Macarca/Sayılar

Vikikitap, özgür kütüphane
Sayı Yazılışı Okunuşu
1 egy (yardım·bilgi)
2 kettő (veya két) (yardım·bilgi)
3 három (yardım·bilgi)
4 négy (yardım·bilgi)
5 öt (yardım·bilgi)
6 hat (yardım·bilgi)
7 hét (yardım·bilgi)
8 nyolc (yardım·bilgi)
9 kilenc (yardım·bilgi)
10 tíz (yardım·bilgi)
11 tizenegy (yardım·bilgi)
12 tizenkettő (yardım·bilgi)
20 húsz (yardım·bilgi)
30 harminc (yardım·bilgi)
40 negyven (yardım·bilgi)
50 ötven (yardım·bilgi)
60 hatvan (yardım·bilgi)
70 hetven (yardım·bilgi)
80 nyolcvan (yardım·bilgi)
90 kilencven (yardım·bilgi)
100 száz (yardım·bilgi)
1000 ezer (yardım·bilgi)
2000 kétezer (yardım·bilgi)
1 000 000 millió (yardım·bilgi)
  • 10'dan sonraki rakamlar, aynı Türkçedeki gibi onlu sayının devamına bir basamaklı sayıların gelmesiyle yapılır (Örneğin Türkçede de kırk + beş = kırkbeş). Fakat sadece onlu ve yirmili sayılarda istisnai durum vardır.
  1. On rakamının karşılığı olan tíz kelimesin sonuna bir basamaklı sayılar getirilirken tíz kısalıp tiz olur. Bir basamaklı sayı ile de arasına en gelir. (Örneğin 15 - tizenöt)
  2. Yirmi rakamının karşılığı olan húsz kelimesin sonuna bir basamaklı sayılar getirilirken húsz kısalıp husz olur. Bir basamaklı sayı ile de arasına on gelir. (Örneğin 24 - huszonnégy)
  • Ünlü uyumu bölümünde de demiştik, ekler bir sözcüğün ünlü durumuna göre gelir. Macarcada 10 ve 20 harici diğer onlu sayılar, kendisinin bir basamaklı karşılığına -van veya -ven getirilerek yapılır. Şöyle ki;
  1. négy, öt, hét ve kilenc, ön sesli içerdikleri için -ven eki alır.
  2. hat ve nyolc, arka sesli içerdikleri için -van eki alır.
  • Yüzlü sayılar, aynı Türkçe gibi 100 kelimesi olan száz'ın önüne bir basamaklı sayılar getirilerek yapılır (200 = kétszáz, 2'nin ikinci şekliyle yapılır). Şöyledir;
három (üç) + száz (yüz) = háromszáz (300)
  • Binli sayılar, aynı Türkçe gibi 1000 kelimesi olan ezer'in önüne bir basamaklı sayılar getirilerek yapılır. Şöyledir;
két (iki) + ezer (bin) = kétezer (2000)
kétszáz (iki yüz) + hatvan (altmış) + öt (beş) + ezer (bin) = kétszázhatvanötezer (265 000)