İngilizce/Şimdiki zaman

Vikikitap, özgür kütüphane
Bu sayfa "present continuous" zamanı hakkındadır. Present Perfect için İngilizce/Present Perfect sayfasına bakınız.

İngilizce'de şimdiki zamanın kullanımı Türkçe'deki ile aynıdır. Yani, kısaca şu anda olmakta olan bir olayı anlatır.

Yardımcı fiiller[değiştir]

Şimdiki zamanda üç çeşit yardımcı fiil vardır. Bunlar:
I : am
You/We/They : are
He/She/It : is

Fiil çekimi[değiştir]

Şimdiki zamanda fiil çekimi, fiilin sonuna -ing eki eklenerek yapılır. Örnek vermek gerekirse:
go → going (gidiyor)
do → doing (yapıyor)
look → looking (bakıyor)

Fiilin söylenişi çift heceliyse ve e ile bitiyorsa fiilin sonundaki e düşer, yerine ing gelir:
come → coming (geliyor)
live → living (yaşıyor)
write → writing (yazıyor)

Eğer tek heceli bir fiilin sonunda vurgu varsa, sondaki ünsüz iki defa yazılır:
stop → stopping (duruyor)
swim → swimming (yüzüyor)

be (olmak) fiili için ise sadece yardımcı fiil kullanılır.

know (bilmek), like (hoşlanmak) veya love (sevmek) gibi bazı fiiller ise şimdiki zaman ile kullanılmaz.

Cümle yapıları[değiştir]

İngilizce'de şimdiki zaman olumlu cümle yapısı şöyledir:
Kişi + yardımcı fiil + fiil+ing
Örnekler: I am going to school. (Okula gidiyorum.)
We are going to school. (Okula gidiyoruz.)
She is going to school. (Okula gidiyor.)

İngilizce'de şimdiki zaman olumsuz cümle yapısı şöyledir:
Kişi + yardımcı fiil + not + fiil+ing
Örnekler: I am not going to school. (Okula gitmiyorum.)
You are not going to school. (Okula gitmiyorsun.)
He is not going to school. (Okula gitmiyor.)

İngilizce'de şimdiki zaman soru cümlesi yapısı şöyledir:
Yardımcı fiil + kişi + fiil+ing
Örnekler: Am I going to school? (Okula gidiyor muyum?)
Are they going to school? (Okula gidiyorlar mı?)
Is he going to school? (Okula gidiyor mu?)

İngilizce'de şimdiki zaman cevap cümlesi yapısı şöyledir:
Yes (evet) / No (hayır) + kişi + yardımcı fiil + not
Örnekler: Yes, I am.
No, we are not.
Yes, she is.

Yardımcı fiil kısaltma[değiştir]

is → 's (He's)
am → 'm (I'm)
are → 're (You're)

is not → isn't
are not → aren't
am not → (kısaltması yoktur)

am/is/are not → ain't (resmi olmayan)