Almanca/Almanca temel sözcükler/D

Vikikitap, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
 • de facto: fiilen
 • dechiffrieren: deşifre
 • dediziert: adanmış
 • deduktiv: tümdengelim
 • defätistisch: bozguncu
 • definitiv: kesinlikle
 • degradieren: küçük görmek
 • dekadent: çömlek
 • deklarieren: bildirmek
 • delegieren: delege, temsilci
 • delektieren: belirlemek
 • delinquent: suçlu
 • demagoge: demagog, nüfus bilimci
 • deplorabel: içler acısı
 • derangiert: dengesiz
 • derivativ: türev
 • desavouieren: reddedilmiş
 • designieren: atamak
 • deskriptiv: tanımlayıcı
 • desolat: ıssız
 • despektierlich: saygısız
 • despot: baskıcı, despot
 • determinieren: belirlemek
 • devianz: sapkınlık
 • devot: itaatkâr
 • devotional: dinle ilgili
 • dezidiert: adanan
 • diametral: çap ile ilgili
 • diaspora: diyaspora
 • dichotom: dikotom
 • dichotomie: çatallanma
 • differenz: fark, farklı
 • differenziert: farklılaşmış
 • diffizil: zor
 • diffus: çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş
 • dilettant: amatör, çaylak
 • diskreditieren: güven kaybetmek
 • diskrepanz: tutarsızlık, uyuşmazlık
 • diskriminieren: ayrımcılık
 • diskursiv: tutarsız
 • dispensierung: dağıtma
 • disposition: eğilim
 • disput: ihtilaf
 • disruptiv: yıkıcı
 • dissens: muhalefet
 • dissonant: uyumsuz
 • distinguiert: ayırt edilmiş
 • divergent: ıraksak
 • divergenz: uyuşmazlık
 • divergieren: ıraksamak
 • dogma: dogma
 • duktus: tarz, şekil, biçim
 • düpieren: gırgır geçmek
 • dysfunktional: işlevsiz, disfonksiyon
 • dysphorie: rahatsızlık