İçeriğe atla

Hititçe/Fiiller/Etken çatı/-mi çekimi

Vikikitap, özgür kütüphane

ETKEN ÇATI -mi ÇEKİMİ

eš- olmak, var olmak
Haber Kipi Şimdiki Zaman
ešmi olurum, oluyorum, olacağım, -yım, varım
ešši olursun, oluyorsun, olacaksın, -sın, varsın
ešzi olur, oluyor, olacak, -dır, vardır

ešueni
oluruz, oluyoruz, olacağız, -yız, varız
ešteni olursunuz, oluyorsunuz, olacaksınız, -sınız, varsınız
ašanzi olurlar, oluyorlar, olacaklar, -dırlar, vardırlar

Haber Kipi Geçmiş Zaman
ešun oldum, olurdum, olacaktım, idim, vardım
ešta oldun, olurdun, olacaktın, idin, vardın
ešta oldu, olurdu, olacaktı, idi, vardı

ešuen olduk, olurduk, olacaktık, idik, vardık
ešten oldunuz, olurdunuz, olacaktınız, idiniz, vardınız
ešir oldular, olurlardı, olacaklardı, idiler, vardılar

Emir Kipi
ašallu olayım
ol, olasın
ešdu olsun, ola

ešueni olalım
ešten olun, olunuz, olasınız
ašandu olsunlar, olalar

ed- yemek
Haber Kipi Şimdiki Zaman
edmi yerim, yiyorum, yiyeceğim
ezzašši yersin, yiyorsun, yiyeceksin
ezzazzi yer, yiyor, yiyecek

eduwani yeriz, yiyoruz, yiyeceğiz
ezzatteni yersiniz, yiyorsunuz, yiyeceksiniz
adanzi yerler, yiyorlar, yiyecekler

Haber Kipi Geçmiş Zaman
edun yedim, yerdim, yiyecektim
ezzaš yedin, yerdin, yiyecektin
ezta yedi, yerdi, yiyecekti

eduwan
yedik, yerdik, yiyecektik
ezzatten yediniz, yerdiniz, yiyecektiniz
eter yediler, yerlerdi, yiyeceklerdi

Emir Kipi
adallu yiyeyim
et ye, yiyesin
ezzaddu yesin, yiye

eduwani yiyelim
ezzatten yiyin, yiyiniz, yiyesiniz
adandu yesinler, yiyeler

har(k)- tutmak, sahip olmak
Haber Kipi Şimdiki Zaman
harmi tutarım, tutuyorum, tutacağım, -im var
harši tutarsın, tutuyorsun, tutacaksın, -in var
harzi tutar, tutuyor, tutacak, -i var

harweni tutarız, tutuyoruz, tutacağız, -imiz var
harteni tutarsınız, tutuyorsunuz, tutacaksınız, -iniz var
harkanzi tutarlar, tutuyorlar, tutacaklar, -leri var

Haber Kipi Geçmiş Zaman
harkun tuttum, tutardım, tutacaktım, -im vardı
harta tuttun, tutardın, tutacaktın, -in vardı
harta tuttu, tutardı, tutacaktı, -i vardı

harwen
tuttuk, tutardık, tutacaktık, -imiz vardı
harten tuttunuz, tutardınız, tutacaktınız, -iniz vardı
harkir tuttular, tutarlardı, tutacaklardı, -leri vardı

Emir Kipi

harkallu tutayım, -im olsun
harak tut, tutasın, -in olsun
hardu tutsun, tuta, -i olsun

harweni tutalım, -imiz olsun
harten tutun, tutunuz, tutasınız, -iniz olsun
harkandu tutsunlar, tutalar, -leri olsun

ep(p)- yakalamak
Haber Kipi Şimdiki Zaman
epmi yakalarım, yakalıyorum, yakalayacağım
epši yakalarsın, yakalıyorsun, yakalayacaksın
epzi yakalar, yakalıyor, yakalayacak

eppueni yakalarız, yakalıyoruz, yakalayacağız
epteni yakalarsınız, yakalıyorsunuz, yakalayacaksınız
appanzi yakalarlar, yakalıyorlar, yakalayacaklar

Haber Kipi Geçmiş Zaman
eppun yakaladım, yakalardım, yakalayacaktım
epta yakaladın, yakalardın, yakalayacaktın
epta yakaladı, yakalardı, yakalayacaktı

eppuen yakaladık, yakalardık, yakalayacaktık
epten yakaladınız, yakalardınız, yakalayacaktınız
eppir yakaladılar, yakalarlardı, yakalayacaklardı

Emir Kipi

appallu yakalayayım
ep yakala, yakalayasın
epdu yakalasın, yakalaya

eppueni yakalayalım
epten yakalayın, yakalayınız, yakalayasınız
appandu yakalasınlar, yakalayalar

pai- gitmek
Haber Kipi Şimdiki Zaman
paimi giderim, gidiyorum, gideceğim
paiši gidersin, gidiyorsun, gideceksin
paizzi gider, gidiyor, gidecek

paiweni gideriz, gidiyoruz, gideceğiz
paitteni gidersiniz, gidiyorsunuz, gideceksiniz
panzi giderler, gidiyorlar, gidecekler

Haber Kipi Geçmiş Zaman
paun gittim, giderdim, gidecektim
paiš gittin, giderdin, gidecektin
pait gitti, giderdi, gidecekti

paiwen gittik, giderdik, gidecektik
paitten gittiniz, giderdiniz, gidecektiniz
pair gittiler, giderlerdi, gideceklerdi

Emir Kipi

pallu gideyim
it git, gidesin
paiddu gitsin, gide

paiweni gidelim
itten gidin, gidiniz, gidesiniz
pandu gitsinler, gideler

kuen- öldürmek
Haber Kipi Şimdiki Zaman
kuemi öldürürüm, öldürüyorum, öldüreceğim
kueši öldürürsün, öldürüyorsun, öldüreceksin
kuenzi öldürür, öldürüyor, öldürecek

kuennummeni öldürürüz, öldürüyoruz, öldüreceğiz
kuennatteni öldürürsünüz, öldürüyorsunuz, öldüreceksiniz
kunanzi öldürürler, öldürüyorlar, öldürecekler

Haber Kipi Geçmiş Zaman
kuenun öldürdüm, öldürürdüm, öldürecektim
kuinnešta öldürdün, öldürürdün, öldürecektin
kuenta öldürdü, öldürürdü, öldürecekti

kueuen öldürdük, öldürürdük, öldürecektik
kuenten öldürdünüz, öldürürdünüz, öldürecektiniz
kuennir öldürdüler, öldürürlerdi, öldüreceklerdi

Emir Kipi
kunallu öldüreyim
kuen(n)i öldür, öldüresin
kuendu öldürsün, öldüre

kuennummeni öldürelim
kuenten öldürün, öldürünüz, öldüresiniz
kunandu öldürsünler, öldüreler