Lazca/Sayılar

Vikikitap, özgür kütüphane

18

Lazca Sayılar[değiştir]

Normal Sayılar
Lazca Türkçe
Çkari/Sufuri 0 (sıfır)
Ar 1 (bir)
Jur 2 (iki)
Sum 3 (üç)
Otxo 4 (dört)
Xut 5 (beş)
Aşi 6 (altı)
Şkvit 7 (yedi)
Ovro 8 (sekiz)
Nçxoro 9 (dokuz)
Vit 10 (on)
Vit'ar 11 (on bir)
Vit'ojur 12 (on iki)
Vit'osum 13 (on üç)
... ...
20 (yirmi)
eçidoar 21 (yirmi bir)
eçidojur 22 (yirmi iki)
... ...
Eçido vit 30 (otuz)
Jureçi 40 (kırk)
Jureneçi do vit 50 (elli)
... ...
Oşi 100 (yüz)
Oşi do ar 101 (yüz bir)
Oşi do vit 110 (yüz on)
... ...
juroşi 200 (iki yüz)
... ...
Şilya 1000 (bin)
jurşilya 2000 (iki bin)
Miliyoni 1.000.000 (bir milyon)