Endonezce/Alfabe

Vikikitap, özgür kütüphane
Harf Okunuş IPA Türkçe'deki durumu
a a [a]
b be [b]  
c ce [ʨ] (versus English [ʧ]) Çoğunlukla Ç. Örnek; Çan, çikolata.
d de (like da in day) [d]
e e [ɛ], [ə], [e] ([eɪ] değil) Endonezce'de üç durumda bulunur;
  1. Birinci: "e" Kedi, set
  2. İkinci: "ö" Kötü, fön
  3. Üçüncü: "a" İngilizce'deki foray ve came
f ef [f] Türkçe'deki f ama; bazen p'ye yakın bir şekilde talfuz edilir.
g ge [ɡ] Çoğunlukla kalın "g" garp, gaz.
h ha [h]
i i [i] i in in
j je [ʥ] (versus English [ʤ]) Türkçe'deki J harfine karşılık gelse de bazen dj (c) şeklinde talfuz edilir.
k ka [k] (versus English [kʰ])
l el [l]  
m em [m]  
n en [n]  
o o [o] ([oʊ] değil ya da Britan [əʊ]), [ɔ] tBu harf Endonezce'de iki şekilde talfuz edilir;
  1. Birinci: "o" Orman, ordu
  2. İkinci: "o" İngilizce'deki boss, stop.
p pe [p] (versus [pʰ])
q ki [k]  
r er [r]
s es [s]  
t te [t] (versus [tʰ])
u u [u]
v fe [f] f
w we [w]  
x eks [ks]  
y ye [j]  
z zet [z]