İçeriğe atla

Şablon:Kaynak/iç

Vikikitap, özgür kütüphane

 

[düzenle] [tazele]   Şablon belgelemesi

Bu gördüğünüz, Şablon:Kaynak için bir belgeleme sayfasıdır. Doğrudan tek başına görüntülendiği zaman, bağlantıların kullandığı bazı değişkenler bozuk gözükebilir. Bu durum genellikle normaldir, bu değişkenler yerine doğrudan koda yazılmış (hard coded) sayfa adları veya URL'ler yazmayın.

Bu şablon hakkında

[değiştir]

Şablon:Kaynak/iç, Vikipedi kaynakları için tutarlı bir görünüm sağlayan bir motor olarak düşünülebilir. {{Kaynak}} gibi şablonlar, bu iç şablona şablon içine gömülü COinS meta verileri içeren biçimlendirilmiş bir metin (HTML) çıktısı üretmek için kullanılan bir dizi parametre vermektedir.

Merkezî bir şablonun varlığı, farklı kaynak gösterme şablonlarının kodlanmasını ve değiştirilmesini daha basit bir hale getirerek ansiklopedi çapında tutarlı bir görünüm sağlamaktadır.

Bu 'motoru' kullanan şablonlar

[değiştir]

Bu iç şablonda yapılan değişiklikler, birçok 'yukarı akım' şablonunun çıktısını etkileyebilmektedir. Kaynak/iç şablonunu doğrudan kullanılan şablonların listesi, aşağıda verilmiştir. Bu şablonları meta şablon olarak kullanılan birçok şablon bulunmaktadır.

Parametre ayrıntıları

[değiştir]

Aşağıdaki örneklerin, kullanıcılara işbu şablonun işleyişini anlamalarında yardımcı olması amaçlanan yaygın parametre kullanımları olduğunu unutmayın. Çoğunlukla istenen çıktıyı üretiyorsa aşağıdaki parametrelerden herhangi birine farklı verilerin geçişinde sorun yoktur. İstisnai durum, bir COinS alanı ile ilişkilendirilen parametrelerdedir. Bu parametreler, ⊗ ile gösterilmektedir.

 • |ErişimTarihi= |URL='ye erişim tarihi. İç bağlantı kullanılmamalıdır.
 • arşiv parametreleri (kullanılırsa, her ikisi birden kullanılmalıdır)
  • |ArşivURL= URL'nin kullanılamaz olması durumunda kullanılabilecek olan web sayfasının arşivlenmiş bir kopyasının URL'si. Genellikle WebCite ve Archive.org gibi servisler için kullanılmaktadır.
  • |ArşivTarihi= Arşivlemenin tarihi. İç bağlantı kullanılmamalıdır.
 • |ÖzgünURL= Arşivlenmiş bir URL'nin başka bir yerde verilmiş olması halinde, özgün URL buraya girilmelidir.
 • |ve= Herhangi bir değer belirlendiğinde, yazarlar listesindeki son iki ad arasındaki ayırıcıyı ve imi (&) olarak değiştirir. Varsayılan değer, |YazarAyr= belirlenmemişse noktalı virgül ve boşluktur (; ).
 • |ARXIV= ArXiv tanıtıcısı.
 • |ASIN= Amazon Standard Identification Number.
 • |Konum= Kaynak içindeki sayfa referansı.
 • |Yazarbağı1= İlk yazar hakkındaki mevcut Vikipedi maddesinin adı.
 • |Yazarbağı2=, |Yazarbağı3=, ..., |Yazarbağı8= Ek olarak yedi yazara kadar mevcut Vikipedi maddelerinin adları.
 • |YazarMaskesi= Temel olarak bir yazarın birden fazla eserinin listelendiği durumlarda bazı biçemler için bibliyografyalarda kullanım için düşünülmüştür. İlk yazarın adını bir kısa çizgi (—) ile değiştirir. 'ile' gibi farklı bir sözcük görüntülemek için bir metin değeri girin. Yine de meta veri için tüm yazarlara yer vermeniz gerekir. Kaynakların görüntülenme sırası için kontrol olmadığından dolayı, {{kaynakça}} tarafından üretilen bir listede kullanmayın.
 • |YazarAyr= Yazar adları arasındaki ayırıcı. Varsayılan değeri noktalı virgüldür (;).
 • |BIBCODE= Bir Bibcode tanıtıcısı.
 • |Kaynak sınıfı= Kaynağa belirtilen HTML sınıfını ekler. Sınıf adı, tek bir sözcük olmalıdır (ayrı sözcükler, ayrı sınıflardır) ve ad kurallarını karşılamalıdır.[1]
 • |DOI= Sayısal nesne tanımlayıcısı.
 • |Tarih= Yayın tarihinden farklıysa, yazım tarihi.
 • |ÖlüURL= Özgün bağlantı ölü/bozuk mu canlı mı (|ÖlüURL=no) olduğunu gösterir. |ArşivURL= girildiği zaman ana kaynak bağlantısını değiştirmek için kullanılmaktadır.
 • |DoiBozuk= DOI'nın bozulma tarihi.
 • |Basım= Basım sayısı ya da o yoksa adı. Örnek: |Basım=2.
 • |EditörAdı1= Birinci editörün adı.
 • |EditörAdı2=, |EditörAdı3= İkinci ve üçüncü editörün adları.
 • |EditörSoyadı1= Birinci editörün soyadı.
 • |EditörSoyadı2=, |EditörSoyadı3=, |EditörSoyadı4= İkinci, üçüncü ve dördüncü editörün soyadı. Aslında dördüncüsü kullanılmamakta; 've diğ.' kullanımına neden olmaktadır.
 • |Editörbağı1= Birinci editör hakkındaki mevcut Vikipedi maddesinin adı.
 • |Editörbağı2=, |Editorlink3= İkinci ve üçüncü editörler hakkındaki mevcut Vikipedi maddelerinin adları.
 • |biçim= Yaygın biçimde değilse, kaynağın dosya biçimi. Alternatif olarak "Ücretsiz tam metin", "özet" ya da benzer tanıtaç.
 • |Ad1= Birinci yazarın adı.
 • |Ad2=, |Ad3=, ..., |Ad8= Yedi adede kadar ek yazarın adları.
 • |tanıtıcı= Bu parametre, |DOI=, |ISBN=, |ISSN=, |OCLC=, |PMID= ya da |PMC= dışındaki bir tanıtıcıdır.
 • |ISBN= Uluslararası Standart Kitap Numarası (International Standard Book Number).
 • |ISSN= Süreli yayını belirten Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası (International Standard Serial Number).
 • |YerAldığıEserinBaşlığı= Tırnak işareti içinde görüntülenecek spesifik başlık. Eğik olarak görüntülenen |Başlık= ile kontrast yaratır. Bazı durumlarda (örn: Şablon:Web kaynağı) başlık için YerAldığıEserinBaşlığı kullanmak ve Başlık parametresini hiç kullanmamak tercih edilebilir.
 • |YerAldığıEserinURLsi= Katkı, bölüm ya da yer aldığı diğer eserin URL'si.
 • |Sayı= Süreli yayın seri numarası.
 • |JFM= Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik
 • |JSTOR= JSTOR tanıtıcısı.
 • |dil= Kaynak İngilizce değilse, kaynağın dilini belirtir.
 • |diğerözet= Konuda uzman olmayanlara hitap eden bir dergideki kaynağın özeti. Örneğin Nature adlı dergideki bir bildiri hakkındaki BBC haber makalesi.
  • |diğertarih= Diğer özetin tarihi.
  • |diğerkaynak= Dergi gibi bir kaynağın adı.
 • |LCCN= Library of Congress Control Number tanıtıcısı.
 • |MR= Mathematical Reviews tanıtıcısı.
 • |AdAyr= Soyadı ve ad arasındaki ayırıcı. Varsayılan değeri virgül ve boşluktur (, ).
 • |OCLC=Online Computer Library Center tanıtıcı numarası.
 • |OL= Open Library tanıtıcısı.
 • |OSTI= Office of Scientific and Technical Information tanıtıcısı.
 • |Diğer= Belirli bir yere eklenecek diğer ayrıntılar.
 • |PMC= Bir makalenin tam metin ücretsiz havuzu için PubMed Central makale numarası.
 • |PMID= PubMed Benzersiz Tanıtıcısı.
 • |SüreliYayın= Süreli yayın ya da derginin adı. Bu parametre, şablonun bir süreli yayın, dergi ya da diğer seri yayın için uygun biçemde bir kaynak oluşturup oluşturmayacağını kontrol eder. Girildiğinde, |Yayıncı= ve |YayınYeri= de ayraç içinde biçimlendirilir.
 • |Yer= Öğenin oluşturulduğu yer (Sonuç olarak "yazıldığı yer: yer" üretir. Bu parametre, yayın yeri için kullanılmamalıdır. Aşağıdaki |YayınYeri='ne bakın.
 • |YayınTarihi= Yayınlanma tarihi.
 • |YayınYeri= Yayınlandığı şehir.
 • |Yayıncı= Yayıncının adı.
 • |alıntı= Kaynaktan alıntılanan metin. Girilirse, çift tırnak içinde yer alır.
 • |PS= Kaynağı sonlandıran postscript. Varsayılan olarak boştur.
 • |Ref= Kaynak adı. Kaynağın Harvard kaynak şablonları kullanılarak gösterilir.
 • |Ayr= Alanları ayırmak için kullanılan noktalama işaretini belirler. Varsayılan değer noktadır; ancak bazen virgül de olabilir. Teknik nedenlerden dolayı, ayırıcı olarak noktalı virgül girilmesi durumunda şablon hata verecektir. Bunun üstesinden gelmek için, çağıran şablonun noktalı virgül kodlaması gerekir:
  |Ayr = {{#ifeq:{{{ayırıcı}}}|;|&#059;|{{{ayırıcı|!}}}}}
  Noktadan farklı bir ayırıcı istiyorsanız, ünlem işaretinin yerine varsayılan bir ayırıcı koyun.
 • |Seri= Bu süreli yayının bir parçasını oluşturduğu seri.
 • |SSRN= Social Science Research Network tanıtıcısı.
 • |Soyadı1= Birinci yazarın soyadı.
 • |Soyadı2=, |Soyadı3=, ..., |Soyadı9= Sekiz adede kadar ek yazarın soyadı. Dokuzuncu yerine ve diğ. kullanılır.
 • |Başlık= Başlık. |YerAldığıEserinBaşlığı= sonrasında eğik olarak görüntülenir. Örneğin bir kitabın adını kaynak gösterirken kullanılır. Bölüm başlığı, YerAldığıEserinBaşlığı'na geçer.
 • |şablon belge gösterisi= Arşiv parametreleri, tüm gerekli parametrelere yer verilmesini sağlamak için hata denetimine sahiptir. Aksi takdirde {{kaynak hatası}} çağrılır. Hata durumunda, maddeler, yardım sayfaları ve şablon sayfaları, Kategori:Hatalı kaynak sözdizimine sahip maddeler'e eklenir. Kategorizasyonu devre dışı bırakmak için |şablon belge gösterisi=doğru ayarını yapın.
 • |BaşlıkNotu= Başlık sonrasında görünür. Yalnızca Başlık ve SüreliYayın tanımlanmışsa gösterilir.
 • |BaşlıkTipi= Kaynak gösterilen öğenin türü. Örnek: Doktora tezi. Başlık veya ÇeviriBaşlık'tan hemen sonra ayraç içinde görünür.
 • |ÇeviriEğik= Özgün başlığın yabancı dilde olması durumunda, çevrilmiş eğik başlık. Sırasıyla kitap ve bölüm başlığı için ÇeviriBaşlık ile birlikte kullanılabilir. Bu çevrilmiş dizgi, eğik olarak yazılan kitabın adından sonra aynı URL bağlantısıyla birlikte köşeli ayraç içinde görünür.
 • |ÇeviriBaşlık= Özgün başlığın yabancı dilde olması halinde, çevrilmiş başlık. Çevrilmiş başlık, YerAldığıEserinBaşlığı'nın tırnak işaretlerinin içindeki köşeli ayraç içinde görünür.
 • |Kes= ve diğ. gösterilmeden önce görüntülenen yazarların sayısını belirler.
 • |URL= Makalenin bulunduğu çevrimiçi yerin URL'si.
 • |Cilt= Çok ciltli bir kitap ya da derlemenin cilt numarası.
 • |YılNotu= Yıla eşlik eden not. Örnek: İlk yayınlanma tarihi: 1886.
 • |Yıl= Yazım ya da yayınlanma yılı.
 • |ZBL= Zentralblatt MATH tanıtıcısı.

Destekleyici CSS

[değiştir]

MediaWiki:Common.css'da kaynakların görünümünü kontrol etme amaçlı kurallar tanımlanmıştır.

Ham URL, kaynağın sonunda oluşturulmakta; ancak yazdırıldığı zamanlar haricinde gizlenmektedir.

/* Sayının bir ekran ya da el bilgisayarında gösterilmesinin 
gerekmediği, ancak basılı sürüme dahil edilmesi gereken 
durumlarda bağlantılı kaynak sayıları ve belge kimlikleri için */
@media screen, handheld {
  .citation *.printonly {
    display: none;
  }

Kaynakça

[değiştir]