İngilizce/Harflerin Okunuş Şekilleri

Vikikitap, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

MDB

HARFLERİN OKUNUŞ ŞEKİLLERİ[değiştir]

 • "C" harfi; önünde "e, i, y" harfleri varken "s" gibi okunur.

Örnek: city (siti), mercy (mörsi), cent (sent) gibi.

 • "C" harfi, önünde "a, o, u" harfleri varken genelde "k" gibi okunur.

Örnek: cat (ket), cold (kold), cup (kap) gibi.

 • "G" harfi, önünde "e, i, y" harfleri varsa "c" şeklinde okunur.

Örnek: page (peyc), energy (enıci), gentlemen (centılmın) gibi.

 • "J" harfi, daima "c" olarak okunur.

Örnek: jam (cem), july (culay), just (cast) gibi.

 • "Y" harfi, kelime sonlarında "i" gibi okunur.

Örnek: agony (egıni), treaty (trıti), salty (solti) gibi.

 • "S" harfi, iki ünlü arasında yer alan kelimelerde "z" gibi okunur.

Örnek: nose (nouz), noise (noiz), result (rizalt) gibi.

 • "SCH" harfleri, "sk" olarak okunur.

Örnek: scheme (skim), schedule (skecul) gibi okunur.

 • "Kn" ile başlayan kelimelerde "k" harfi okunmaz.

Örnek: knife (nayf), knee (nii), knight (nayt), knock (nak) gibi.

 • "Ho" ile başlayan kelimelerde "h" harfi okunmaz.

Örnek: honour (anır), hour (awır) gibi.

 • "Wr" ile başlayan kelimelerde "w" harfi okunmaz.

Örnek: write (rayt), wrong (rong), wrist (rist) gibi.

 • "tion" ile biten kelimeler "şın" diye okunur.

Örnek: nation (neyşın) gibi.Çift Sesliler[değiştir]

Çift Sesliler Okunuşu Örnek Kelimeler
ai ê nail (nêyl), maid (mêyd), hair (hêyr)
au ô daughter (dôtır), because (bikôz)
ea i eat (iit), ear (iır), easy (iizi)
ee î tree (trî), see ()
ew yu new (niyu), few (fiyu), nephew (nifyu)
ie î niece (nîs), piece (pîs)
oa o coat (koot), soap (soop), board (boord)
oe u shoe (şuu)
oo u book (buuk), foot (fuut)
ou au mouse (maus), house (haus), out (aut)
ow ô low (), window (vindô)


Çift Seslilerde Bazı İstisnalar[değiştir]

 • u olarak okunan oo, bazen ô olarak okunur.
örnek: floor (flôr), door (dôr) vb.


 • u olarak okunan oo, bazen de a olarak okunur.
örnek: blood (blad) vb.


 • ô olarak okunan ow, bazen au olarak okunur.
örnek: how (hau), flower (flauvır), now (nau), down (dauvn) vb.


*î olarak okunan ea, bazen de ee olarak okunur.
örnek:</î> bear (beer) vb.


Çift Sessizler[değiştir]

Çift Sesliler Okunuşu Örnek Kelimeler
ai ê nail(nêyl), maid(mêyd), hair(hêyr)
au ô daughter(dôtır), because(bikôz)
ea i eat(iit), ear(iır), easy(iizi)
ee î tree(trî), see()
ew yu new(niyu), few(fiyu), nephew(nifyu)
ie î niece(nîs), piece(pîs)
oa o coat(koot), soap(soop), board(boord)
oe u shoe(şuu)
oo u book(buuk), foot(fuut)
ou au mouse(maus), house(haus), out(aut)
ow ô low(), window(vindô)


Çift sessizlerde istisnalar[değiştir]

 • ç olarak okunan ch, bazen k olarak okunur.
örnek:</kjku> ache (æk), school (skuul), monarch (monırk), vb.


 • Kelime sonuna denk geldiğinde genelde telaffuz edilmeyen gh [örneğin high-(hay)] sesi, bazen f olarak okunur.
örnek: laughter (lâfdır), enough (inaf) vb.