Azerice/Fonetik özellikleri

Vikikitap, özgür kütüphane

1. Sözcük başındaki kalın k sesleri, Azericede q olur:
qardaş, qadın, qız


2. Çok heceli bazı sözcüklerin sonundaki kalın k sesleri q olur, fakat x veya ğ gibi okunur.
yazdıq, yazacaq, bayraq


2.1. Aşiq, layiq, natiq gibi sözcüklerin sonundaki q yazıldığı gibi okunur.


3. Ortada kalın k sesleri bazen x, bazen -q ikizleşip- qq olur:
oxumaq; doqquz


İkizleşme ince k seslerinde de olabilir: səkkiz


. Batı dillerinden alınma sözcüklerde k sesi değişime uğramaz:
krem, maska


4. Tek heceli sözcüklerin sonundaki kalın k sesleri bazen x, bazen ğ olur:
yox, çox;


5. Sözcük sonundaki ince k vokalle başlayan bir ek gelince y olur:
çiçək-çiçəyə


6. Sözcük sonundaki q vokalle başlayan bir ek gelince ğ olur:
torpaq-torpağı


7. d sesi ile başlayan eklerin t'li şekilleri yoktur:
gəlmişdim, həyatda


8. Arapça ve Farsça kökenli sözcüklerde kısa a sesi çoğunlukla ə olur:
qəlb, vətən


9. Arapça ve Farsça kökenli bazı sözcüklerde i sesi e olur:
e'lan, e'tiraf


10. Sözcük başındaki bazı y sesleri Azericede bulunmaz:
ildırım, ulduz


11. Sözcük başlarında ı sesi kullanılmaz:
işıq


Not: Tüm bu farklılıkların istisnaları olabilir.