İçeriğe atla

Şablon:Koruma-ana/belge

Vikikitap, özgür kütüphane

Bu gördüğünüz, Şablon:Koruma-ana için bir belgeleme sayfasıdır. Doğrudan tek başına görüntülendiği zaman, bağlantıların kullandığı bazı değişkenler bozuk gözükebilir. Bu durum genellikle normaldir, bu değişkenler yerine doğrudan koda yazılmış (hard coded) sayfa adları veya URL'ler yazmayın.

Bu şablon, koruma şablonlarının altyapısı için kullanılan bir temel şablondur.

Şablon, farklı isim alanları için doğru biçimi otomatik olarak uygulamaya koyar ve seçime göre sayfaların sağ üst köşesine bir asma kilit yerleştirebilir ya da normal bir sayfa uyarı etiketi işlevi görerek sayfa içeriğinin hemen üzerinde yer alarak kullanıcıları bilgilendirir.

Örnekler

[değiştir]

Bu sayfanın sağ üst köşesinde yer alan küçük asma kilit de bu temel şablonla oluşturulmuştur. Şablon, "Seçkin Madde" yıldızı ve "Konuşan Vikikitap" sembolü ile üst üste binmeyi önleyecek bir noktayı kullanmaktadır.

Ana alan

[değiştir]

{{koruma}}

Herhangi bir tartışma alanı

[değiştir]

{{koruma-şablon}}

Diğer alanlar

[değiştir]

{{koruma-taşıma}}

Kullanım

[değiştir]
{{koruma-ana
| tür = <koruma türüne göre "full", "semi", "indef", "move", "create" ya da "office" seçeneklerinden bir tanesi>
| izinsizseviye = <tür move (taşıma) ya da create (oluşturma) değilse ve şablon sadece tek bir koruma seviyesinde kullanılmalı ise, "autoconfirmed" veya "sysop" seçeneklerinden bir tanesi>
| küçük = {{{küçük|}}} <şablonun her zaman küçük olmasını istiyorsanız "evet", şablonun her zaman büyük olmasını istiyorsanız "hayır", değişken olmasını istiyorsanız aynen bırakın>
| bitiş = {{{bitiş|}}} süresiz korumalarda aynen bırakın>
| neden = &#32;<buraya koruma nedeninizi yazın>
| sas = <tür "create" ise, yani oluşturma koruması uygulanacaksa, bu durumda "{{{sas|}}}" şeklinde kullanın, yoksa atlayın>
| demoseviyesi = {{{demoseviyesi|undefined}}} <şablonun uygun olmayan koruma seviyelerinde uyarı vermesini ya da koruma denetimlerini devre dışı bırakmayı istiyorsanız>
| resim = <Dosya: önekiyle birlikte buraya resminizi yerleştirin. Standart harici bir resim kullanmak istemiyorsanız aynen bırakın>
| simge-bağlantı = <simgede yer alacak bağlantı için [[]] olmadan bağlantınızı girin, bir #bölüm eklentisi de yapabilirsiniz>
| simge-metin = <alternatif simge metninizin *tamamı* ve mümkünse bir noktalama işareti. Düz metin kullanın ve standart harici kullanım istemiyorsanız boş bırakın.>
| simge-neden = <noktalama işaretsiz spesifik nedeniniz, sadece düz metin kullanın>
| neden-metin= <noktalama işareti ve viki bağlantıları ile biçimlendirmesiz üst satırınız.>
| açıklama-metin = <açıklamanızın tamamı>
| kategori = {{{kategori|<buraya kategorilerinizi girin, istemiyorsanız "hayır" yazın>}}}
}}

Parametreler

[değiştir]

Bu şablon, önemli koruma bildirimi türlerini tanımlama, aynı zamanda da istisnalar için gereken esnekliği sağlama amacıyla tasarlanmıştır. Tüm parametrelerde hata uyarılarının tolere edilebilmesi için bir son çare seçeneği yer almalı, ancak gerektiği zamanda da bu tür uygulamalara başvurulmalıdır.

"Genellikle" gerekli olan parametreler

[değiştir]
tür
Tür, geniş koruma şablonu sınıfları için çoğu varsayılan ayarı uygulayan ve aşağıdaki değer seçeneklerinden birine izin veren bir parametredir: full, semi, indef, move, create ve office (büyük ya da küçük harf farkı yoktur). Bu değerler, standart metin, resim ve bağlantıların tercihi için kullanılmaktadır, zira varsayılan ayarlara yapılması gereken eklenti de asgari miktarda olmakta ve böylelikle {{koruma}} gibi şablonların içeriğinin temiz tutulması sağlanmaktadır. Bu parametrenin girilmemesi halinde resim olarak Dosya:Transparent.gif kullanılacağını unutmayın.
küçük
Küçük, şablonun küçük simge sürümünün mü yoksa büyük standart metinli sürümünün mü görüntüleneceğini belirler. Şablonlar genellikle sayfanın sağ üstünde küçük bir asma kilit görüntüleyen küçük simge sürümüyle hazırlanmıştır, ancak anlaşmazlık şablonları buna istisnadır. Kullanıcılara bilgi verilmesi gereken durumlarda büyük sürümlerin kullanılması önerilir. Bu parametre "evet" ve "hayır" (büyük-küçük harf önemsiz) değerlerini alabilir. Seçeneği kullanıcıya bırakmak istiyorsanız {{{küçük|}}} şeklinde kullanın. Bu durumda standart olarak şablon büyük gösterilecek, ancak küçük sürümün ayarı kullanıcı tarafından gerçekleştirilebilecektir. Bu parametrenin kullanılmaması standart olarak büyük sürümün kullanılmasına neden olmaktadır.
bitiş
Bitiş, tür parametresi normal tanımlandığında korumanın sona erme tarihinin hem küçük hem de büyük sürümlerde görüntülenmesini sağlar. Genellikle {{{bitiş|}}} şeklinde kullanılarak kullanıcıya tarihi girme imkanı verilmektedir.tür parametresinin indef, yani süresiz olarak girildiği şablonlarda etkisi yoktur, zira süresiz koruma şablonlarında bitiş tarihinin belirtilmesine ihtiyaç olmayacaktır. Bu şablonu temel alan şablonlarda bitiş parametresine girilecek tarih "<gün> <İngilizce ay adı> <yıl>" şeklinde olmalıdır. Örnek: "12 December 2010". İngilizce ay adı kullanımı şablonun yapısından doğan bir zorunluluktur. Buna rağmen küçük ve büyük şablon sürümlerindeki tarih bilgileri Türkçe olarak görüntülenecek, koruma bitiş tarihi geride kalan sayfalar da bunu belirten kategorilerde listelenecektir.
anlaşmazlık
Anlaşmazlık, korumaya alınmış sürüm veya başlığın desteklenmesinin söz konusu olmadığına dair bir standart metin eklentisi gerçekleştirmektedir. tür parametresine bağlı değildir, ancak aşağıda açıklanan açıklama-metin parametresinin kullanılması halinde yerini bu parametrenin değerine bırakmaktadır.
neden
Neden, sayfanın neden korumada olduğuna dair açıklama sunan şablona özel bir gerekçe eklenmesini sağlamaktadır. Bu parametrede kullanılan kodun başına &#32; eklentisi getirilmeli, böylelikle kelimeler arasında uygun şekilde boşluk bırakılması sağlanmalıdır. Kod içerisinde {{{neden|}}} değerinin başına boşluk getirilmemektedir, neden parametresi boş bırakıldığında da gerekli noktalama işaretinin öncesine boşluk getirilmemektedir. Kullanıma örnek olarak {{{neden|varsayılan bir neden}}} verilebilir.
kategori
Kategori, bu şablonun kullanması gereken girdi biçimleri konusunda görece kati bir standart benimsemektedir. Şablonun yerleştirildiği sayfalar için geçerli olması istenen kategorilerin varlığı halinde {{{kategori| ve }}} kodunun arasına yerleştirilmeleri gerekir. Böylelikle |kategori=hayır değerinin girilmesi halinde belirtilen kategorilere ekleme yapılmaması mümkün olacaktır. Şablonun uyguladığı herhangi bir kategori yoksa, bu parametrenin kullanımına gerek de olmamaktadır.
demoseviyesi
Demoseviyesi, örnek kullanım ve testler için yararlıdır. Belirli bir koruma seviyesindeymiş gibi gösterimi mümkün kılan bu parametre, kullanılmadığı durumlarda varsayılan değer olan "undefined"'ı kullanmalıdır, zira boş bir değer şablonun hata vermesine yol açmaktadır. Demo seviyesi testinin başarısız olması, şablonun görüntülenmemesine ve sayfayı Kategori:Hatalı koruma şablonuna sahip sayfalar'ın içine yerleştirmesine neden olacaktır.

Türe bağlı parametreler

[değiştir]
sas
tür parametresi değeri olarak create girilmişse, yani bir oluşturma koruması söz konusuysa ve açıklama-metin parametresi önceliği almamışsa, bu durumda sas parametresi {{{sas|}}} şeklinde kullanılmalı ve böylelikle açıklamanın daha bilgilendirici olması sağlanmalıdır.

İsteğe bağlı parametreler

[değiştir]
resim
Resim, istenmesi halinde alternatif bir simge seçilmesini mümkün kılar. Bu resim genel olarak asma kilit simgeleri arasından seçilse de, alternatif bir resmin seçilmesi de mümkündür. Alternatif resmin sadece kendi adına yer verilmelidir; "Dosya:" ya da "Resim:" öneklerini kullanmayın.
simge-bağlantı
Simge-bağlantı parametresi, küçük sürüm simgesine tıklandığında ulaşılacak sayfa bağlantısını değiştirme imkanı vermektedir. Genel olarak tür parametresi Vikipedi:Koruma politikası'ndaki ilgili başlıklara bağlantı verilmesini sağladığı için bu parametre nadiren kullanılmaktadır, ancak istisnalara izin vermekte ve sayfa içindeki alt başlıklara giden bağlantıları düzenleyebilmektedir. Bu parametreye girilen veri, [[Köşeli parantez]] içine alınmamalıdır.
simge-metin
Simge-metin parametresi, simge-bağlantı parametresi gibi sadece küçük sürümü etkilemektedir. Ancak farklı olarak koruma simgesinin bilgi mesajı olarak girilen metni belirlemekte ve kullanıldığında tür parametresinin sağladığı varsayılan metnin ve sondaki noktalama işaretinin yerine geçmektedir.
simge-neden
Simge-neden parametresi, tür parametresinin sağladığı küçük sürüm bilgi metnin varsayılan metnine metin eklenmesini mümkün kılmaktadır. simge-metin parametresi, kullanımı halinde bu parametrenin yerine geçmektedir.
neden-metin
Metin-neden, genişletilmiş sürüm metninin kalın yazılı ilk satırının yerine geçmekte ve kullanıldığında tür, bitiş ve neden parametreleri ile tanımlanan içeriğin ve sondaki noktalama işaretinin yerine geçmektedir.
açıklama-metin
Açıklama-metin, kalın neden satırından sonraki açıklama metninin yerine geçmekte ve tür, anlaşmazlık ve sas gibi parametrelerin sağladığı içerik ile yer değiştirmektedir.
izinsizseviye
İzinsizseviye, move (taşıma) veya create (oluşturma) türünde olmayan şablonlar için belirli bir koruma seviyesine verilen izni kaldırmak için kullanılmaktadır. autoconfirmed veya sysop olarak girilmesi ve böylelikle sırasıyla yarı koruma ve tam korumada şablonu devre dışı bırakması mümkündür. Sayfanın izin verilmeyen seviyede korumaya alınmış olması ve demoseviyesi parametresinin izin verilen seviyede ayarlanmamış olması halinde, şablon görüntülenmeyecek ve şablonun yerleştirildiği sayfa Kategori:Hatalı koruma şablonuna sahip sayfalar'ın içinde listelenecektir.

Parametrelerin dikey biçimde tam listesi

[değiştir]
{{koruma-ana
| tür =
| izinsizseviye =
| küçük =
| bitiş =
| neden =
| sas =
| demoseviyesi =
| resim =
| simge-bağlantı =
| simge-metin =
| simge-neden =
| neden-metin =
| açıklama-metin =
| kategori =
}}

Ayrıca bkz

[değiştir]
Koruma şablonları
[oluştur]   Şablon belgelemesi
-
Politika Değişiklik koruması Taşıma koruması Yükleme koruması Oluşturma koruması
Genel: {{koruma}} {{koruma-taşıma}} {{koruma-yükleme}} {{koruma-oluşturma}}
Anlaşmazlık: {{koruma-anlaşmazlık}} {{koruma-taşıma-anlaşmazlık}} Şablon:N/A Şablon:N/A
Engellenmiş kullanıcının mesaj sayfası: {{koruma-mesaj}} Şablon:N/A Şablon:N/A Şablon:N/A
YİB ihlali: {{koruma-yib}} Şablon:N/A Şablon:N/A Şablon:N/A
Yüksek riskli şablonlar {{koruma-şablon}} Şablon:N/A Şablon:N/A Şablon:N/A
Vandalizm: {{koruma-vandalizm}} {{koruma-taşıma-vandalizm}} Şablon:N/A Şablon:N/A
Tartışma sayfası bilgisi: {{koruma-tartışma-süresiz}}
{{koruma-tartışma-geçici}}
Şablon:N/A Şablon:N/A Şablon:N/A