Etki yasası

Vikikitap, özgür kütüphane

2-)Etki Yasası
Bu yasa Thorndike'ın en önemli katkısıdır ve Skinner'in edimsel koşullanma kuramının temelini oluşturur.
Etki yasası organizmanın U-T bağı ile ilgilidir. Organizma yaptığı davranış sonucu olumlu bir tepkiyle karşılaşırsa U-T bağı güçlenir ama olumsuz bir tepkiyle karşılaşırsa bu bağ zayıflar. Bu fikri 1930'a kadar savunmuş ama 1930'dan sonra fikrini değiştirmiştir.
1930'dan sonra "Organizma yaptığı davranış sonucu olumlu bir tepkiyle karşılaşırsa U-T bağı güçlenir." düşüncesinde herhangi bir değişiklik yapmamıştır, olumsuz tepki yani cezanın U-T bağını zayıflatmayacağını söylemiştir. 1930'dan önceki düşüncesinin aksine cezanın davranış üzerinde zayıflatıcı etkisi olmadığını söylemiştir.
Beden Öğretmeni Mehmet Bey, takla atabilen öğrencilerin basket oynamalarına izin vermekte, atamayanlara ise şınav cezası vermektedir.
2008 yılında çıkmış soruyu inceleyelim.

Okula yeni başlayan öğrencilerine çalışma alışkanlığı kazandırmak isteyen bir sınıf öğretmeni verdiği ödevleri yapan öğrencileri çikolatayla ödüllendirmekte, yapmanyanları ise teneffüste dışarı çıkmayarak cezalandırmaktadır.
Öğretmenin öğrencilerine ders çalışma alışkanlığı kazandırmak için izlediği yol Thorndike'ın hangi ilkesiyle uyuşmamaktadır.
A)Tekrar Yasası
B)Etki Yasası
C)Tepki analojisi
D)Hazırbulunuşluk
E)Öğrenmede küçük adımlar ilkesi

Thorndike 1930'dan sonra cezanın davranış üzerinde ödül kadar etkili olmadığını savunmuştur, cezadan kaçınılması gerektiğini söylemiştir. Bu nedenle Thorndike'ın etki yasası ilkesiyle uyuşmamaktadır. Cevap=B

3-)Tekrar Yasası
Thorndike 1930'dan önce tekrarın U-T bağını güçlendirdiğini, tekrar olmadığında iste bu bağın zayıfladığını söylemiştir. Ancak 1930'dan sonra görme engelliler üzerinde yaptığı deney sonucu bu fikrinden vazgeçmiş ve tekrarın tek başına yeterli olmadığını yani tekrarın çok az etkilediğini savunmuştur.