Mentor teacher/The first mentor-mentee meeting

Vikikitap, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Nitelikler[değiştir]

Mentörlük Çalışmalarında Öğrencinin Yeri

İİlk mentör-danışan toplantısı çoğunlukla benlenti ve tedirginlik ile tanımlamnır. İki tarafında iyi izlenim bırakmak istediği bu toplantıda görev ve sorumlulukların, mentörlük ilişkisinin resmi yönlerini açıklannır ve belki okulldaki diğer danışanlarla işbirliği ve yardımlaşma gibi konular bu toplantının gündemini oluşturabilir. Danışana okul ve öğrenciler hakkında bilgi veremek mentörün sorumluluğudur. Bu kısımda mentör ve aday öğretmen arasında gerçekleştirilen bu ilk toplantı üzerine yoğunlaşacağız. Nilssen (2010) danışan konumundaki aday öğretmenin ilk toplantı sırasında uygulama ile ilgili bilgilerle doldurulmaması gerektiğinden bahsetmektedir.Ayrıca, mentörün aday öğretmenin öğretmen olmak ile ilgili deneyim, düşünce ve davranışlarını öğrenmesinin öneminden de bahsetmektedir. Öğretmenliği meslek olarak seçen öğrenciler çoğunlukla müfredat dışı faaliyetler ve spor aktiviteleri gibi konularda koçluk deneyimine sahiptirler. Bir mentör bunu şöyle açıklamaktadır: “Öğrencilerin kişisel ve profesyonel deneyimleri hakkında bilgi sahibi olmak bana öğretme ve mentörlük açısından bir belirteç olmuştur. Ayrıca öğrencinin de, mentörü olarak benim geçmişim hakkımda bilgi sahibi olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Benim niyetim nedir, öğretmen olarak ben kimim ve neden bu tür bir mentörlük görevi üstleniyorum. Bu aynı dili konuşmamızı ve her şeyin daha öngörülebilir olmasını sağlar.” (Nilssen 2010: 72).Bu örnek bir mentörün nasıl bir mentörlük anlayışına sahip olduğunu göstermektedir. Genellikle mentör ve aday öğretmen okul deneyimi süreci ile ilgili farklı fikirlere sahiptir. Bunun nedeni öğretmenlik mesleği ile ilgili farklı anlamalara sahip olmaları olabilir. Alternatif olarak şu sorula sorulabilir:

  • İyi öğretme ne demektir?
  • Öğretmen olmak ne ifade ediyor?
  • İyi mentörlük nedir?

Bu sorulara verilecek cevaplar mentörlüğün doğasını tanımlayacaktır. Birçok aday öğretmen her derste gösterdikleri performansa odaklanmaktadır. Bir mentörün açıklamasına göre: “Öğrenciler genellikle benden onlara sınıf içinde yaşanan özel/spesifik durumlarla başa çıkabilmeleri için yardım etmemi ve tavsiyelerde bulunmamı beklemektedir. Mentörlük yaptığım grubun benden sorunlarla başa çıkmanın farklı yollarını söylemem yönünde bir beklenti içerisinde olduklarını gördüm.” (Nilssen 2010:73). Aday öğretmenlerin zihinleri çoğunlukla okul deneyimleri/stajları süresince anlatacakları örnek ders ile meşgul olmaktadır. Aşağıda bir kaç örnek yer almaktadır:

  • Öğretmenin sınıf içerisindeki fiziksel hareketi ve öğrenciler ile etkileşimi.
  • Karmaşık durumların yönetimi
  • Çocukların/gençlerin anlayacağı bir dil kullanmak.
  • Fikir ve görüşlerin öğrencilere ifade edilmesi.
  • Pedagojik seçimlerin açıklanması.

Aday öğretmenlerin sorumlulukları sınıf içi performanslarını iyileştirmenin ötesindedir. Öğrencilerin ödevleri ile ilgili tartışmalı farklı durumları gözlemleme ve veli-öğretmen görüşmelerine katkıda bulunmaları da gerekmektedir.

Kaynakça[değiştir]

  • Nilssen, V. (2010) Praksislæreren. Oslo: Universitetsforlaget.