Japonca/Dilbilgisi/Zamanlar

Vikikitap, özgür kütüphane

Japonca, temel olarak Türkçeye çok benzemektedir. Japoncanın cümle yapısı ve dizilişi hemen hemen aynı olup bazı sosyal yapıdan kaynaklanan ifadeler dışında farklılık pek yoktur. Yine genel anlamda Türkçede mevcut zaman kavramı Japonca içinde geçerlidir. Kısaca:

   Geçmiş Zaman
   Şimdiki Zaman
   Gelecek Zaman

Japoncada da mevcuttur.

Örnek vermek gerekir ise

Ben kitap okudum.  
私は本を読みました。 
Watashi wa hon wo yomimashita.
Vataşi va ho vo yomimaşta.
Ben kitap okuyorum.
私は本を読んでいます。
Watashi wa hon wo yondeimasu.
Vataşi va hon vo yondeymas.
Ben kitap okuyacağım.
私は本を読みます。
Watashi wa hon wo yomimasu.
Vataşi va hon vo yomimas.

Burada dikkatinizi çekmiş olduğunu düşündüğüm cümlenin sıralanışı ve fiilin sona geldiğidir. Türkçedeki gibi fiil zamanı belirten ekler alır; ama söyleyene yani özneye göre kişi belirten ekleri yoktur. Burada fiili daha ayrıntılı incelersek

Fiilin sözlük hali 読む Yomu Okumak

Zaman ekleri ise

f+mashita (maşta)
f+deimasu (deymas)
f+masu (mas)

olacaktır. (Zaman ekleri önündeki sese göre ses değişimi gösterebilmektedir.)