İngilizce/Söz Bölükleri

Vikikitap, özgür kütüphane

PARTS OF SPEECH / SÖZ BÖLÜKLERİ


İngilizcede sekiz söz bölüğü vardır. İngilizce sözcüklerin her biri bu sekiz türden birine aittir. Ancak, çeşitli anlam ve kullanılışı olan bir sözcük bu gruplardan birden fazlasına girebilir. Bu bakımdan birçok sözcük için sekiz gruptan şu gruba aittir demek mümkün değildir. Sadece o kullanılışıyla hangi gruba ait olduğu söylenebilir. Aynı sözcük başka bir anlamda kullanılışıyla diğer bir grup içinde yer alabilir.

Örneğin fast sözcüğü
     
     "oruç" anlamında isim
     "oruç tutmak" anlamında fiil
     "hızlı" anlamında sıfat
     "hızlı, hızlı olarak" anlamında zarf

olarak kullanılabilir. Birçok sözcük için de durum aynıdır. Bu bakımdan bir sözcüğü öğrenirken onun anlamlarını ve bu anlamlardayken hangi grupta olduğunu da bellemek gerekir.

Sözünü ettiğimiz sekiz söz bölüğü şunlardır: (Parantez içinde verilen örnek sözcüklerden bazılarının yukarıda sözünü ettiğimiz gibi birden fazla grup içinde olabileceğini hatırdan çıkarmayınız.)

 1. NOUNS - İSİMLER (table, beauty, Helen, army)
 2. ADJECTIVES - SIFATLAR (good, white, this, every, what, some, my)
 3. PRONOUNS - ZAMİRLER (you, he, this, each, himself, many, which)
 4. VERBS - FİİLLER (go, learn, have, write)
 5. ADVERBS - ZARFLAR (quickly, badly, now, here)
 6. PREPOSİTİONS - EDATLAR (in, on, under, across, since)
 7. CONJUNCTIONS - BAĞLAÇLAR (and, or, so, but)
 8. INTERJACTIONS - ÜNLEMLER (Hey! Oh! Heaven!)