İçeriğe atla

İngilizce/Geniş zaman

Vikikitap, özgür kütüphane

Öncelikle geniş zamanda eylemi, geniş zaman olarak olumlu ve olumsuzu öğreneceğiz. Geniş zamanda do ve does yapıları vardır. Tabii bu yardımcı fiiller nedeniyle zamirler de kendi aralarında gruplaşıyor.

I/You/We/They: DO

He/She/It: DOES

NOT: Does veya Do' yu karıştırıyorsanız bir kodlama yapabilirsiniz.

Öncelikle olumlu bir geniş zaman yapısı örneğini inceleyelim:

 • He goes to school every day.

Bu cümleden şunu çıkarıyoruz: Olumlu cümlede asla do ve does kullanılmaz. Bunlar sadece olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Olumlu bir geniş zaman cümlesi yapısı şöyledir:

Zamir + Fiil+ .....

Ancak olumsuz bir geniş zaman cümlesinde ise zamirden sonra don't veya doesn't kullanılır. Bundan sonra da olumlu cümle gibi fiil kullanılır. Örnek:

 • He doesn't swim every day
 • I don't go to bazaar
 • You don't do homework

Ayrıca olumsuz cümle de does de kullanılan zamirler (He, She, It, Ali (özel ad) ve do'da da aynı zamirler (I, You, We, They, Ali and Fatma (Birden çok özel ad they'e girdiği için onda da do kullanılır) kullanılmaktadır. Şimdi de soru yapısını görelim:Soru yapısında da yardımcı fiil (do/does) başa gelir ondan sonra da zamir ve onu da fiil takip eder. Örnekler:

 • Does she do homework?
 • Do you swim in sea everyweek?
 • Does Ali go to cinema?
 • Do Fatma and Ayşe study Math?

Do/Does + Zamir + Fiil + ....

Peki ya soru cümlesine nasıl cevap verilir? Bunda da yardımcı fiilin etkisi vardır. Eğer soru do ile sorulursa cevapta da do geçer. Eğer does ile geçerse does da cevapta geçer. Yes/No + , + Zamir + do/does

Örnekler:

 • Does she go to cinema? Yes, she does.
 • Do you study math every day? Yes, I do.
 • Do Arda and Mehmet play basketball? No, they don't.
 • Does he go to school? No, I does't.

Alıştırmalar[değiştir]

Eğer konuyu iyi öğrendiyseniz şimdi alttaki alıştırmaları yapalım: A-) Aşağıda verilenleri birleştirip yandaki işarete göre olumlu, soru veya olumsuz yapınız.

 • Go/sea/they/to/every summer (+)

they go to sea every summer

 • She/watch/doesn't/every evening/TV (-)

she doesn't watch every evening tv

 • Maths/they/Do/study/every afternoon (?)

do they maths study every afternon? B-) Şimdi de bu sorulara cevap veriniz.

 • Do you go to school every day?

yes I do

 • Does she visit the museums?

yes she doe

Does Ali cooks

yes he does

every day:her zaman