Azerice/Kelimeler/Eğitim

Vikikitap, özgür kütüphane
ali məktəb: yüksekokul
aspirant: yüksek lisans öğrencisi
aspirantura: yüksek lisans
çanta: çanta
dəftər: defter
fakülte: fakülte
ibtidai məktəb: ilkokul
imtahan: imtihan, sınav
kitab: kitap
kurs, sinif: sınıf
qələm: kalem
lisey: lise
məktəb: okul
müəllim er., müəllimə d.: öğretmen
orta məktəb: ortaokul
öyrənci, şagird: öğrenci
professor: profesör
semestr: sömestir
şparqalka: kopya (sınavda)
tabaşir: tebeşir
tapşırıq: ödev
üniversitet: üniversite
yazı pozan: silgi