Bulgarca/Sayılar

Vikikitap, özgür kütüphane

Sayılar[değiştir]

Число (Çislo) = Sayı

1'den 10'a kadar[değiştir]

1 ve 2 sayıları nötr, eril ve dişil olarak kullanılır.

 • едно (edno) = bir (nötr)
един (edin) = bir (eril)
една (edna) = bir (dişil)
 • две (dve) = iki (nötr ve dişil)
два (dva) = iki (eril)
 • три (tri) = üç
 • четири (çetiri) = dört
 • пет (pet) = beş
 • шест (şest) = altı
 • седем (sedem) = yedi
 • осем (osem) = sekiz
 • девет (devet) = dokuz
 • десет (deset) = on

Erkek ya da kadın ve erkek grupları söz konusu olduğunda, genellikle farklı şekillerde kullanılmaktadır: двама, трима, четирима, петима, шестима, (седмина, осмина, деветима).

11'den 20'ye kadar[değiştir]

 • единайсет (edinayset) = 11
 • дванайсет (dvanayset) = 12
 • тринайсет (trinayset) = 13
 • четиринайсет (çetirinayset) = 14
 • петнайсет (petnayset) = 15
 • шестнайсет (shestnayset) = 16
 • седемнайсет (sedemnayset) = 17
 • осемнайсет (osemnayset) = 18
 • деветнайсет (devetnayset) = 19
 • двайсет (dvayset) = 20

Sıra Sayıları[değiştir]

 • първи (pırvi)= birinci
 • втори (vtori)= ikinci
 • трети (treti)= üçüncü
 • четвърти (çetvırti)= dördüncü
 • пети (peti)= beşinci
 • шести (şesti)= altıncı
 • седми (sedmi)= yedinci
 • осми (osmi)= sekizinci
 • девети (deveti)= dokuzuncu
 • десети (deseti)= onuncu