İçeriğe atla

Cümle Deposu/Azerice

Vikikitap, özgür kütüphane
 • Hamıya salam!
  Herkese selam!
 • Arzularınız çin olsun!
  Arzularınız gerçek olsun!
 • Mən səni sevirəm.
  Ben seni seviyorum.
 • Bu sözü sənə çoxdan demək istəyirəm.
  Bu sözü sana çoktandır söylemek istiyorum.
 • Yarım nə zamandır küsmüsən məndən; nə bizə gəlirsən, nə zəng edirsən.
  Yârim ne zamandır küstün bana; ne bize geliyorsun, ne telefon ediyorsun.
 • Səninlə blutuz kimi uzaqdan yox, ik-port kimi yaxından tanış olmaq istəyirəm.
  Seninle bluetooth gibi uzaktan değil, ic port gibi yakından tanışmak istiyorum.
 • İnsanlar dəyişir, xəyallar dəyişir. duyğular dəyişir, hətta arzular dəyişir. Dəyişməyən bircə sənin corablarındı. Get corablarını dəyiş.
  İnsanlar değişiyor, hayaller değişiyor, duygular değişiyor, hatta arzular değişiyor. Değişmeyen bir tek senin çorapların. Git çoraplarını değiştir.
 • Qaqaş limon da gətir!
  Kanka limon da getir!
 • Hər kəsin sağlamlığını qorumaq və tibbi yardım almaq hüququ vardır.
  Herkesin sağlığını koruma ve tıbbi yardım alma hakkı vardır.
 • Yardıma möhtac olanlara kömək etmək, ilk növbədə, onların ailə üzvlərinin borcudur.
  Yardıma muhtaç olanlara yardım etmek, ilk önce onların aile üyelerinin görevidir.
 • Hər kəsin fikir və söz azadlığı vardır.
  Herkesin düşünce ve ifade özgürlüğü vardır.
 • Hər kəsin başqaları ilə birlikdə sərbəst toplaşmaq azadlığı vardır.
  Herkesin başkaları ile birlikte serbest toplanma özgürlüğü vardır.
 • Sən dəli olmusan?
  Sen delirdin mi?
 • Sən deyəsən özünü itirmisən.
  Sen galiba kendini kaybettin.
 • Sənin başına hava gəlib.
  Sen kafayı üşütmüşsün.
 • Hər kəsin qanuni yolla istədiyi məlumatı axtarmaq, əldə etmək, ötürmək, hazırlamaq və yaymaq azadlığı vardır.
  Herkesin, istediği bilgiyi yasal yolla aramak, elde etmek, ulaştırmak, hazırlamak ve yayınlamak özgürlüğü vardır.
 • Hər kəsin doğulduğu andan toxunulmaz, pozulmaz və ayrılmaz hüquqları və azadlıqları vardır.
  Herkesin, doğduğu andan itibaren dokunulmaz, bozulmaz ve ayrılmaz hak ve özgürlükleri vardır.