Almanca/Almanca temel sözcükler/A

Vikikitap, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

ab: itibaren

 • ab jetzt: şimdiden itibaren

der Abbau: bir madenin ya da mineralin işletilmesi

 • der Abbau von Gold: Altının işletilmesi

abbrechen: ara vermek, kırmak, koparmak

abdecken: örtmek

der Abend: akşam

 • die Abende: akşamlar
 • Abend werden: akşam olmak
 • am Abend: akşamleyin
 • die Abendaufführung: akşam seansı
 • das Abendbrot: akşam yemeği
 • das Abendessen: akşam yemeği
 • das Abendkleid: gecelik
 • die Abendszeit: ikindi

das Abenteuer: macera, serüven

 • die Abenteuer: maceralar, serüvenler

aber: ama, fakat

abfahren: (araçla) hareket etmek

 • die Abfahrt: hareket, kalkış

der Abfall: atık, çöp

 • die Abfälle: atıklar, çöpler

abfliegen: havalanmak

das Abführmittel: müshil

abholen: (birini / bir şeyi) bir yerden almak, alıp getirmek

das Abi oder das Abitur: lise bitirme imtihanı

ablenken von: -den dikkatini başka tarafa çevirmek

abnehmen: (ahizeyi) eline almak, telefonu açmak

das Abonnement: abone

der Abonnent: abone

 • die Abonnenten: aboneler
 • die Abonnentin: hanım abone

abreisen: seyahate çıkmak, yola çıkmak

absägen: testere ile kesmek

abschießen: ateş etmek

abschleppen: (arabayı) çekerek götürmek

der Absender: gönderen

absetzen: yere indirmek

absurd: anlamsız, saçma

das Abteil: kompartman

die Abteilung: bölüm

abwarten: (bir şeyi) beklemek

der Abzug: tetik

Ach!:ah

achten: dikkate almak, önem vermek, önemsemek, saymak

 • Achtung!:dikkat!

adelig: asil

die Adresse: adres

 • die Adressen: adresler

der Affe: maymun

 • die Affen: maymunlar

der Afghane: Afgan

 • die Afghanin: Afgan bayan
 • das Afghanistan: Afganistan

das Afrika: Afrika

der Agent: ajan

 • die Agenten: ajanlar
 • die Agentin: hanım ajan

Aha: Haa!, Anladım!

ähneln: benzemek

die Ahnung: fikir

die Akademie: akademi

 • die Akademien: akademiler

der Akku oder der Akkumulator: akü, akümülatör

 • die Akkus: aküler
 • die Akkumulatoren: akümülatörler

der Akkusativ: belirtme hali

 • die Akkusative: belirtme halleri

Akkord stellen: akort etmek

der Akt: (tiyatroda) perde

 • die Akte: perdeler

die Akte: belge

 • die Akten: belgeler
 • die Aktentasche: evrak çantası

aktuell: aktüel

der Akzent: aksan

 • die Akzente: aksanlar

akzeptieren: kabul etmek

die Alchimie: simya

 • der Alchimist: simyacı

das Algerier: Cezayirli

 • die Algerierin: Cezayirli bayan
 • das Algerien: Cezayir

der Alkohol: alkol

 • die Alkohole: alkoller
 • alkoholfrei:alkolsüz

alle: bütün, hepsi

 • alles: hepsi, her şey
 • Alles Gute!: Hoşça kal!
 • Alles in Ordnung!:Her şey tamam!
 • Alles Liebe!:Sevgilerle!
 • alles mögliche: mümkün olan her şey
 • alles über sich wissen: kendisi hakkında her şeyi bilmek

allein: tek başına, yalnız

als: -diği zaman, -diğinde, iken, olarak

also: demek ki, eh, hadi, o hâlde, şu halde, yani

alt: eski, yaşlı

 • die Altbauwohnung: eski bir yapıdaki daire
 • der Alte: yaşlı adam
 • die Alte: yaşlı kadın
 • das Alter: yaş

die Alternative: şık, alternatif, seçenek

 • die Alternativen: şıklar, alternatifler, seçenekler

das Aluminium: alüminyum

das Amerika: Amerika

 • der Amerikaner: Amerikalı
 • die Amerikanerin: Amerikalı bayan

die Ampel: lâmba

 • die Ampeln: lâmbalar

amtlich: resmî

amüsant: eğlenceli

an: yanına, yanında

 • am Abend: akşamleyin
 • am Meer: deniz kıyısında
 • am Meer liegen: deniz kıyısında bulunmak
 • am meisten: en çok
 • am Tage: güncel
 • am Wochenende: hafta sonunda
 • an dem Tag: o gün
 • an der richtigen Stelle: doğru yerde
 • An die Arbeit!: İş başına!

anbauen: dikmek, ekmek, yetiştirmek

anbieten: ikram etmek

das Andenken: hatıra

 • die Andenken: hatıralar

ander-: başka

 • etwas anderes: başka bir şey
 • ändern: değişmek
 • anders: başka olarak, değişik olarak

aneinander: birbirine

anfahren: çarpmak

der Anfang: başlangıç

 • die Anfänge: başlangıçlar
 • anfangen: başlamak
 • der Anfänger: acemi
 • die Anfängerin: acemi bayan

anflehen: yalvarmak

anfluchen: küfretmek

angebunden: bağlanmış

die Angel: olta

 • die Angeln: oltalar
 • angeln: balık tutmak

angenehm: hoş, hoşa giden, memnuniyet verici

angesehen: hatırı sayılır

die Angst: korku

 • Angst bekommen: korkmaya başlamak

anhaben: giymiş olmak

anhalten: durmak

der Anhänger: römork

animieren: hareketlendirmek

der Anker: çapa, demir

 • die Anker: çapalar, demirler
 • Anker hochziehen: demir almak
 • ankern: demir atmak

ankommen: (bir yere) gelmek, varmak

die Ankunft: geliş, varış

anmachen: açmak, ışığı yakmak

anmelden: başvurmak, beyan etmek

 • die Anmeldung: müracaat

die Annahme: kabul

 • die Annahmen: kabuller

die Annonce: duyuru

 • die Annoncen: duyurular

anrufen: telefon etmek

anschauen: bakmak

der Anschluß: aktarma

die Anschovis: hamsi

 • die Anschovis: hamsiler

anschwellen: şişmek

ansehen: bakmak, görmek, gözden geçirmek, seyretmek

ansteckend: bulaşıcı

antiseptisch: antiseptik

die Antwort: cevap, yanıt

 • die Antworten: cevaplar, yanıtlar
 • antworten: cevap vermek, yanıtlamak

die Anzahl: miktar, rakam

die Anzeige: ilân

 • die Anzeigen: ilânlar

der Anzug: takım elbise

 • die Anzüge: takım elbiseler

der Aperitif: aperatif

 • die Aperitifs: aperatifler

der Apfel: elma

 • die Äpfel: elmalar

die Apotheke: eczane

 • die Apotheken: eczaneler
 • der Apotheker: eczacı
 • die Apothekerin: hanım eczacı

der Apparat: alet

 • die Apparate: aletler

der Appetit: iştah

die April: Nisan

die Arbeit: çalışma, iş

 • die Arbeiten: işler
 • arbeiten: çalışmak
 • der Arbeiter: işçi
 • die Arbeiterin: hanım işçi
 • arbeitslos: işsiz
 • die Arbeitslosigkeit: işsizlik
 • der Arbeitsplatz: işyeri
 • die Arbeitsstelle: işyeri
 • die Arbeitszeit: iş saatleri

die Archäologie: arkeoloji

der Architekt: mimar

 • die Architekten: mimarlar
 • die Architektin: hanım mimar
 • die Architektur: mimarlık, mimarî

das Argentinien: Arjantin

 • der Argentinier: Arjantinli
 • die Argentinierin: Arjantinli bayan

ärgern: kızdırmak

arm: fakir, yoksul

der Arm: kol

 • die Arme: kollar
 • das Armband: bilezik
 • die Armbanduhr: kol saati
 • der Armreifen: bilezik

die Armee: ordu

 • die Armeen: ordular

der Artikel: artikel, harf-i tarif

 • die Artikel: artikeller, harf-i tarifler

der Arzt: doktor

 • die Ärzte: doktorlar
 • die Ärztin: hanım doktor

der Aschenbecher: kül tablası, küllük, sigara tablası

das Asien: Asya

 • der Asiater: Asyalı
 • die Asiaterin: Asyalı bayan
 • asiatisch: Asyalı

der Asphalt: asfalt

 • die Asphalte: asfaltlar

das Aspirin: aspirin

das Ast: dal

 • die Äste: dallar

der Atem: nefes

 • atmen: nefes almak

der Athlet: atlet

 • die Athleten: atletler
 • die Athletik: atletizm

Au!: ah!, ay!

 • Au weia!: ah!, ay!, of!

auch: da, dahi, de

auf: üstünde, üstüne

 • auf dem Pferd steigen: ata binmek
 • auf die Welt kommen: doğmak
 • auf einen Berg steigen: bir dağa tırmanmak
 • auf einmal: birdenbire
 • auf Eisen schlagen: demiri dövmek
 • auf etwas stehen: bir şeyde ısrar etmek
 • auf jeden Fall: her halükârda, her şartta
 • auf Sand gebaut: kum üzerine kurulmuş
 • Auf Wiedersehen!: Tekrar görüşmek üzere!, Allah'a ısmarladık!
 • aufs Meer gehen: denize çıkmak

aufbereiten: hazırlamak

aufbewahren lassen: emanet bırakmak

 • der Aufbewahrer: emanetçi
 • die Aufbewahrerin: hanım emanetçi
 • die Aufbewahrung: emanet

aufbrechen: zorlamak

die Aufenthaltsgenehmigung: oturma izni

auffallen: göze çarpmak

auffressen: yiyip bitirmek

aufführen: temsil etmek

die Aufgabe: ödev

aufgeben: bırakmak, vazgeçmek, yılmak

aufgeregt: heyecanlı

aufhängen: asmak

aufmachen: açmak

aufmerksam: dikkatle, dikkatli

 • aufmerksam machen: uyarmak

die Aufnahme: kayıt

 • die Aufnahmen: kayıtlar
 • Aufnahme machen: resim çekmek

aufräumen: temizlemek, toplamak

aufregen: heyecanlandırmak

 • sich aufregen: heyecanlanmak
 • die Aufregung: heyecan, telaş

aufschreiben: yazmak

aufsein: açık olmak

aufstehen: ayağa kalkmak, kalkmak, uyanmak

aufsteigen: binmek

aufstellen: dikmek, düzenlemek

der Aufstieg: yükseliş

 • die Aufstiege: yükselişler

der Auftrag: görev, ödev, misyon

 • die Aufträge: görevler, işler, misyonlar

aufwachen: uyanmak

das Auge: göz

 • die Augen: gözler
 • der Augenarzt: göz doktoru
 • die Augenärztin: hanım göz doktoru
 • der Augenblick: an, lahza, saniye
 • die Augenbraue: kaş
 • der Augenbrauenstift: kaş kalemi
 • das Augenlid: göz kapağı
 • die Augenlider: göz kapakları
 • die Augentropfen: göz damlası

der August: Ağustos

aus: -dan, -den, dışarı

 • aus Baumwolle: pamuklu
 • aus Panama: Panamalı
 • aus Seide: ipekli
 • aus Wolle: yünlü

auseinandersetzen: anlatmak

der Ausflug: gezinti, piknik

ausfüllen: doldurmak

der Ausgang: çıkış

ausgeben: harcamak

ausgehen: (dışarı) çıkmak

aushalten: tahammül etmek

die Auskunft: bilgi, malumat

 • die Auskünfte: bilgiler, malumatlar

auslachen: alay etmek, gülmek

das Ausland: yabancı ülkeler, yurt dışı, yurtdışı

 • der Ausländer: turist, yabancı
 • die Ausländer: turistler, yabancılar
 • die Ausländerin: hanım turist, yabancı bayan
 • ausländisch: yabancı

ausleihen: ödünç vermek

ausmachen: kapamak, söndürmek

die Ausnahme: istisna

 • die Ausnahmen: istisnalar

ausnutzen: kötüye kullanmak

auspacken: (paketi) açmak

ausprobieren: denemek

das Auspufssrohr: egzos borusu

ausreichend: kâfi, yeter

aussehen: görünmek

außerdem: ayrıca, bundan başka

außerhalb: dışında, haricinde

die Ausstattung: döşeme

aussteigen: inmek

die Ausstellung: sergi

Australien: Avustralya

 • der Australier: Avustralyalı
 • die Australierin: Avustralyalı bayan

ausverkauft sein: tükenmek

auswechseln: yenilemek

der Ausweg: çare

der Ausweis: kimlik kartı

 • die Ausweise: kimlik kartları

ausziehen: çıkarmak

das Auto: araba, otomobil

 • Auto fahren: araba sürmek
 • der Autobus: otobüs
 • das Automobil: otomobil
 • der Autoparkplatz: üstü kapalı otopark

der Autor: yazar

 • die Autoren: yazarlar
 • die Autorin: hanım yazar