişkinler agresif olarak tedavi edilmelidir.
 • Cerrahi dışı tedavi algoritmi PMID 16411210
  • <3 yaş veya 3-10 yaşında unrezektable lezyonu olanlar
   • Radyolojik veya semptomatik progresyona kadar izlem,
   • Sonrasında Packer rejimi (carboplatin/vincristine); progresyon yoksa izlem; progresyon varsa RT
  • >10 yaş
   • Mümkünse proton RT'si, ya da stereotaktik/konformal RT; progresyon yoksa izlem; progresyon varsa protokol
  • Karar: Kemoterapi tedavide başarısız fakat hastalar nörofizyolojik olarak gelişene kadar radyoterapi ve cerrahiyi geciktiriyor.


Cerrahi[değiştir]

 • Optimal zamanlama açısından fikir birliği yok
 • Muhtemelen fayda:
  • Obstrüktif hidrosefalide
  • Progresif disfigüring proptosis veya körlük yapan tek sinir tutulumlarında
 • Genç çocuklarda RT geciktirmek önemli
 • Muhtemel kontra-endikasyon:
  • Diffüz chiasmal tutulum/yaygın infiltratif hastalık
  • NF hastaları

Kemoterapi[değiştir]

 • Fikir birliği yok; bir çoğu düşük dereceli gliomalar gibi tedavi ediliyorlar.
 • UCSF çalışması nitrosure-tabanlı KT'nin (TPDCV) aktivitesini göstermiştir.
 • George Washington çalışması (Packer) karboplatin/vinkristine'nin (şu an da en "standart" KT) iyi sonuçlarını göstermiştir.
 • Fransız çalışması RT'siz olarak uzun süreli kontrol sağlamıştır.
 • Children's Oncology Group çalışması CCG A9952 devam etmektedir. (temelde UCSF ve GW protokollerini randomize etmektedir.


Devam Eden

 • CCG A9952 - Protocol link -- "Phase III Randomized Study of Carboplatin and Vincristine Versus Thioguanine, Procarbazine, Lomustine, and Vincristine in Children With Progressive Low Grade Astrocytoma"
  • Kapandı. Sonuçları henüz yayınlanmadı. (05/08)


Yayınlanmış

 • Fransız Pediatrik Onkoloji Derneği, 2003 (1990-1998) PMID 14673044 -- "Progression-free survival in children with optic pathway tumors: dependence on age and the quality of the response to chemotherapy--results of the first French prospective study for the French Society of Pediatric Oncology." (Laithier V, J Clin Oncol. 2003 Dec 15;21(24):4572-8.)
  • Prospektif. Progresif optik yolak tümörlü 85 çocuk. KT: 3 haftada bir, alterne prokarbazine/karboplatin, etoposide/sisplatin, ve vinkristine/siklofosfamide. Relapsta, RT öncesi ikinci hat KT
  • 5-yıllık sonuçlar: PFS %34, OS %89. RTsiz sağkalım %61
  • Prognostik faktörler: yaş <1, NF1 ilişkisi hastalıkta progresyona neden oluyor.
  • Karar: Umut vaadeden OS veya görme fonksiyonu olmaksızın uzatılmış KT ile RT uygulanmayabilir.
 • Royal Marsden, 2003 (UK) PMID 12892235 -- "Tolerance of nitrosurea-based multiagent chemotherapy regime for low-grade pediatric gliomas." (Lancaster DL, J Neurooncol. 2003 Jul;63(3):289-94.)
  • Prospektif. Düşük dereceli glioması olan 10 çocuk, başlangıçta karboplatin/vinkristine ile tedavi edimiş, ikinci hat olarak TPCV kullanılmış.
  • Karar: TPCV is ikinci hat tedavi olarak uygun bir tedavi şeklidir.
 • George Washington, 1997 PMID 9126887 -- "Carboplatin and vincristine chemotherapy for children with newly diagnosed progressive low-grade gliomas." (Packer RJ, J Neurosurg. 1997 May;86(5):747-54.)
  • Prospektif. Progresif düşük dereceli glioması olan 78 çocuk (12 beyin sapı glioması). Eşzamanlı karboplatin/vinkristine. Medyan takip 2.5 yıl
  • 3-yıllık PFS: %68. NF+ ve NF - hastalar arasında fark yok. Objektif yanıt %56.
  • Prognostik faktörler: yalnızca yaş (<3 yaş %74 vs. >3 yaş %39, istatisiki olarak belirgin)
 • UCSF, 1991 (1983-1989) PMID 1901597 -- "Management of chiasmal and hypothalamic gliomas of infancy and childhood with chemotherapy." (Petronio J, J Neurosurg. 1991 May;74(5):701-8.)
  • Retrospektif. Chiasmal/hipotalamik glioması olan 19 çocuk. 12'si başlangıçta progresif semptomları nedeniyle tedavi edilmiş, 7'sinde ertelenmiş. KT: TPDCV TPDCV
  • Progresyona kadar geçen meyan süre: 20. ayda erişilmemişti. tümöre bağlı ölüm yok. Başlangıçtaki yanıt/stabilizasyon 15/18 hastada mevcut.
  • Salvage: RT
  • Karar: TPDCV hastalık progresyonuna kadar RT'yi erteliyor.

Radyoterapi[değiştir]

 • En iyi sonuçlar 1.8 Gy/fx dozunda toplam 45-56 Gy'de rapor edilmiştir.
 • Posterior yerleşimli olanların sonuçlarının daha kötü olduğu düşünülür.
 • Proton RT'si halen araştırılmaktadır.


 • Harvard, 2005 (1992-1998) PMID 15667955 -- "Stereotactic radiotherapy for localized low-grade gliomas in children: final results of a prospective trial." (Marcus K, Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2005 Feb 1;61(2):374-9.)
  • Prospektif. Lokalize düşük dereceli gliomalı 50 hasta. KT/cerrahi sırasında veya sonrasında progresyon için RT. Medyan takip 6.9 yıl.
  • RT: Çıkarılabilir kafa çerçevesi. 2-mm marj ile planlanmış. Ortalama doz 1.8 Gy/fx ile toplam 52.2 Gy. Hedef çizimi BT/MR füzyonu ile yapılmış
  • 5-yıllık sonuçlar: PFS %83, OS %98; 6 hastada tedavi alan içinde progresyon, marginal başarısızlık yok
  • Karar: Stereotaktik RT sınırlı marjlar ile mükemmel lokal kontrol sağlamaktadır.
 • Heidelberg, 2005 (Germany) (1990-2003) PMID 15936565 -- "Fractionated stereotactic radiotherapy of optic pathway gliomas: tolerance and long-term outcome." (Combs SE, Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2005 Jul 1;62(3):814-9.)
  • Retrospektif. 15 hasta. Medyan doz 1.8 Gy/fx ile toplam 52.2 Gy (45.2-57.6). Medyan takip 8 yıl.
  • 5-yıllık sonuç: PFS %72, OS %90. İkincil malignite yok.
  • Karar: İyi kontrol, normal beyin dokusunun korunuyor. Daha uzun takip gerekli.
 • Institut Curie, 1991 (1970-1986) PMID 1907959 -- "Chiasmal gliomas: results of irradiation management in 57 patients and review of literature." (Bataini JP, Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1991 Aug;21(3):615-23.)
  • Retrospektif. 57 hasta, %37 chiasm, %63 hypothalamus/posteriorly uzanımı var. RT 40-60 Gy. Ortalama takip 7.5 yıl
  • 5-yıllık (ve 10-yıllık) OS: %84; yanıt: CR %15, PR %46, SD %22
  • Karar: RT hızlı gelişen visual, nörolojik, veya endokrin semptomların olduğu olgularda etkili
 • 1956 PMID 13323290 -- "The value of radiation therapy in the management of glioma of the optic nerves and chiasm." (Taveras JM, Radiology. 1956 Apr;66(4):518-28.)
  • Retrospektif. 34 hasta RT ile tedavi edilmiş.
  • Sağkalım: Yayınlandığı anda 23/34
  • Önemli bir çalışma. Sonuçlar istisna sayılıyor. RT'yi tedavi stratejisi olarak kabul ettiriyor.

RT Komplikasyonları[değiştir]

 • Manchester/London, 2006 PMID 16735710 -- "Second primary tumors in neurofibromatosis 1 patients treated for optic glioma: substantial risks after radiotherapy." (Sharif S, J Clin Oncol. 2006 Jun 1;24(16):2570-5.)
  • Retrospektif. NF1 hastalarının 58/80 OPG'lı. 18/58 tekbaşına RT veya kombinasyon tedavisi. Doz 25-50 Gy.
  • İkincil SSS tümörü. 308 yıl-kişi takipte RT uygulananların 9/18'inde (%50) 12 ikincil tümör gelişmiş. RT uygulanmayanlarda ise 721 yıl-kişi takipte 8/40 (%20) 9 ikincil tümör saptanmış.
  • Karar: OPG'li NF1 hastalarında ikincil kanser riski yüksektir. RT gerektiğinde kullanılmalıdır.
 • Toronto, 1993 (1971-1990) PMID 8315466 -- "Moyamoya phenomenon after radiation for optic glioma." (Kestle JR, J Neurosurg. 1993 Jul;79(1):32-5.)
  • Retrospektif. OPG'li 47 hasta tedavi edilmiştir.
  • Moyamoya fenomeni: RT'siz grupta 0/19; RT uygulananlarda 5/28; 2/23 NF1- vs. 3/5 NF1+ (SS)
  • Sonuç: NF1 ve kraniyal RT uygulanan hastalarda moyamoya semptomları sıklığında artış.

Derleme[değiştir]

 • 2006 PMID 16411210 -- "Optic pathway gliomas." (Jahraus CD, Pediatr Blood Cancer. 2006 May 1;46(5):586-96.)