İçeriğe atla

JavaScript/Operatörler

Vikikitap, özgür kütüphane

Matematiksel operatörler

[değiştir]
var a = 5 + 6;	// toplama operatörü
var b = 5 - 6;	// çıkarma operatörü
var c = 5*6;	// çarpma operatörü
var d = 5/6;	// bölme operatörü
var e = 5%6;	// mod alma operatörü
var f = ++a;	// önden 1 arttırma operatörü, a'nın değerini 1 arttırır, sonra bu değeri f'ye atar.
var g = a++;	// sondan 1 arttırma operatörü a'yı g'ye atar, sonra a'nın değerini 1 arttırır.
var h = --a;	// önden 1 eksiltme operatörü a'nın değerini 1 eksiltilir, sonra bu değeri h'ye atar.
var i = a--;	// sondan 1 eksiltme operatörü a'yı i'ye atar, sonra a'nın değerini 1 eksiltir.

==Atama operatörleri ==
<syntaxhighlight lang ="javascript">
var a;
a = 0;	// normal atama
a += 6;	// toplayarak atama. a = a+6'ya denk.
a -= 6;	// çıkararak atama. a = a-6'ya denk.
a *= 6;	// çarparak atama. a = a*6'ya denk.
a /= 6;	// bölerek atama. a = a/6'ya denk.
a %= 6;	// mod alarak atama. a = a%6'ya denk.

String operatörleri

[değiştir]
var s="metin1 "+"metin2";	// metinleri yanyana eklemeye yarar.

NOT: + operatörüyle bir string ve bir sayıyı kullanırsanız sonuç bir string olur ve stringle sayının yanyana getirilmiş hâli üretilir.

Karşılaştırma operatörleri

[değiştir]
var a = 5, b = "5";
var c = a == b;	// a ile b'nin değerleri eşit mi? burada c'ye true değeri atanır.
c = a === b;	// a ile b'nin değerleri ve türleri aynı mı? c'nin değeri false olur.
c = a != b;	// a ile b eşit değil mi?
a !== b	 //a ve b değerleri veya değer türleri eşit değil mi?
c = a > b;	// a, b'den büyük mü?
c = a < b;	// a, b'den küçük mü?
c = a >= b;	// a, b'den büyük veya b'ye eşit mi?
c = a <= b;	// a, b'den küçük veya b'ye eşit mi?

Mantıksal operatörler

[değiştir]
var a = true, b = false;
var c = a&&b;	// a ve b'nin ikisi de true ise true, aksi hâlde false üretir.
c = a||b;	// a ve b'nin en az birisi true ise true, aksi hâlde false üretir.
c =!a;		// a'nın değeri true ise false, false ise true üretir.

Koşul operatörü

[değiştir]
var a = true;
var c = a ? "a true" : "a false";

Bu örnekte a ? "a true" : "a false" ifadesi, a'nın tuttuğu değer true ise a true değerini a'nın tuttuğu değer false ise a false değerini tutar.

Operatör öncelikleri

[değiştir]

Operatörlerin öncelikleri aşağıda listelenmiştir. Eşit önceliğe sahip operatörlerde işleme sırası, "işleme yönü"nde belirtilen şekildedir.

ÖncelikOperatör tipiİşleme yönüOperatör(ler)
1üye elemanlara erişmesoldan sağa.
[]
nesne oluşturmasağdan solanew
2fonksiyon çağrısısoldan sağa()
3bir arttırmamümkün değil++
bir azaltmamümkün değil--
4mantıksal değilsağdan sola!
bitsel değilsağdan sola~
tek operandlı +sağdan sola+
işaret değiştirmesağdan sola-
typeofsağdan solatypeof
voidsağdan solavoid
deletesağdan soladelete
5çarpmasoldan sağa*
bölmesoldan sağa/
mod almasoldan sağa%
6toplamasoldan sağa+
çıkarmasoldan sağa-
7bitsel kaydırmasoldan sağa<<
>>
>>>
8büyüklük-küçüklük karşılaştırmasısoldan sağa<
<=
>
>=
insoldan sağain
instanceofsoldan sağainstanceof
9eşitlik karşılaştırmasısoldan sağa==
!=
===
!==
10bitsel vesoldan sağa&
11bitsel xorsoldan sağa^
12bitsel veyasoldan sağa|
13mantıksal vesoldan sağa&&
14mantıksal veyasoldan sağa||
15koşulsağdan sola?:
16atamasağdan sola=
+=
-=
*=
/=
%=
<<=
>>=
>>>=
&=
^=
|=
17virgülsoldan sağa,