Almanca/Almanca kelimeler/Sayılar ve yıllar

Vikikitap, özgür kütüphane

Ti

Almanca Sayılar[değiştir]

Numbers
Almanca Türkçe
null 0 (sıfır)
eins 1 (bir)
zwei 2 (iki)
drei 3 (üç)
vier 4 (dört)
fünf 5 (beş)
sechs 6 (altı)
sieben 7 (yedi)
acht 8 (sekiz)
neun 9 (dokuz)
zehn 10 (on)
elf 11 (on bir)
zwölf 12 (on iki)
dreizehn 13 (on üç)
vierzehn 14 (on dört)
fünfzehn 15 (on beş)
sechzehn 16 (on altı)
siebzehn 17 (on yedi)
achtzehn 18 (on sekiz)
neunzehn 19 (on dokuz)
zwanzig 20 (yirmi)
einundzwanzig 21 (yirmi bir)
zweiundzwanzig 22 (yirmi iki)
dreißig 30 (otuz)
vierzig 40 (kırk)
fünfzig 50 (elli)
sechzig 60 (altmış)
siebzig 70 (yetmiş)
achtzig 80 (seksen)
neunzig 90 (doksan)
hundert 100 (yüz)
hundert(und)eins 101 (yüz bir)
hundert(und)zehn 110 (yüz on)
zweihundert 200 (iki yüz)
dreihundert 300 (üç yüz)
tausend 1000 (bin)
zweitausend 2000 (iki bin)
eine Million 1.000.000 (bir milyon)
zwei Millionen 2.000.000 (iki milyon)
eine Milliarde 1.000.000.000 (bir milyar)
eine Billion 1.000.000.000.000 (bir trilyon)

Almanca Sayilar

Almanca Yıl - 4 basamaklı sayı Okunuşları[değiştir]

Almancada hem sayılarda hem de yılların okunuşunda iki basamaklı sayılarda önce birler basamağı sonra onlar basamağı okunur.

Numbers
Yıl Almanca
1881 achtzehnhunderteinundachtzig (18x100+1+80)
1900 neunzehnhundert (19x100)
1923 neunzehnhundertdreiundzwanzig (19x100+3+20)
2000 zweitausend (2x1000)
2008 zweitausendacht(2x1000+8)

** Yıl okunuşları sayılar için geçerli değildir.

Numbers
Sayı Almanca
1881 Tausend acht hundert einundachtzig (1000+800+81)
1900 Tausend neun hundert (1000+900)
1923 Tausend neun hundert dreiundzwanzig (1000+900+23)
2000 Zwei tausend (2000)
2008 Zwei tausend acht (2000+8)