Fince/Sayılar

Vikikitap, özgür kütüphane

Fince'de normal sayılar ve sıra sayıları şu şekildedir:

Fince Sayılar[değiştir]

Normal Sayılar
Fince Türkçe
nolla 0 (sıfır)
yksi 1 (bir)
kaksi 2 (iki)
kolme 3 (üç)
neljä 4 (dört)
viisi 5 (beş)
kuusi 6 (altı)
seitsemän 7 (yedi)
kahdeksan 8 (sekiz)
yhdeksän 9 (dokuz)
kymmenen 10 (on)
yksitoista 11 (on bir)
kaksitoista 12 (on iki)
kolmetoista 13 (on üç)
... ...
kaksikymmentä 20 (yirmi)
kaksikymmentäyksi 21 (yirmi bir)
kaksikymmentäkaksi 22 (yirmi iki)
... ...
kolmekymmentä 30 (otuz)
neljäkymmentä 40 (kırk)
viisikymmentä 50 (elli)
... ...
sata 100 (yüz)
satayksi 101 (yüz bir)
satakymmenen 110 (yüz on)
... ...
kaksisataa 200 (iki yüz)
... ...
kolmesataa neljäkymmentäviisi 345 (üç yüz kırkbeş)
... ...
tuhat 1000 (bin)
kaksituhatta 2000 (iki bin)
miljoona 1.000.000 (bir milyon)

Fince Sıra Sayıları[değiştir]

Sıra Sayıları
Fince Türkçe
ensimmäinen 1. (birinci)
toinen 2. (ikinci)
kolmas 3. (üçüncü)
neljäs 4. (dördüncü)
viides 5. (beşinci)
kuudes 6. (altıncı)
seitsemäs 7. (yedinci)
kahdeksas 8. (sekizinci)
yhdeksäs 9. (dokuzuncu)
kymmenes 10. (onuncu)
yhdestoista 11. (on birinci)
kahdestoista 12. (on ikinci)
kolmastoista 13. (on üçüncü)
... ...
kahdeskymmenes 20. (yirminci)
kahdeskymmenesyhdes 21. (yirmi birinci)
kahdeskymmeneskahdes 22. (yirmi ikinci)
... ...
kolmaskymmenes 30. (otuzuncu)
neljäskymmenes 40. (kırkıncı)
viideskymmenes 50. (ellinci)
... ...
sadas 100. (yüzüncü)
sadasyhdes 101. (yüz birinci)
... ...
kahdessadas 200. (iki yüzüncü)
... ...
kolmassadas neljäskyymenesviides 345. (üç yüz kırkbeşinci)
... ...
tuhannes 1000. (bininci)
kahdestuhannes 2000. (iki bininci)
miljoonas 1,000,000. (bir milyonuncu)