İçeriğe atla

LaTeX/Tablolar

Vikikitap, özgür kütüphane

tabular ortamı

[değiştir]

tabular ortamı (ing. environment), yatay ve dikey çizgi seçeneği ile, tablo yaratılmasında kullanılır. LaTeX kolon genişliklerini kendiliğinden ayarlar.

Bu ortamın ilk satırı şu biçimdedir:

\begin{tabular}[konum]{''tabloBelirt''}

Burada, tabloBelirt değiştirgeni (argümanı) LaTeX'e her kolonun nasıl hizalanacağını söyler, ve ayrıca tabloyo dikey çizgi koyulması bilgisini verir.

Kolon sayısı bilgisi, tabloBelirt değiştirtgeninde yer aldığı için, bu sayının ayrıca belirtilmesine gerek yoktur. Aşağıda kolon hizalaması ve dikey çizgiden sorumlu işaretleri görmekteyiz:

l sola-dayanmış kolon
c ortalanmış kolon
r sağa-dayanmış kolon
p{genişlik} paragraf kolonu, yazı dikey olarak kolonun tavanın hizalanır
m{genişlik} paragraf kolonu, yazı kolonun ortasına koyulur
b{genişlik} paragraf kolonu, yazı dikey olarak kolonun tabanına hizalanır
| dikey çizgi
|| çifte dikey çizgi

Bir kolondaki yazı aşırı geniş ise, LaTex kendiliğinden kolon genişliğini buna göre ayarlamaz. Bu durumda, p{genişlik} yaparak, yazıyı içine alacak özel bir kolon tipi tanımlayabilirsiniz. Burada genişlik herhangi bir pt, cm gibi geçerli uzunluk birimi cinsinden olabilir: örneğin p{5cm}. Ya da bunun yerine \textwidth gibi bir uzunluk komutu kullanılabilir (bakınız LaTeX/Önemli Ölçü Makroları).

İsteğe bağlı değişken konum, etraftadaki yazıya göre tablonun nasıl konumlanması gerektiğini belirtir. Bir çok durumda bu seçeneği kullanmanıza gerek yoktur. Bunun için şu anahtar harfleri kullanabilirsiniz:

b alt
c orta (varsayılan konum)
t üst

İlk satırda, kaç tane kolon kullanacağımız, bunların hizalanmasını ve dikey çizgi ile ayrılıp ayrılmayacaklarını belirttik. Bu tanımlalardan sonra, ortam içinde tablo hücrelerini belirtmemiz ve yeni satırlar girmemiz gerekmektedir. Bunun için şunları kullanırız:

& kolon ayraçı
\\ yeni satır başlat (satırlar arası mesafe \\ ve kare parantez kullanarak, örneğin \\[1cm] şeklinde belirtilir)
\hline yatay çizgi
\newline bir tablo hücresi içinde yeni bir satır başlat
\cline{i-j} kısmi yatay çizgi, kolon i ile j arasında.

tabular ortamında fazladan boşlukların herhangi bir etkisi yoktur. Boşluk karakterini istediğiniz gibi, LaTeX kodunu okunabilir hale getirmek için kullanın.

Basit Örnekler

[değiştir]

\begin{tabular}{lcr} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ \end{tabular}

\begin{tabular}{l|c||r|} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ \end{tabular}

\begin{tabular}{l|c||r|} \hline 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ \hline \end{tabular}

\begin{center} \begin{tabular}{l|c||r|} \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline 4 & 5 & 6 \\ \hline 7 & 8 & 9 \\ \hline \end{tabular} \end{center}

\begin{tabular}{|r|l|} \hline 7C0 & hexadecimal \\ 3700 & octal \\ \cline{2-2} 11111000000 & binary \\ \hline \hline 1984 & decimal \\ \hline \end{tabular}