Korece/Okunuş/Ünlü Harfler

Vikikitap, özgür kütüphane
Henüz yapım aşamasındadır. VikiSözlük Korece'den uyarlamadır. Son düzenlemeler ve kontroller bittikten sonra bu şablon kaldırılacaktır.

İçerik[değiştir]

Bu bölümde Kore alfabesi, Hangıl'da yer alan ünlü harfler tek tek ele alınıp açıklanmıştır. Ancak verilen açıklamalar ve örnekleri daha iyi anlayabilmek amacıyla Korece'de Benzeşme ve Damaksıllaşma sayfasına göz atılmalıdır. Ayrıca Hangıl yazım düzeni diğer alfabe tabanlı yazı sistemlerinden farklı olduğu için Hangıl yazım düzeni sayfasına bakılmasında yarar vardır.

Temel Ünlüler[değiştir]

Temel ünlü harfler, alfabede yer alan harflerdir. Ünlü harfler yalnızca hece ortasında ya da sonunda bulunabilir. Ünlü bir sesi tek başına çıkartmak için hece başında bir ses değeri olmayan 'ㅇ' harfine ünlü harfler eklenerek yazılır. (Bakınız:Hangıl yazım düzeni).

a ya ô o yo u yu ı i

[değiştir]

A

Hangıl'ın ilk ünlü harfidir. Türkçe'de "a" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /a/ olmaktadır.

Okunuşu

A IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
/ a / / a / 아내, 사악 /a.nɛ/, /sa.ak/ /a.nê/, /sa.ag/

[değiştir]

Ya

Hangıl'ın ikinci ünlü harfidir. Türkçe'de "ya" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /ya/ olmaktadır.

Okunuşu

Ya IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
/ ja / / ya / 야만, 조약 /jaː.man/, /co.jak/ /ya.man/, /co.yag/

[değiştir]

Ô

Hangıl'ın üçüncü ünlü harfidir. Türkçe'de "ô" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /ô/ olmaktadır. Normal /o/ sesinden farklıdır. Ağzın şekli /a/ sesini çıkarır gibi açıkken /o/ sesi çıkarılır. Bazı durumlarda /ıo/ şeklinde de gösterilmektedir.

Okunuşu

Ô IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
/ ə / / ô / 어제, 억지 /ə.ɟe/, /ək.c’i/ /ô.ce/, /ôg.ci/

[değiştir]

Hangıl'ın dördüncü ünlü harfidir. Türkçe'de "yô" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /yô/ olmaktadır. Normal /yo/ sesinden farklıdır. Ağzın şekli /ya/ sesini çıkarır gibi açıkken /yo/ sesi çıkarılır. Bazı durumlarda /yıo/ şeklinde de gösterilmektedir.

Okunuşu

IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
/ jə / / yô / 여자, 자연 /jə.ɟa/, /ca.jən/ /yô.ca/, /ca.yôn/

[değiştir]

Ya

Hangıl'ın beşinci ünlü harfidir. Türkçe'de "o" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /o/ olmaktadır.

Okunuşu

O IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
/ o / / o / 오다, 구혼 /o.da/, /ku.hon/ /o.da/, /gu.hon/

[değiştir]

Yo

Hangıl'ın altıncı ünlü harfidir. Türkçe'de "yo" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /yo/ olmaktadır.

Okunuşu

Yo IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
/ jo / / yo / 요강, 욕심 /jo.gaŋ/, /jok.c’im/ /yo.gan/, /yog.şim/

[değiştir]

U

Hangıl'ın yedinci ünlü harfidir. Türkçe'de "u" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /u/ olmaktadır.

Okunuşu

U IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
/ u / / u / 우정, 물다 /u.ɟəŋ/, /mul.da/ /u.công/, /mul.da/

[değiştir]

Yu

Hangıl'ın sekizinci ünlü harfidir. Türkçe'de "yu" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /yu/ olmaktadır.

Okunuşu

Yu IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
/ ju / / yu / 유리, 정육점 /ju.ri/, /cəŋ.juk.c’əm/ /yu.ri/, /công.yug.côm/

[değiştir]

I

Hangıl'ın dokuzuncu ünlü harfidir. Türkçe'de "ı" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /ı/ olmaktadır.

Okunuşu

I IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
/ ɨ / / ı / 으흠}, 그윽하다 /ɨ.hɨm/, /kɨ.ɨ.kʰa.da/ /ı.hım/, /gı.ı.ka.da/

[değiştir]

İ

Hangıl'ın onuncu ünlü harfidir. Türkçe'de "i" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /i/ olmaktadır.

Okunuşu

İ IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
/ i / / i / 이자, 소식 /iː.ɟa/, /so.ʃik/ /i.ca/, /so.şig/

Birleşik Ünlüler[değiştir]

Birleşik ünlü harfler, alfabede yer almayan harflerdir. Bu harfler, iki temel ünlü harfin birleşmesi sonucu oluşmuşlardır. Ünlü harfler yalnızca hece ortasında ya da sonunda bulunabilir. Ünlü bir sesi tek başına çıkartmak için hece başında bir ses değeri olmayan 'ㅇ' harfine ünlü harfler eklenerek yazılır. (Bakınız:Hangıl yazım düzeni).

ê e ye va oe ve vi ıy

[değiştir]

Ê

Hangıl harfidir, ünlüdür. Türkçe'de "ê" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /ê/ olmaktadır. Normal /e/ sesinden farklıdır. Türkçe'deki açık /e/ sesidir.

Okunuşu

Ê IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
/ ɛ / / ê / 애정, 여객 /ɛ.ɟəŋ/, /jə.gɛk/ /ê.công/, /yô.gêg/

[değiştir]

Hangıl harfidir, ünlüdür. Türkçe'de "yê" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /yê/ olmaktadır. Normal /ye/ sesinden farklıdır. Türkçe'deki açık /e/ sesi ile /y/ sesinin birleşimidir.

Okunuşu

IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
/ jɛ / / yê / 얘는, 걔가 /jɛ.nɨn/, /kjɛ.ga/ /yê.nın/, /gyê.ga/

[değiştir]

E

Hangıl harfidir, ünlüdür. Türkçe'de "e" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /e/ olmaktadır.

Okunuşu

E IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
/ e / / e / 에구, 셋방 /e.gu/, /seː.p’aŋ/ /e.gu/, /se(d).bbang/

[değiştir]

Ye

Hangıl harfidir, ünlüdür. Türkçe'de "ye" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /ye/ olmaktadır.

Okunuşu

Ye IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
/ je / / ye / 예쁘다, 옛날 /jeː.p’ɨ.da/, /jeːn.nal/ /yeb.bı.da/, /yen.nal/

[değiştir]

Va

Hangıl harfidir, ünlüdür. Türkçe'de "va" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /va/ ya da /oa/ olmaktadır.

Okunuşu

Va IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
/ wa / / va /, / oa / 와장창, 수확 /wa.ɟaŋ.cʰaŋ/, /su.hwak/ /va.cang.çang/, /su.hoag/

[değiştir]

Hangıl harfidir, ünlüdür. Türkçe'de "vê" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /vê/ ya da /oê/ olmaktadır. Normal /ve/ sesinden farklıdır. Türkçe'deki /v/ ile açık /e/ sesinin birleşimidir.

Okunuşu

IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
/ wɛ / / vê / 왜그래, 괘씸하다 /wɛ.gɨ.rɛ/, /kwɛ.ʃ’im.ha.da/ /vê.gı.rê/, /gvê.şşim.ha.da/

[değiştir]

Vi

Hangıl harfidir, ünlüdür. Türkçe'de "vi" ya da "oi" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /vi/, /oi/ ya da /ö/ olmaktadır. Ayrıca "ㅟ" birleşik ünlüsünün de gösterilişi "vi" şeklindedir. Fakat okunuşunda değişiklikler bulunmaktadır. Bu nedenle bazı durumlarda bu harf "oi" şeklinde de gösterilebilir.

Okunuşu

Vi IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
/ ø /, / we / / ö /, / vi /, / oi / 외아들, 괴물 /ø.a.dɨl / we.a.dɨl/, /kweː.mul / køː.mu/ /oe.a.dıl///ve.a.dıl/, /gve.mul///gö.mul/

[değiştir]

Hangıl harfidir, ünlüdür. Türkçe'de "vô" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /vô/ ya da /uô/ olmaktadır. Normal /vo/ sesinden farklıdır. Ağzın şekli /a/ sesini çıkarır gibi açıkken /o/ sesi çıkarılır. Bazı durumlarda /vıo/ şeklinde de gösterilmektedir.

Okunuşu

IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
/ wə / / vô / 서러웠다 /wəː.ri/, /səː.rə.wət.t’a/ /vô.ri/, /sô.rô.vôd.da/

[değiştir]

Ve

Hangıl harfidir, ünlüdür. Türkçe'de "ve" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /ve/ ya da /ue/ olmaktadır.

Okunuşu

Ve IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
/ we / / ve / 웬, 궤짝 /weːn/, kweː.c’ak// /ven/, /gvec.cag/

[değiştir]

Vi

Hangıl harfidir, ünlüdür. Türkçe'de "vi" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /vi/, /ui/ ya da /ü/ olmaktadır. Ayrıca "ㅚ" birleşik ünlüsünün de gösterilişi "vi" şeklindedir. Fakat okunuşunda değişiklikler bulunmaktadır. Bu nedenle bazı durumlarda bu harf "ui" şeklinde de gösterilebilir.

Okunuşu

Vi IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
/ wi /, / y / / vi /, / ü / 위성, 쉼표 /y.səŋ / wi.səŋ/, /ʃwiːm.pʰjo / ʃyːm.pʰjo/ /ü.sông///vi.sông/, /şüm.pyo///şvim.pyo/

[değiştir]

Iy

Hangıl harfidir, ünlüdür. Türkçe'de "ıy" harfi ile gösterilir. Okunuşu hecedeki durumuna göre /ıy/, /i/ ya da /e/ olmaktadır.

Okunuşu

Iy IPA THO Örnek IPA okunuşu THO okunuşu
/ ɨy /, / ɨ /, / i /, / e / / ıy /, / i /, / e / 의리, 희망 /ɨyː.ri / ɨ.ri/, /hi.maŋ/ /ıy.ri/, /hi.mang/