İçeriğe atla

Mandarin/İçindekiler/1. Ders - Merhaba!

Vikikitap, özgür kütüphane

1. Dersimiz: 你好!

[değiştir]

Öğrenciler Çince'ye tanıtıldığı her zamanında 你好'la başlaması önemlidir. Aşağıda iki kişi arası bir muhabbet var.

Muhabbetler

[değiştir]

1. Muhabbet

[değiştir]
Basitleştirilmiş Karakterler Geleneksel Karakterler
艾社: 你好。 艾社: 你好。
建: 你好。 建: 妳好。
艾社: 我叫艾社。你叫什么名字? 艾社: 我叫艾社。你叫什麽名字?
建: 我叫件。 建: 我叫建。
Pīnyīn Türkçe
Àishè: Nǐ hǎo. Ayşe: Merhaba.
Jiàn: Nǐ hǎo. Can: Merhaba.
Àishè: Wǒ jiào Àishè. Nǐ jiào shénme míngzi? Ayşe: Benim adım Ayşe. Sizin adınız ne?
Jiàn: Wǒ jiào Jiàn. Can: Ben Can.

2. Muhabbet

[değiştir]
Basitleştirilmiş Karakterler Geleneksel Karakterler
艾社: 他们是谁? 艾社: 他們是誰?
建: 她是艾美,她是中国人。他是东尼,他是美国人。 建: 她是艾美,她是中國人。他是東尼,他是美國人。
艾社: 你也是美国人吗? 艾社: 你也是美國人嗎?
建: 不是,我是英国人。你呢?你是哪国人? 建: 不是,我是英國人。妳呢?妳是哪國人?
艾社: 我是法国人。 艾社: 我是法國人。
Pīnyīn Türkçe
Àishè: Tāmen shì shéi? Ayşe: Onlar kimler?
Jiàn: Tā shì Àiměi, tā shì Zhōngguórén. Tā shì Dōngní, tā shì Měiguórén. Can: O Amy. O Çin'lidir. O da Tony, Amerikandır.
Àishè: Nĭ yě shì Měiguórén ma? Ayşe: Siz de Amerikan mısınız?
Jiàn: Bú shì. Wǒ shì Yīngguórén. Nǐ ne? Nǐ shì nǎ guó rén? Can: Hayır, ben Britanyalıyım. Peki siz? Siz nerelisiniz?
Àishè: Wǒ shì Fǎguórén. Ayşe: Ben Fransızım.

Kelimeler

[değiştir]

Not: Bu karakterleri nasıl çizildikleri görmek için Çizme sırası sayfasına gidin. Bazı sözcükleri tıkladığın zaman, nasıl söylediğini duyabilirsiniz.

Basitleştirilmiş (Geleneksel değişikse, parantezin içinde) Pīnyīn Cümlede kullanışı Türkçe
1. (m.=, f.=) (zamir) sen
2. hǎo (sıfat) iyi
3. () men (isim soneki) (zamirler için çoğul yapan sonek)
4. 你们 (m.=你們 f.=妳們) nǐmen (zamir) siz
5. (zamir) ben
6. 我们 (我們) wǒmen (zamir) biz
7. (zamir) o (erkek)
8. (zamir) o (kadın)
9. 他们 (他們) tāmen (zamir) onlar (erkekler)
10. 她们 (她們) tāmen (zamir) onlar (kadınlar)
11. jiào (fiil) adlandırılmak, çağırmak
12. 什么 (什麽) shénme (zamir) ne?
13. 名字 míngzi (isim) ad
14. shì (fiil) olmak
15. () shéi VEYA shuí (zamir) kim? kime?
16. () guó (isim) ülke
17. rén (isim) insan [个 (個) gè]
18. (zarf) yine, hem de
19. () ma (zarf) (soru eki)
20. ne (zarf) (bilinen kontekst için soru eki)
21. VEYA něi (zamir) ne? hangi?
22. (zarf) (fiiler için olumsuzluk eki)

Özel isimler

[değiştir]
Çince Pīnyīn Cümlede kullanışı Türkçe
1. 艾社 Àishè Ayşe
2. Jiàn Can
3. 艾美 Àiměi Amy
4. 东尼 Dōngní Tony
5. 中国 (中國) Zhōngguó Çin
6. 美国 (美國) Měiguó Amerika
7. 英国 (英國) Yīngguó Britanya
8. 法国 (法國) (Tayvan'da Fàguó) Fransa
9. 土耳其 Tǔěrqí Türkiye
10. 北塞浦路斯土耳其共和国 (北塞浦路斯土耳其共和國) Běisàipǔlùsītǔěrqígònghéguó Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Gramer

[değiştir]

Basit Cümleler

[değiştir]
Çince'nin cümle yapısı İngilizce gibi Latin dillerine çok benzerdir, çünkü ikisi aynen Özne-Yüklem-Nesne kalıbını takip ederler. Çince kelime yapısı, birçok dilin yapısına benzemez. Çince fiiler karşılıklı değiller, ve isim ve sıfat sonuçlar değişmiyorlar. Zaman veya kişiye hiç bağlı değillerdir.
Ö + Y + N

1. 我叫艾美。

Wǒ jiào Àiměi.
Benim adım Amy.

Shì [是] kullanan cümleler

[değiştir]
Shì, eşitleme fiili olmaktır. Bu fiil Türkçe'de ol kelimesi olarak kullanılır. Shì sadece isim, isim ibare ve zamir kombinasyonları eşitlemek için kullanılır. Çince'de, shì, "olmak" fiili, Türkçe'de gibi sıfatlarla (Örneğin: "O soğuktur") kullanılmaz.
Ö + 是 + N

1. 我是中国人。

Wǒ shì Zhōngguórén.
Ben Çin insanım.

2. 她是金妮。

Tā shì Jīnní.
O Jenny'dir.

3. 她们是英国人。

Tāmen shì Yīngguórén.
Onlar İngilizler.
[不], shì'den önce koyulduğu zaman, shì'yi olumsuzlar. genellikle 4. tondur, ama diğer bir 4. tondan önce konulduğu zaman 2. ton olarak okunur.


Ö + 不 + 是 + N

1. 他不是东尼。

Tā bú shì Dōngní.
O Tony değildir.

2. 我不是美国人。

Wǒ bú shì Měiguórén.
Ben Amerikan değilim.

Ma [吗] - Soru cüzü

[değiştir]
Ma (şekle ait cüzü) [吗]'yı cümlenin sonuna ekleyerek bir ifadeyi soruya değiştiriyor. Cümle dizilişi yine de değişmez.

Örnek:

1. 她是金妮。

Tā shì Jīnní.
O Jenny'dir.

2. 她是金妮吗?

Tā shì Jīnní ma?
O Jenny mi?

Ne [呢] - Soru cüzü

[değiştir]
Ne [呢]'yi kullanarak, konteksti bildiğinde soru yapar. Genel bir durum bir soruyu az önce başka bir konu için sorduğunu tekrarlamak. Sadece ne'yi isminin veya zamirin sonuna ekleyerek öyle bir soru sorabilirsiniz. Aşağıdaki örneklere bakın.

1. 我叫东尼, 你呢?

Wǒ jiào Dōngní, nǐ ne?
Benim adım Tony. Peki siz?

2. 艾美是中国人, 他呢?

Àiměi shì Zhōngguórén, tā ne?
Amy Çinli'dir. O da nereli?

Soru kelimeler

[değiştir]
Zarflar gibi, soru kelimeler aynen cümle dizilişini değiştirmeden ifadeleri sorulara değiştiriyor. Bir tane yapmak için, sadece konunun yerine soru kelimeyi koyun.

1. 他们是哪国人?

Tāmen shì nǎ guó rén?
Onlar nereliler

2. 谁是美国人?

Shéi shì Měiguórén?
Amerikan kimdir?

3. 她是谁?

Tā shì shéi?
O (kadın) kimdir?