İçeriğe atla

C Sharp Programlama Dili/İlk programımız

Vikikitap, özgür kütüphane
Ders 2. İlk programımız

Artık kod yazmaya başlıyoruz. İlk programımız şu şekilde:

 class ilkprogram
 {
  static void Main()
  {
    System.Console.WriteLine("Merhaba dünya!");
  }
 }

Bu program konsol ekranına Merhaba dünya! yazıp kapanır. Programı geçen derste anlatıldığı gibi derleyin, sonra da programımızı çalıştırmak için komut satırında kod dosyanıza verdiğiniz adı girip entera basın.

İlk programımızın satır satır incelenmesi[değiştir]

 • class ilkprogram satırıyla ilkprogram adında yeni bir sınıf oluştururuz. C#'ta yazdığımız her programın en az bir sınıf içermesi zorunludur.
 • { veya } işaretleri herhangi bir sınıfın veya metodun içeriğini belirtmek için kullanılır. İlk { karakteriyle önceki satırda açtığımız ilkprogram adlı sınıfımızın içeriğine alınacak kodların başladığını, programın son satırındaki } karakteriyle de sınıfımızın içeriğine alınacak kodların sona erdiğini belirtiyoruz.
 • static void Main() satırıyla sınıfımızın içine Main adlı bir metot yerleştirdik. Bu metodun adı mutlaka Main olmalı, yoksa programımız çalışmaz. Ayrıca bu metot mutlaka oluşturduğumuz sınıfın içinde olmalı. Yine { ve } karakterleriyle metodumuzun içeriğini belirledik. Dikkat ettiyseniz bir iç içe { ve } karakterleri söz konusu. Bu durumda koyulan ilk } karakteri son açılan { karakterini kapatır.
 • Programımızın pratikte iş yapan tek kısmı ise System.Console.WriteLine("Merhaba dünya!"); satırı. Bu satırla ekrana Merhaba dünya! yazdırdık, peki nasıl yaptık? Bunun için .Net Framework kütüphanesindeki hazır bir metottan yararlandık. Bu metot, System isim alanının altındaki Console sınıfında bulunuyor, ismi WriteLine ve konsol ekranına yazı yazdırmaya yarıyor. Parantezler arasındaki çift tırnaklar arasına alınan metni ekrana yazdırıyor. Satırın sonundaki ; karakterini ise { ve } karakterleri açıp kapatmayan bütün C# satırlarında kullanmamız gerekiyor.

Programımızın ikinci versiyonu[değiştir]

 using System;
 class ilkprogram
 {
  static void Main()
  {
    Console.WriteLine("Merhaba dünya!");
  }
 }

Bu programımızın işlevsel olarak ilk programımızdan herhangi bir farkı yok. Yani ikisi de aynı şeyi yapıyor. Ancak kodda bir farklılık var. Using System; satırı oluşmuş ve System.Console.WriteLine("Merhaba dünya!"); satırındaki System kalkmış. using deyimi C#'ta isim alanı kullanma hakkı elde etmek için kullanılan bir anahtar sözcüktür. Yani aynı isim alanında kullanacağımız birden fazla metot varsa bu isim alanını using anahtar sözcüğüyle belirtmemiz son derece mantıklı.

Programımızın üçüncü versiyonu[değiştir]

 using System;
 class ilkprogram
 {
  static void Main();
  {
    Console.WriteLine("Entera basın!");
    Console.ReadLine();
    Console.WriteLine("Entera bastınız!");
    Console.Readkey();
  }
 }

Bu programımız önce ekrana Entera basın! yazar. Kullanıcı entera bastığında da Entera bastınız! yazıp kendini kapatır. Console sınıfına ait olan ReadLine metodu programımızın kullanıcıdan bilgi girişi için beklemesini sağlar, yani programımızı entera basılana kadar bekletir. Kullanıcı entera bastığında da diğer satıra geçilir. Dikkat ettiyseniz ReadLine metodunda parantezlerin arasına hiçbir şey yazmıyoruz. C#'ta bazı metotların parantezleri arasına birşeyler yazmamız gerekirken, bazı metotlarda da hiçbir şey yazılmaması gerekir.

Bu kitabın diğer sayfaları
 • Sınıflar
 • Operatör aşırı yükleme
 • İndeksleyiciler
 • Yapılar
 • Enum sabitleri
 • İsim alanları
 • System isim alanı
 • Temel I/O işlemleri
 • Temel string işlemleri
 • Kalıtım
 • Arayüzler
 • Partial (kısmi) tipler
 • İstisnai durum yakalama mekanizması
 • Temsilciler
 • Olaylar
 • Önişlemci komutları
 • Göstericiler
 • Assembly kavramı
 • Yansıma
 • Nitelikler
 • Örnekler
 • Şablon tipler
 • Koleksiyonlar
 • yield
 • Veri tabanı işlemleri
 • XML işlemleri
 • Form tabanlı uygulamalar
 • Visual Studio.NET
 • Çok kanallı uygulamalar
 • ASP.NET