Almanca/Almanca temel sözcükler/A

Vikikitap, özgür kütüphane

Almanca/Almanca temel sözcükler

 • ab: itibaren
 • ab jetzt: şimdiden itibaren
 • der Abbau: bir maddenin ya da mineralin işletilmesi
 • der Abbau von Gold: Altının işletilmesi
 • abbrechen: ara vermek, kırmak, koparmak
 • abdecken: örtmek
 • der Abend: akşam
 • die Abende: akşamlar
 • Abend werden: akşam olmak
 • am Abend: akşamleyin
 • die Abendaufführung: akşam seansı
 • das Abendbrot: akşam yemeği
 • das Abendessen: akşam yemeği
 • das Abendkleid: gecelik
 • die Abendszeit: ikindi
 • das Abenteuer: macera, serüven
 • die Abenteuer: maceralar, serüvenler
 • aber: ama, fakat
 • abfahren: (araçla) hareket etmek
 • die Abfahrt: hareket, kalkış
 • der Abfall: atık, çöp
 • die Abfälle: atıklar, çöpler
 • abfliegen: havalanmak
 • das Abführmittel: müshil
 • abholen: (birini / bir şeyi) bir yerden almak, alıp getirmek
 • das Abi oder das Abitur: lise bitirme imtihanı
 • ablenken von: -den dikkatini başka tarafa çevirmek
 • abnehmen: (ahizeyi) eline almak, telefonu açmak
 • das Abonnement: abone
 • der Abonnent: abone
 • die Abonnenten: aboneler
 • die Abonnentin: hanım abone
 • abreisen: seyahate çıkmak, yola çıkmak
 • absägen: testere ile kesmek
 • abschießen: ateş etmek
 • abschleppen: (arabayı) çekerek götürmek
 • der Absender: gönderen
 • absetzen: yere indirmek
 • absurd: anlamsız, saçma
 • das Abteil: kompartman
 • die Abteilung: bölüm
 • abwarten: (bir şeyi) beklemek
 • der Abzug: tetik
 • Ach!:ah
 • achten: dikkate almak, önem vermek, önemsemek, saymak
 • Achtung!:dikkat!
 • adelig: asil
 • die Adresse: adres
 • die Adressen: adresler
 • der Affe: maymun
 • die Affen: maymunlar
 • der Afghane: Afgan
 • die Afghanin: Afgan bayan
 • das Afghanistan: Afganistan
 • das Afrika: Afrika
 • der Agent: ajan
 • die Agenten: ajanlar
 • die Agentin: hanım ajan
 • Aha: Haa!, Anladım!
 • ähneln: benzemek
 • die Ahnung: fikir
 • die Akademie: akademi
 • die Akademien: akademiler
 • der Akku oder der Akkumulator: akü, akümülatör
 • die Akkus: aküler
 • die Akkumulatoren: akümülatörler
 • der Akkusativ: belirtme hali
 • die Akkusative: belirtme halleri
 • Akkord stellen: akort etmek
 • der Akt: (tiyatroda) perde
 • die Akte: perdeler
 • die Akte: belge
 • die Akten: belgeler
 • die Aktentasche: evrak çantası
 • aktuell: aktüel
 • der Akzent: aksan
 • die Akzente: aksanlar
 • akzeptieren: kabul etmek
 • die Alchimie: simya
 • der Alchimist: simyacı
 • das Algerier: Cezayirli
 • die Algerierin: Cezayirli bayan
 • das Algerien: Cezayir
 • der Alkohol: alkol
 • die Alkohole: alkoller
 • alkoholfrei:alkolsüz
 • alle: bütün, hepsi
 • alles: hepsi, her şey
 • Alles Gute!: Hoşça kal!
 • Alles in Ordnung!:Her şey tamam!
 • Alles Liebe!:Sevgilerle!
 • alles mögliche: mümkün olan her şey
 • alles über sich wissen: kendisi hakkında her şeyi bilmek
 • allein: tek başına, yalnız
 • als: -diği zaman, -diğinde, iken, olarak
 • also: demek ki, eh, hadi, o hâlde, şu halde, yani
 • alt: eski, yaşlı
 • die Altbauwohnung: eski bir yapıdaki daire
 • der Alte: yaşlı adam
 • die Alte: yaşlı kadın
 • das Alter: yaş
 • die Alternative: şık, alternatif, seçenek
 • die Alternativen: şıklar, alternatifler, seçenekler
 • das Aluminium: alüminyum
 • das Amerika: Amerika
 • der Amerikaner: Amerikalı
 • die Amerikanerin: Amerikalı bayan
 • die Ampel: lamba
 • die Ampeln: lambalar
 • amtlich: resmî
 • amüsant: eğlenceli
 • an: yanına, yanında
 • am Abend: akşamleyin
 • am Meer: deniz kıyısında
 • am Meer liegen: deniz kıyısında bulunmak
 • am meisten: en çok
 • am Tage: güncel
 • am Wochenende: hafta sonunda
 • an dem Tag: o gün
 • an der richtigen Stelle: doğru yerde
 • An die Arbeit!: İş başına!
 • anbauen: dikmek, ekmek, yetiştirmek
 • anbieten: ikram etmek
 • das Andenken: hatıra
 • die Andenken: hatıralar
 • ander-: başka
 • etwas anderes: başka bir şey
 • ändern: değişmek
 • anders: başka olarak, değişik olarak
 • aneinander: birbirine
 • anfahren: çarpmak
 • der Anfang: başlangıç
 • die Anfänge: başlangıçlar
 • anfangen: başlamak
 • der Anfänger: acemi
 • die Anfängerin: acemi bayan
 • anflehen: yalvarmak
 • anfluchen: küfretmek
 • angebunden: bağlanmış
 • die Angel: olta
 • die Angeln: oltalar
 • angeln: balık tutmak
 • angenehm: hoş, hoşa giden, memnuniyet verici
 • angesehen: hatırı sayılır
 • die Angst: korku
 • Angst bekommen: korkmaya başlamak
 • anhaben: giymiş olmak
 • anhalten: durmak
 • der Anhänger: römork
 • animieren: hareketlendirmek
 • der Anker: çapa, demir
 • die Anker: çapalar, demirler
 • Anker hochziehen: demir almak
 • ankern: demir atmak
 • ankommen: (bir yere) gelmek, varmak
 • die Ankunft: geliş, varış
 • anmachen: açmak, ışığı yakmak
 • anmelden: başvurmak, beyan etmek
 • die Anmeldung: müracaat
 • die Annahme: kabul
 • die Annahmen: kabuller
 • die Annonce: duyuru
 • die Annoncen: duyurular
 • anrufen: telefon etmek
 • anschauen: bakmak
 • der Anschluß: aktarma
 • die Anschovis: hamsi
 • die Anschovis: hamsiler
 • anschwellen: şişmek
 • ansehen: bakmak, görmek, gözden geçirmek, seyretmek
 • ansteckend: bulaşıcı
 • antiseptisch: antiseptik
 • die Antwort: cevap, yanıt
 • die Antworten: cevaplar, yanıtlar
 • antworten: cevap vermek, yanıtlamak
 • die Anzahl: miktar, rakam
 • die Anzeige: ilan
 • die Anzeigen: ilanlar
 • der Anzug: takım elbise
 • die Anzüge: takım elbiseler
 • der Aperitif: aperatif
 • die Aperitifs: aperatifler
 • der Apfel: elma
 • die Äpfel: elmalar
 • die Apotheke: eczane
 • die Apotheken: eczaneler
 • der Apotheker: eczacı
 • die Apothekerin: hanım eczacı
 • der Apparat: alet
 • die Apparate: aletler
 • der Appetit: iştah
 • die April: Nisan
 • die Arbeit: çalışma, iş
 • die Arbeiten: işler
 • arbeiten: çalışmak
 • der Arbeiter: işçi
 • die Arbeiterin: hanım işçi
 • arbeitslos: işsiz
 • die Arbeitslosigkeit: işsizlik
 • der Arbeitsplatz: işyeri
 • die Arbeitsstelle: işyeri
 • die Arbeitszeit: iş saatleri
 • die Archäologie: arkeoloji
 • der Architekt: mimar
 • die Architekten: mimarlar
 • die Architektin: hanım mimar
 • die Architektur: mimarlık, mimari
 • das Argentinien: Arjantin
 • der Argentinier: Arjantinli
 • die Argentinierin: Arjantinli bayan
 • ärgern: kızdırmak
 • arm: fakir, yoksul
 • der Arm: kol
 • die Arme: kollar
 • das Armband: bilezik
 • die Armbanduhr: kol saati
 • der Armreifen: bilezik
 • die Armee: ordu
 • die Armeen: ordular
 • der Artikel: artikel, harfitarif
 • die Artikel: artikeller, harfitarifler
 • der Arzt: doktor
 • die Ärzte: doktorlar
 • die Ärztin: hanım doktor
 • der Aschenbecher: kül tablası, küllük, sigara tablası
 • das Asien: Asya
 • der Asiater: Asyalı
 • die Asiaterin: Asyalı bayan
 • asiatisch: Asyalı
 • der Asphalt: asfalt
 • die Asphalte: asfaltlar
 • das Aspirin: aspirin
 • das Ast: dal
 • die Äste: dallar
 • der Atem: nefes
 • atmen: nefes almak
 • der Athlet: atlet
 • die Athleten: atletler
 • die Athletik: atletizm
 • Au!: ah!, ay!
 • Au weia!: ah!, ay!, of!
 • auch: da, dahi, de
 • auf: üstünde, üstüne
 • auf dem Pferd steigen: ata binmek
 • auf die Welt kommen: doğmak
 • auf einen Berg steigen: bir dağa tırmanmak
 • auf einmal: birdenbire
 • auf Eisen schlagen: demiri dövmek
 • auf etwas stehen: bir şeyde ısrar etmek
 • auf jeden Fall: her hâlükârda, her şartta
 • auf Sand gebaut: kum üzerine kurulmuş
 • Auf Wiedersehen!: Tekrar görüşmek üzere!, Allah'a ısmarladık!
 • aufs Meer gehen: denize çıkmak
 • aufbereiten: hazırlamak
 • aufbewahren lassen: emanet bırakmak
 • der Aufbewahrer: emanetçi
 • die Aufbewahrerin: hanım emanetçi
 • die Aufbewahrung: emanet
 • aufbrechen: zorlamak
 • die Aufenthaltsgenehmigung: oturma izni
 • auffallen: göze çarpmak
 • auffressen: yiyip bitirmek
 • aufführen: temsil etmek
 • die Aufgabe: ödev
 • aufgeben: bırakmak, vazgeçmek, yılmak
 • aufgeregt: heyecanlı
 • aufhängen: asmak
 • aufmachen: açmak
 • aufmerksam: dikkatle, dikkatli
 • aufmerksam machen: uyarmak
 • die Aufnahme: kayıt
 • die Aufnahmen: kayıtlar
 • Aufnahme machen: resim çekmek
 • aufräumen: temizlemek, toplamak
 • aufregen: heyecanlandırmak
 • sich aufregen: heyecanlanmak
 • die Aufregung: heyecan, telaş
 • aufschreiben: yazmak
 • aufsein: açık olmak
 • aufstehen: ayağa kalkmak, kalkmak, uyanmak
 • aufsteigen: binmek
 • aufstellen: dikmek, düzenlemek
 • der Aufstieg: yükseliş
 • die Aufstiege: yükselişler
 • der Auftrag: görev, ödev, misyon
 • die Aufträge: görevler, işler, misyonlar
 • aufwachen: uyanmak
 • das Auge: göz
 • die Augen: gözler
 • der Augenarzt: göz doktoru
 • die Augenärztin: hanım göz doktoru
 • der Augenblick: an, lahza, saniye
 • die Augenbraue: kaş
 • der Augenbrauenstift: kaş kalemi
 • das Augenlid: göz kapağı
 • die Augenlider: göz kapakları
 • die Augentropfen: göz damlası
 • der August: Ağustos
 • aus: -dan, -den, dışarı
 • aus Baumwolle: pamuklu
 • aus Panama: Panamalı
 • aus Seide: ipekli
 • aus Wolle: yünlü
 • auseinandersetzen: anlatmak
 • der Ausflug: gezinti, piknik
 • ausfüllen: doldurmak
 • der Ausgang: çıkış
 • ausgeben: harcamak
 • ausgehen: (dışarı) çıkmak
 • aushalten: tahammül etmek
 • die Auskunft: bilgi, malumat
 • die Auskünfte: bilgiler, malumatlar
 • auslachen: alay etmek, gülmek
 • das Ausland: yabancı ülkeler, yurt dışı, yurtdışı
 • der Ausländer: turist, yabancı
 • die Ausländer: turistler, yabancılar
 • die Ausländerin: hanım turist, yabancı bayan
 • ausländisch: yabancı
 • ausleihen: ödünç vermek
 • ausmachen: kapamak, söndürmek
 • die Ausnahme: istisna
 • die Ausnahmen: istisnalar
 • ausnutzen: kötüye kullanmak
 • auspacken: (paketi) açmak
 • ausprobieren: denemek
 • das Auspufssrohr: egzoz borusu
 • ausreichend: kâfi, yeter
 • aussehen: görünmek
 • außerdem: ayrıca, bundan başka
 • außerhalb: dışında, haricinde
 • die Ausstattung: döşeme
 • aussteigen: inmek
 • die Ausstellung: sergi
 • Australien: Avustralya
 • der Australier: Avustralyalı
 • die Australierin: Avustralyalı bayan
 • ausverkauft sein: tükenmek
 • auswechseln: yenilemek
 • der Ausweg: çare
 • der Ausweis: kimlik kartı
 • die Ausweise: kimlik kartları
 • ausziehen: çıkarmak
 • das Auto: araba, otomobil
 • Auto fahren: araba sürmek
 • der Autobus: otobüs
 • das Automobil: otomobil
 • der Autoparkplatz: üstü kapalı otopark
 • der Autor: yazar
 • die Autoren: yazarlar
 • die Autorin: hanım yazar