İçeriğe atla

Hititçe/Fiiller/Etken çatı/-hi çekimi

Vikikitap, özgür kütüphane

ETKEN ÇATI -hi ÇEKİMİ

šak-
bilmek

Haber Kipi Şimdiki Zaman
šaggahhi bilirim, biliyorum, bileceğim
šakti bilirsin, biliyorsun, bileceksin
šakki bilir, biliyor, bilecek

šekkueni
biliriz, biliyoruz, bileceğiz
šekteni bilirsiniz, biliyorsunuz, bileceksiniz
šekkanzi bilirler, biliyorsunuz, bilecekler

Haber Kipi Geçmiş Zaman
šaggahhun bildim, bilirdim, bilecektim
šakta bildin, bilirdin, bilecektin
šakkiš bildi, bilirdi, bilecekti

šekkuen bildik, bilirdik, bilecektik
šekten bildiniz, bilirdiniz, bilecektiniz
šekkir bildiler, bilirlerdi, bileceklerdi

Emir Kipi
šegallu bileyim
šak bil, bilesin
šakdu bilsin, bile

šekkueni bilelim
šekten bilin, biliniz, bilesiniz
šekkandu bilsinler, bileler

dai- koymak
Haber Kipi Şimdiki Zaman
tehhi koyarım, koyuyorum, koyacağım
daitti koyarsın, koyuyorsun, koyacaksın
dai koyar, koyuyor, koyacak

tiyaweni koyarız, koyuyoruz, koyacağız
taitteni koyarsınız, koyuyorsunuz, koyacaksınız
tiyanzi koyarlar, koyuyorlar, koyacaklar

Haber Kipi Geçmiş Zaman
tehhun koydum, koyardım, koyacaktım
daiš/taitta koydun, koyardın, koyacaktın
daiš koydu, koyardı, koyacaktı

tiyawen koyduk, koyardık, koyacaktık
taitten/daišten koydunuz, koyardınız, koyacaktınız
daier koydular, koyarlardı, koyacaklardı

Emir Kipi
tiyallu koyayım
dai koy, koyasın
dau koysun, koya

tiyaweni
koyalım
daišten koyun, koyunuz, koyasınız
tiyandu koysunlar, koyalar

da- almak
Haber Kipi Şimdiki Zaman
dahhi alırım, alıyorum, alacağım
datti alırsın, alıyorsun, alacaksın
dai alır, alıyor, alacak

daweni alırız, alıyoruz, alacağız
datteni alırsınız, alıyorsunuz, alacaksınız
danzi alırlar, alıyorlar, alacaklar

Haber Kipi Geçmiş Zaman

dahhun aldım, alırdım, alacaktım
daš aldın, alırdın, alacaktın
daš aldı, alırdı, alacaktı

dawen aldık, alırdık, alacaktık
datten aldınız, alırdınız, alacaktınız
dair aldılar, alırlardı, alacaklardı

Emir Kipi
dallu alayım
da al, alasın
dau alsın, ala

daweni alalım
datten alın, alınız, alasınız
dandu alsınlar, alalar

ak- ölmek, öldürülmek
Haber Kipi Şimdiki Zaman
agahhi ölürüm, ölüyorum, öleceğim
akti ölürsün, ölüyorsun, öleceksin
aki ölür, ölüyor, ölecek

akkueni ölürüz, ölüyoruz, öleceğiz
akteni ölürsünüz, ölüyorsunuz, öleceksiniz
akkanzi ölürler, ölüyorlar, ölecekler

Haber Kipi Geçmiş Zaman
agahhun öldüm, ölürdüm, ölecektim
akta öldün, ölürdün, ölecektin
ak(k)iš öldü, ölürdü, ölecekti

akkuen öldük, ölürdük, ölecektik
akten öldünüz, ölecektiniz, öleceklerdi
ekir öldüler, ölürlerdi, öleceklerdi

Emir Kipi
agallu öleyim
ak öl, ölesin
aku/akdu ölsün, öle

akkueni
ölelim
akten ölün, ölünüz, ölesiniz
akkandu ölsünler, öleler

pai- vermek
Haber Kipi Şimdiki Zaman
pihhi veririm, veriyorum, vereceğim
paišti verirsin, veriyorsun, vereceksin
pai verir, veriyor, verecek

piyaweni veririz, veriyoruz, vereceğiz
pešteni verirsiniz, veriyorsunuz, vereceksiniz
piyanzi verirler, veriyorlar, verecekler

Haber Kipi Geçmiş Zaman
pehhun verdim, verirdim, verecektim
paitta verdin, verirdin, verecektin
paiš/pešta verdi, verirdi, verecekti

piyawen verdik, verirdik, verecektik
pešten verdiniz, verirdiniz, verecektiniz
pier verdiler, verirlerdi, vereceklerdi

Emir Kipi
pi(y)allu vereyim
pai ver, veresin
pau versin, vere

piyaweni verelim
pešten verin, veriniz, veresiniz
piandu versinler, vereler

tarna- bırakmak
Haber Kipi Şimdiki Zaman
tarnahhi bırakırım, bırakıyorum, bırakacağım
tarnatti bırakırsın, bırakıyorsun, bırakacaksın
tarnai bırakır, bırakıyor, bırakacak

tarnummeni
bırakırız, bırakıyoruz, bırakacağız
tarnatteni bırakırsınız, bırakıyorsunuz, bırakacaksınız
tarnanzi bırakırlar, bırakıyorlar, bırakacaklar

Haber Kipi Geçmiş Zaman
tarnahhun bıraktım, bırakırdım, bırakacaktım
tarnaš bıraktın, bırakırdın, bırakacaktın
tarnaš bıraktı, bırakırdı, bırakacaktı

tarnum(m)en bıraktık, bırakırdık, bırakacaktık
tarnatten bıraktınız, bırakırdınız, bırakacaktınız
tarnir bıraktılar, bırakırlardı, bırakacaklardı

Emir Kipi
tarnallu bırakayım
tarna/tarni bırak, bırakasın
tarnau bıraksın, bıraka

tarnummeni bırakalım
tarnatten bırakın, bırakınız, bırakasınız
tarnandu bıraksınlar, bırakalar