Bulgarca/Alfabe

Vikikitap, özgür kütüphane
Bulgar harfleri Harfin adı Okunuşu
Аа a a
Бб b
Вв v
Гг g
Дд d
Ее e e
Жж j
Зз z
Ии i i
Йй i kratko y
Кк k
Лл l
Мм m
Нн n
Оо o o
Пп p
Рр r
Сс s
Тт t
Уу u u
Фф f
Хх h
Цц tsı ts
Чч çı ç
Шш şı ş
Щщ ştı şt
Ъъ ı ı
Ьь ermalık ğ ile y'nin arası
Юю yu yu/ü
Яя ya ya

Not: "Д" ve "Ж" harfleri yan yana gelince c sesini verir.

          "Цц" harfi, "TSI" olarak okunur.